Ekspertinė veikla

  Prof. dr. Gintaras Černius

 • Audito priežiūros komiteto narys

Prof. dr. Daiva Jurevičienė   

 • 2016 m. dalyvavo vertinime SADM Bendruomenės veiklos stiprinimo projektų paraiškas;
 • Mokslo žurnalo "Intelektinė ekonomika" vyr. redaktoriaus pavaduotoja.

       Prof. dr. Aleksandra Lezgovko

 • Lietuvos banko finansinio švietimo iniciatyvos grupės narė;
 • Lietuvos pramoninkų konfederacijos Lietuvos ekonominio ir prekybinio verslo bendradarbiavimo su Ukraina verslo tarybos narė;
 • Nacionalinio verslo konsultantų tinklo konsultantė.


Prof. Dr. Mindaugas Strumskis        

 • Projekto „Electronic Exchange of Social Security Information“ priežiūros komiteto narys, Briuselis;
 • Europos Sąjungos Techninė komisijos migruojančių darbuotojų socialinėms teisėms užtikrinti komisijos narys, Briuselis;

Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė

 • 2016 m. dalyvavo kaip užsienio ekspertas  Kazachstano studijų kokybės vertinimo agentūros (IQAA) (Kazachstano Respublika) esančio Kazakh University of Railways ekonomikos ir vadybos bakalauro ir magistro studijų programų išorinio vertinimo komisijos darbe;
 • 2016 m. dalyvavo kaip užsienio ekspertas Kazachstano studijų kokybės vertinimo agentūros (IQAA)  Karagandoje (Kazachstano Respublika) esančio Economic University of Kazpotrebsoyuz doktorantūros studijų programų akreditacijos išorinio vertinimo komisijos darbe.
 • 2016m. 25-26 dalyvavo IQAA kvietimu, Almatoje Kazakh Academy of Transport and Communications named after M.Tynyshpaev studijų programų išoriniame vertinime.
     

Doc. dr. Artūras Balkevičius

 • Liudwig von Mises Institute - Europe (Briuselis) narys.     

       Doc. dr. Liucija Birškytė

 • Mokslo žurnalo Intelektinė ekonomika vyr. redaktoriaus pavaduotoja. 

Doc. dr. Dalia Daujotaitė

 • Lietuvos auditorių rūmų narė;
 • Mokslo darbų "Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika" redaktorių kolegijos narė;
 • Lietuvos auditorių rūmai - Atestuoto auditoriaus kvalifikacijai įgyti Audito egzamino užduočių parengimas (autorė), 2016 m.;
 • EBES (Eurasia Business and Economics Society) mokslo asociacijos narė.

Doc. dr. Lukas Giriūnas

 • ACFE (Associacion of Certified Fraud Examiners) narys;
 • EAA (The European Accounting Association) narys.   

Doc. dr. Jekaterina Kartašova

 • Mokslinių straipsnių rinkinio „Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka“ (Public Security and Public Order) redaktorių kolegijos narė;
 • Lietuvos Mokslo Tarybos ekspertė;
 • Akademinės vadybos ir administravimo asociacijos narė;
 • Kauno regiono smulkiųjų ir vidutinių verslininkų asociacijos narė;
 • Behavioural Finance Working Group (London, UK) narė;
 • Tiubingeno universiteto (Vokietija) vizituojanti profesorė.

Lektorė Daiva Deimantaitė Gedmintienė

 • LEDA(Lietuvos Ekonomikos Dėstytojų Asociacijos) narė;
 • AVADA(Akademinė Vadybos ir Administravimo Asociaija) narė.    

Lektorius Saulius Lapšinskas

 • Lietuvos auditorių rūmų prezidentas;
 • Lietuvos apskaitos įmonių asociacijos valdybos narys;
 • Bendradarbiavimo komiteto tarp Valstybės kontrolės, Viešojo sektoriaus vidaus auditorių asociacijos, Savivaldybių kontrolierių asociacijos, LR finansų ministerijos ir Lietuvos auditorių rūmų darbo grupės narys;
 • Darbo grupės, veikiančios prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos narys;
 • Audito apskaitos turto vertinimo ir nemokumo valdymo prie LR Finansų ministerijos audito priežiūros komiteto narys.

Lektorius dr. Marius Laurinaitis

 • Mokslo žurnalo "Intelektinė ekonomika" vykdantysis redaktorius;
 • Tarpusavio skolinimo platformos "Paskolų klubas" stebėtojų narys.

Lektorius Gediminas Valantiejus      

 • Pasirengimas ir dalyvavimas ekspertų focus grupėje (2016 m. gruodžio 1 d. rengiančioje pasiūlymus aukštojo mokslo studijų programų tobulinimui, pasiūlymų dėl studijų programų tobulinimo rengimas pagal projektą „Kritinis mąstymas Europos aukštojo mokslo studijų tobulinimui“ („Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula/CRITHINKEDU“), projekto sutarties Nr. 2016-1- PT01-KA203- 022808 („Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula/CRITHINKEDU“). Projektas vykdomas Erasmus + programos paramos lėšomis ir įgyvendinamas 2016 m., vadovas: doc. dr. Asta Railienė (MRU Edukologijos ir socialinio darbo institutas). Dalyvavimo projekte trukmė nuo 2016 m. lapkričio iki 2016 m. gruodžio mėn. (2 mėn.).