Bakalauro studijų baigiamieji darbai (BSBD)

2017/2018 s. m. pavasario semestro Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programų bakalauro baigiamųjų darbų gynimo laikotarpiai skelbiami studijų grafike.

Teisės krypties (studijų programos Teisė ir muitinės veikla) bakalauro baigiamųjų darbų gynimas vyks laikotarpiu: 2018 m. gegužės 14 - 25 d. 

Baigiamųjų darbų gynimo terminai ir tvarkaraščiai skelbiami Ekonomikos ir verslo fakulteto tinklalapio skiltyje "Informacija studentams".