Konferencijos

 

TARPTAUTINIAI RYŠIAI, BENDRADARBIAVIMAS

2015 m. rugsėjo 15-19 d. doc. Danutė Adomavičiūtė  skaitė mokslinį pranešimą 8 – oje metinėje EUROMED Verslo akademijos konferencijoje Veronos universitete (Italija).

 Komandiruotės metu vykdytos veiklos, pasiekti rezultatai:  Konferencijoje metu dalyvauta diskusijose ir skaitytas mokslinis pranešimas tema „Tiekimo grandinės valdymas muitinės logistikoje“. Buvau paskirta konferencijos metu pirmininkauti vienai iš mokslinių sekcijų. Neatvykus paskirtam diskusantui, teko šioje sekcijoje pravesti ir mokslines diskusijas nagrinėjama tematika. Tai buvo naudinga patirtis keliant mokslinę, pedagoginę kvalifikaciją. Taip pat konferencijos metu dalyvauta mokslinių tyrimų veiklų ir tarptautiniu mastu pripažintų leidėjų atstovų susitikimuose. Skaityto pranešimo santrauka publikuota konferencijos mokslo leidinyje, kuris bus įtrauktas į duomenų bazę Web of Science (Conference Proceedings Citation Index). Pagal darytą pranešimą parengtas straipsnio projektas publikavimui.

 

 

doc. Nikolajus Markevičius .Pranešimas tema - Art markets development and entrepreneurship.Practice and research in private and public sector - 2014 : 4th international scientific conference : May 14-15, 2014. Mykolas Romeris university. Vilnius

doc. Nikolajus Markevičius. Pranešimas tema - Economic integration of the Baltic Countries: necessity and prospects.The Baltic States in the European Union : ten years as member states : International conference 25-26 April 2014, Riga. Latvian Academy of Sciences, Mykolas Romeris University, Riga Stradinš University

doc. Nikolajus Markevičius. Pranešimas tema - Place and role of the Klaipeda region in economy of Lithuania.3rd World Conference on Business and Management – BEM  2014. April 09-11 2014. Sapienza University, Rome, Italy

doc. Nikolajus Markevčius. Pranešimas tema -  Is social wealth possible without democratic development? The Lithuanian case. Japan and Europe in global communication : international scientific conference : November 7th and 8th 2013 :. Vilnius : Mykolas Romeris University

doc. Nikolajus Markevčius. Pranešimas tema -  Экономическая культура принятия решений в Литве.Экономическая культура современного капитализма = Economic culture of modern capitalism : международная научная конференция : 29-30 июня 2012  Санкт-Петербургский Государственный университет. 

doc. Nikolajus Markevčius.   Pranešimas tema -  The role of small states in the global economy.Democracy and development - Taiwan and the Baltic Countries in comparative perspective : conference The Latvian Academy of Sciences and the Taiwan Foundation for Democracy in c-operation with the Taipei Mission in Latvia. April 27-28.2012, Riga.

doc. Nikolajus Markevičius. Pranešimas tema -  The influence of research on improving the competitiveness of products manufactured by the Polish company Bochem.Practice and research in private and public sector -International scientific conference, April 26 - 27, 2012 Mykolas Romeris university.

2013 m. lapkričio 19-20 dienomis prof. G.Černiauskas dalyvauja Sveikatos forumo metinėje konferencijoje "Tvarios sveikatos sistemos darnios Europos Vystymuisi".  

Sveikatos forumo konferencija organizuojama kartu su Lietuvos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija bei Europos nevyriausybinėmis organizacijomis: Europos visuomenės sveikatos aljansu, Europos pacientų forumu ir Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija. Daugiau informacijos apie renginį rasite Sveikatos forumo tinklapyje.

Konferencijoje dalyvaus Europos Komisijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos pareigūnai, valstybinių institucijų, verslo ir pramonės organizacijų, akademinės bendruomenės ir įvairių nevyriausybinių organizacijų atstovai iš Europos Sąjungos šalių narių, Europos ekonominės erdvės šalių ir Rytų partnerystės valstybių.

 

2013 m.  spalio 30 –lapkričio 1 dienomis prof. Alfonsas Laurinavičius dalyvavo Latvijoje tarptautinėje konferencijoje “Sustainable Development of Tax and Customs Administration within the EU” , pranešimo tema „Customs Control of Goods – Influence to Consumer Safety“. Su Rygos technikos universiteto Tarptautinio verslo ir muitinės institutų mus sieja penkiolikos metų bendradarbiavimas, nuolat derinamos muitinės studijų programos. Susitarta dėl studentų, o pagal galimybes ir dėstytojų, mainų pasinaudojant atitinkamais projektais

    

 2013 m. balandžio 18-20 dienomis prof. Alfonsas Laurinavičius buvo išvykęs į Baltarusiją dalyvauti tarptautinėje konferencijoje XII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы бизнес-образования». Plenarinio posėdžio pranešimas Укрепление общественной безопасности путём создания социально-ориентированной модели охраны интеллектуальной собственности“. Užmegzti ryšiai su Baltarusijos valstybinio universiteto Verslo ir vadybos technologijų institutu dėl bendradarbiavimo mokslinės veiklos ir studijų srityse. Aptartas tarpuniversitetinė ir tarpfakultetinės sutarties vykdymas su Tarptautiniųsantykių fakulteto dekanu ir Muitinės veiklos katedrą dėl bendrų leidiniųrengimų, studentų mainų, t. y. muitinės studijų studentams sudaryti sąlygas atlikti praktiką.

2013 m. spalio 24-25 d. Mykolo Romerio universitete vyks Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto organizuojama trečioji tarptautinė mokslinė konferencija anglų kalba „Kur link mūsų ekonomikos“ (“Whither Our Economies”).  
Konferencija organizuojama bendradarbiaujant su Uljanovsko valstybiniu universitetu (Rusija), Foggia universitetu (Italija) ir Valensijos technikos universitetu (Ispanija).  Konferencijos „Kur link mūsų ekonomikos“ metu kasmet svarstomi verslo vystymo, ekonomikos ir vadybos, finansų rinkų ir vadybos, ekonominės plėtros ir tarptautinės prekybos klausimai.   

Konferencijos metu savo pranešimus skaitė Ekonomikos ir verslo instituto dėstytojai:

 Eglė KAZLAUSKIENĖ, Gintarė SUBAČIŪTĖ. Organisational identity: characteristics and structural elements
Liudas JURKONIS, Zina GINEITIENĖ State-owned companies’ management effectiveness – the perspective of corporate social responsibility
Jusif SEIRANOV, Tetyana MAZYLO, Dmytro LUKIN   Consolidation of financial markets regulation: global and national aspects
Rima ŽITKIENĖ, Ugnė BLUSYTĖ    Outsourcing: concept and evaluation problems
Gediminas DAVULIS   The tendencies of changes in the system of lithuanian business enterprises during the economic crisis
Rimvydas JASINAVIČIUS, Vidmantas GANIPRAUSKAS  Inflation research of litas

Konferencijos programa http://woe.mruni.eu/agenda/.


                   

2013 m. spalio 7–8 d. lekt. dr. Jusif  Seiranov dalyvavo  Mykolo Romerio universiteto Azijos centro Indijos skyriaus organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Šiuolaikinė Indija: iššūkiai ir perspektyvos“. Su pranešimu "Indo EU Relations and its impact on Lithuania“.  Konferencijos metu MRU lankėsi bei pranešimus skaitė žymūs Indijos, Latvijos bei Lietuvos profesoriai. Susirinkusieji turėjo puikią galimybę geriau pažinti Šiuolaikinės Indijos istoriją, kultūrą bei tradicijas.    
Konferenciją inicijavo Kalkutos universiteto profesorius Raj Sekhar Basu - pagal MRU ir Indijos kultūros ryšių tarybos pasirašytą sutartį profesorius jau antrus metus dėsto paskaitas bei organizuoja konferencijas MRU Indijos studijų centre.
Konferencijos programą rasite čia    

2013-m.  rugsėjo 11 – 14 dienomis prof. Ona Gražina Rakauskienė ir doktorantė Eglė Krinickienė dalyvavo Tarptautinėje konferencijoje Hagoje, (Olandija) „ISA Research Committee 55 on Social Indicators”. Komandiruotė pagal projekto finansavimo ir administravimo sutarties 1 priedo „Projekto aprašymas“ skyrių „5. Projekto loginis pagrindimas“ projekto veiklą „1.1.1. Mokslinių tyrimų užsienyje ir Lietuvoje analizė ir gyvenimo kokybės (GK) tyrimo metodologijos kūrimas“. Komandiruotės tikslas – dalyvauti konferencijoje bei pristatyti mokslinius pranešimus.

 

2013 m.  birželio 23-26 d. prof. Rima Tamošiūnienė dalyvavo ir skaitė pranešimą „Modern Enterprise Generating Value Added“ Sofijos technikos universiteto su partneriais organizuotoje 9-oje tarptautinėje konferencijoje “Vadyba ir inžinerija” [Management and Engineering], vykusioje Sozopolyje, Bulgarijoje. Straipsnis buvo parengtas kartu su dokt. Simona Survilaite.

                    

  

2013 m. birželio 23-26 d. Sofijos technikos universiteto su partneriais organizuotos 9-osios tarptautinės konferencijos “Vadyba ir inžinerija” plenarinis posėdis. Konferencijos dalyvius sveikina Sofijos TU Vadybos fakulteto dekanas prof. Mladen Velev.

2013 m. rugsėjo 7-10 d. prof. Rima Tamošiūnienė dalyvavo ir skaitė pranešimą „Using Analytic Hierarchy Process Method in ERP System Selection Process“ VI-oje tarptautinėje mokslo konferencijoje „Žinių visuomenė“ [Knowledge Society], vykusioje Sofijoje, Bulgarijoje. Straipsnis buvo parengtas kartu su magistre Anna Marcinkevič.

  2013 m. gegužės 29 - birželio 2 d. prof. Rima Tamošiūnienė dalyvavo Uljanovsko valstybinio universiteto 25-ųjų įkūrimo metinių minėjime universiteto vadovybės kvietimu. Vizito metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės tarp Uljanovsko valstybinio universiteto ir Mykolo Romerio universiteto, taip pat bendradarbiavimo galimybės tarp atskirų padalinių: UVU Ekonomikos ir verslo instituto ir MRU Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto. Vizito metu taip pat buvo inicijuotas sutarties tarp universitetų pasirašymas.

Medelių sodinimas universiteto draugystės sodelyje. Rima Tamošiūnienė su Uljanovsko valstybinio universiteto rektoriumi prof. Borisu Kostiško(stovi iš dešinės) ir kolegomis iš Lenkijos ir Anglijos.

 2013 m. spalio 10-13 d. doc. Juozas Vijeikis dalyvavo Latvijoje (Daugpilis) organizuotoje tarptautinėje mokslų konferencijoje “Socialinis regionų vystymas 2013”, skaitė pranešimą tema - “Verslumo ugdymo problemos Lietuvos švietimo sistemoje”.

2013 m. spalio 10-11 d. Mykolo Romerio universitete buvo organizuota jau antrus metus vykusi tarptautinė ,,MRU Mokslo dienos 2013" konferencija ,,Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos“. Ši konferencija skirta mokslinėms diskusijoms apie socialinių inovacijų teorinę sampratą ir praktines implikacijas įvairiose socialinių ir humanitarinių mokslų kryptyse, nagrinėti, kuo įvairių mokslo sričių požiūriai bei kultūriniai skirtumai papildo ir praturtina vienas kitą, aptarti naujausius mokslo pasiekimus bei pasiūlyti visuomenei praktinius sprendimus.

Konferencijos metu savo pranešimus skaitė šie Ekonomikos ir verslo instituto dėstytojai:

Tatjana Bilevičienė. AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS ĮTAKA UŽIMTUMO IR GYVENIMO KOKYBEI

Tatjana Bilevičienė. LYGIŲ GALIMYBIŲ PRINCIPO REALIZAVIMAS NEĮGALIŲJŲ UŽIMTUMO KOKYBĖS GERINIMUI LIETUVOJE

Eglė Malinauskienė, Gintarė Paražinskaitė.GOVERNANCE OF ICT-BASED INNOVATIONS: COMPARATIVE ANALYSIS OF PUBLIC AND PRIVATE SECTORS

Gediminas Mačys THE INNOVATION AND ECONOMIC GROWTH: AN EXEMPLARY GOVERNMENT-BACKED POLICY IN ESTONIA

Eglė Kazlauskienė, Ilona Bartuševičienė REPORTING SYSTEMS OF INTANGIBLE ASSETS: CHALLENGES AND POSSIBILITIES

Mangirdas Morkūnas KORPORACIJOS SOCIALINIS KAPITALAS

Vladas Rimkus LIETUVOS UŽSIENIO PREKYBOS POKYČIAI EKONOMINĖS KRIZĖS LAIKOTARPIU

Vitalija Rudzkienė, Adomas Kanopa SUVOKIAMAS SOCIALINIS TEISINGUMAS, SOCIALINĖ DARNA IR JŲ VADYBA

Alfonsas Laurinavčius ILIETIŠKUMO IR VERTEIVIŠKUMO KONFLIKTAS SOCIALINIO TEISINGUMO DIMENSIJOJE

Miglė Eleonora Černikovaitė SOCIALINIO TEISINGUMO SUVOKIMAS: PILIEČIŲ IR VARTOTOJŲ VERTYBINIAI SKIRTUMAI

Vitalija Rudzkienė, Miglė Eleonora Černikovaitė SOCIALINIO TEISINGUMO SCENARIJŲ KŪRIMAS: KARTOS IR VERTYBINIAI PRIORITETAI

  Konferencijos programą rasite čia

2013 m. birželio 21-22 d. doc. Tatjana Bilevičienė dalyvavo MRU organizuotoje . IX international scientific – practical conference “Criminalistics and forensic examination: science, studies, practice”. Skatytas pranešimas tema Life quality factors’ influence on violent crimes’ rate“.

2012 m. birželio 17-20 d. prof. Rima Tamošiūnienė dalyvavo ir skaitė pranešimą „The Impact of Sovereign Credit Ratings on the Financial Sector Development and International Capital Flows in the Baltic States“ Sofijos technikos universiteto su partneriais organizuotoje 8-oje tarptautinėje konferencijoje “Vadyba ir inžinerija” [Management and Engineering], vykusioje Sozopolyje, Bulgarijoje. Straipsnis buvo parengtas kartu su magistrantu Valdemaru Bagdonu.

2013 m. gegužės 17-18 d. prof. Vitalija Rudzkienė dalyvavo Ukrainoje (Sevastopolis) organizuotoje tarptautinėje konferencijoje "Vertybės ir suvokiamas socialinis teisingumas" (rusų k.). Plenarinis pranešimas III tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Savimonės formavimo perspektyvos: visuomenė, kultūra“ („Перспективы формирования самосознания: общество, культура”).

 2013 m. gegužės 13-15 d. doc. Juozas Vijeikis dalyvavo Lenkijoje (Liublinas) organizuotoje tarptautinėje socialinių mokslų konferencijoje „Ekonominės ir socialinės strategijos ekonomikos finansinės krizės sąlygomis“: Skaitė pranešimą tema “Verslumo sistemos vertinimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose“.

2013 m.  rugsėjo 26-27  d. prof. Gediminas Davulis dalyvavo   Tarptautinėje konferencijoje “Economic transformations and business prospects”.  Vilnius University. Skaitytas pranešimas: „Implementation of fiscal decentralization principle and perspectives local municipality taxes in Lithuania“.  (Bendraautoriai: K.Peleckis, N.Slavinskaitė).

2013 m. balandžio 24-26  d. prof. Gediminas Davulis dalyvavo  Annual International Interdisciplinary Conference, AIIC 2013,  University of the Azores, Portugal. (Dalyvauta konferencijoje virtualiu būdu). Skaitytas pranešimas: „ANTI-CRISIS MEASURES OF ECONOMIC POLICY IN LITHUANIA AND IN OTHER BALTIC COUNTRIES”.

2013 m. kovo 20 d. prof. Gediminas Davulis dalyvavo  II-oji tarptautinė mokslinė praktinė konferencija “Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos”, Vilniaus kolegijoje. Skaitytas pranešimas: „The tendencies of macroeconomic processes in Lithuania after joined it the European Union“.

  2012 m. rotacijos principu kasmet vykstanti Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija "Kur link mūsų ekonomikos" (“Whither Our Economies”) patikėta organizuoti Verslo ekonomikos katedrai. Katedros dėstytojai prof.dr.R.Žitkienė, doc.dr.J.Mačerinskas, doc.dr.T.Bilevičienė, doc.dr.Z.Gineitienė, lekt.M.Černikovaitė, lekt.L.Aidukienė, lekt.E.Rudienė aktyviai bendradarbiavo organizacinio komiteto sudėtyje, rengdamos spalio 15-16 d. vyksiančią konferenciją. Doc.dr.R.Jasinavičius, lekt.V.Ganiprauskas, lekt.L.Aidukienė, lekt.T.Valys, lekt. E.Rudienė skaitė pranešimus, kuriuos vėliau išspausdino elektroniniu formatu žemiau pateikiamame MRU leidinyje:

http://woe.mruni.eu/wp-content/uploads/2012/06/Conference-Proceedings1.pdf

2011 lapkričio 24-28 d. lekt. Vaidotas Matutis dalyvavo XIV Tarptautinėje mokslinėje - praktinėje konferencijoje "Aktualios problemos ir tendencijos šiandieninės psichologijos ir pedagogikos vystymesi", su pranešimu „Šachmatai. Žinutė iš praeities arba apie kompleksinės analizės metodą“ ( pranešimo originalas rusų kalba: http://icp-ua.com/ru/node/1402 ), pagrindinė pranešimo tezė: „Vykstančių procesų supratimas bei įsisąmoninimas tai  ateities pedagogikos bei švietimo pagrindas“. Konferencijos organizatoriai: - Tarptautinė aukštojo išsilavinimo ir mokslų akademija (Jungtinė Karalystė); -Ukrainos akademinė Sąjunga (Ukraina); - Amerikos tarptautinis komercinis arbitražas (JAV); - Nacionalinis Bolonijos centras (Ukraina); - Tarptautinė prekybos ir pramonės sąjunga (Jungtinė Karalystė). 

2011 05 6-7d. doc. Nikolajus Markevičius dalyvavo tarptautinėje konferencijose  „The seventh year as European Uniom member states: Economics, Politics, Law“. N.Markevičius pristatė 3 pranešimus „The Use of Economic Theory for Shaping the National Policy of a Low Competitive Economy in the Economic Space Dominated by Strong Economies“; „Economic Integration of the Baltic and the Circumjacent   States“; „Structural Problems of the Lithuanian Economy   in the International Division of Labour“. Konferencijos organizatorius – Latvian   Academy of Sciences, Mykolas Romeris University, Riga Stradinš University, College of Law

2011 11 16-17 d. doc. Nikolajus Markevičius dalyvavo tarptautinėje konferencijose  „Whither Our Economies“. N.Markevičius pristatė pranešimą   „Whither Lithuanian Economy?  Balanced Outcome of it‘s Progresses and Regresses“. Konferencijos organizatorius –  Mykolas   Romeris University, Fatih University, Brno University of Technology, Technical   University Sofia

 2011 07 25-26 d. doc. Gediminas Mačys dalyvavo Tarptautinė konferencija „Inovacijos ir verslumas IE-2011“, Singapūras, su pranešimu "Ar svarbūs tinkalai?  Konferencijos dalyviai Global Science & Technology Forum.

2011 11 17d. prof. Gediminas Davulis  dalyvavo tarptautinėje  konferencijoje „Kur (link) eina mūsų ekonomikos“ su pranešimu “Comparative Analysis Of Macroeconomics Processes In The Baltic Countries During The Global Crisis”. Konferencijos dalyviai EFVF, Fatih universitetas, Brno TU, Sofijos TU, Varšuvos ekonomikos mokykla.

2011 lapkričio 17-18 d. prof. Gediminas Davulis  dalyvavo tarptautinėje  konferencijoje „Socialinės technologijos -11“. Skaitytas pranešimas „Lietuvos socialinio draudimo fondo subalansavimo problema“, kurio tezės atspausdintos konferencijos leidinyje. Konferencijos organizatoriai MRU, Socialinės informatikos fakultetas.  

2011 05 05  prof. Gediminas Davulis dalyvavo tarptautinėje konferencijoje  „Practice and Research in Private and Public Sector”  su pranešimu   “GL OBAL FINANCIAL CRISIS AND LITHUANIA“. Konferencijos dalyviai  EFVF, Rygos Technikos universitetas, Krokuvos Universitetas, Baltarusijos Valstybinis universitetas 

doc. dr. Gediminas Černiauskas ir doc. dr. Jusif Seiranov 2011 m. gegužės 18-22 d. buvo komandiruoti į Stambulą dalyvauti Tarptautinėje konferencijoje “Istanbul Conference of Economics and Finance ICEF-2011”

lektorius dr. Igoris Panovas 2011 m. gegužės 14-16 d. buvo komandiruotas į Sevastopolį dalyvauti Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Elektroninių studijų ekonomikoje vystymo aktualios problemos“.

doc. Gediminas Mačys dalyvavo tarptautinėje  mokykloje-seminare „Mokytis apie Kiniją Kinijoje“ tarptautinio verslo strategijos ir marketingo temomis, kuri įvyko 2007 m.  spalio 6-20 d. Chongqing universitete (Kinija). Seminare skaitytas pranešimas „Lietuvos verslo galimybės Kinijos rinkose“. Seminaro dalyvius ES Komisijos pavedimu atrinko SIAF (Italija).   konferencijos ataskaita   .

doc. Gediminas Mačys buvo  pakviestas į Atėnus 2010 m. spalio 28 –lapkričio 1 dienomis pagal Lietuvos mokslo tarybos ir Mykolo Romerio universiteto sutartį, kur dalyvavo Eurazijos verslo ir ekonomikos Bendrijos organizuojamoje metinėje konferencijoje ir perskaitė du pranešimus: "Ar svarbūs socialiniai ryšiai (1): verslo socialinė atsakomybė“ bei "Ar svarbūs socialiniai ryšiai (2): teorinis metodas“. Visas pranešimo "Ar svarbūs socialiniai ryšiai (1): verslo socialinė atsakomybė“ tekstas buvo atrinktas ir pristatytas konferencijos apdovanojimui ir tik išankstinis susitarimas apdovanoti tyrėjus iš Italijos nulėmė, kad minėtas pranešimas liko tik konferencijos kompaktiniame diske. Kita vertus, intensyvi diskusija, pristatant šį pranešimą, parodė socialinių ryšių šiuolaikiniame versle tyrimų svarbą, todėl žinomo Afrikos politikos mokslų ir tarptautinių ryšių žurnalo (AJPSIR) leidėjai pasiūlė ir atspausdino papildytą Full length straipsnį "Ar svarbūs socialiniai ryšiai: verslo socialinė atsakomybė“. Antrasis pranešimas "Ar svarbūs socialiniai ryšiai (2): teorinis metodas“ nelauktai buvo sutiktas su dideliu susidomėjimu ir diskusijomis, nes ekonometrinis "individo bendruomenėje“ modelis aukštesniame neformalių tinklų ir pasitikėjimo bendruomenėse lygmenyje pratęsia šiuo metu itin aktualius ir populiarius bazinius Elgsenos ekonomikos tyrimus Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Kinijoje. Pastarieji tyrimai nepaprastai svarbūs šiuolaikiniam verslui, veikiančiam laikinuose, globaliuose, virtualiuose tinkluose, taip vadinamuose "debesyse", kur esminiu tampa pokyčių ir virtualių tinklų valdymas, nors Lietuvos akademinėse institucijose šios krypties tyrimai mažai žinomi ir nevertinami. Jau diskusijų metu buvo sutarta šį modelį praplėsti ir pritaikyti ištirti socialinius atskirų bendruomenių rodiklius Izraelyje (Chaifos universitetas), Taivanyje (Nacionalinis Čeng Kung universitetas) ir Kazachijoje (Kazachstano vadybos, ekonomikos ir strateginių tyrimų institutas). Tai bus stambi ir inovatyvi tarptautinė programa. Šiuo metu derybos vyksta su Didžiosios Britanijos (Trento universitetas) ir Turkijos (Kadir Has universitetas) atstovais.  

2011 m. VEK darbuotojų dalyvavimas mokslinėse konferencijose

2011 m. lapkričio 16-17 d. Mykolo Romerio universitete vyko Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija
"Kur link mūsų ekonomikos" (“Whither Our Economies”).
Konferencijos programa pateikiama šiame prisegtuke , o su publikacijomis galite susipažinti per MRU bibliotekos Publikacijų duomenų bazę.

Prof.dr. Vitalija Rudzkienės skaityti pranešimai ir dalyvauta diskusijose keturiose tarptautinėse ir vienoje nacionalinėje konferencijoje:

1. The 19th international conference on environmental indicators, Haifa, Israel: September 11-14th, 2011, Technion, / International Society of Environmental Indicators;

2. Europarc 2011. Vokietija, Bad Urache, 2011 rugsėjo 21-25 d.;

3. Environmental engineering : the 8th international conference May 19-20, 2011, VGTU, Vilnius

4. Ist International scientific conference : to consolidate researches of academicians and practitioners. May 5, 2011, Vilnius, MRU

5. XV kompiuterininkų konferencija: Klaipėda , 2011 rugsėjo 22-24 d.

Balandžio 14 d. Šiauliuose vyko 11-oji tarptautinė studentų mokslo darbų konferencija "EKONOMIKOS IR VADYBOS AKTUALIJOS", kurią organizavo Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultetas. Mūsų katedros dėstytoja, lektorė Miglė Černikovaitė tapo prizininke kategorijoje Marketingo sprendimai: teorinis ir praktinis aspektai“ už pranešimą tema "Moterys ir marketingas".

VEK darbuotojų pranešimai mokslinėse konferencijose 2010 metais

Prof.dr. V.Rudzkienės pranešimai mokslinėse konferencijose 2010 m.

1. Burinskienė M., Rudzkienė V. Methodology for Strategic Vision Reconstruction of the E-Government Model. The 6th International Scientific Conference” Business and Management 2010“. Book: Selected Papers. Vilnius: Technika. 2010, p. 796-801.

2. Rudzkiene V., Martinaityte E. E. Government Project Implementation Efficiency Measurement Methodological Issues. The 6th International Scientific Conference” Business and Management 2010“. Book: Selected Papers. 13-14 May, 2010, Vilnius. 2010, II: 956-964.

3. Application of Operation Research for Sustainable Urban Development. Vilnius City Case. The 24th European Conference on Operational Research (Euro Xxiv). Stream: OR for Sustainable Development. Lisbon, July 11-14, 2010.

4. VGTU 6-oji tarptautinė konferencija „Verslas ir vadyba’2010”, 2010 m. gegužės 13-14 d.

Doc.dr. R.Žitkienės ir doc.dr. E.Kazlauskienės pranešimai mokslinėse konferencijose 2010 m.

1. Žitkienė Rima, Kazlauskienė EglėThe influence of the environmental factors to business development. KSI transactions on knowledge society: a publications of the Knowledge Society Institute. III international science conference "Knowledge society". IV international science conference for young researchers „Technical science and industrial management“. Sofia: Knowledge Society Institute. ISSN 1313-4787. Vol.1. 2010. p. 47-53

Doc.dr. T.Bilevičienės pranešimai mokslinėse konferencijose 2010 m.

1. Praktinė-mokslinė konferencija “Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti?” Vilnius, Mykolo Romerio univer-sitetas, 2010-04-08 E.Bilevičiūtė, T.Bilevičienė “Neįgaliųjų nuotolinio darbo organizavimo modelis”

2. Tarptautinę konferenciją „Socialinė rinkos ekonomika – atsakymas globalinei krizei?“, 2010 m. lapkričio 17 d. 12:00-17:00 val. LR Seimo Konstitucijos salė (I rūmai, Gedimino pr. 53)

3. Scientific conference “Business, management and education ‘2010” 2010 November 18, Vilnius Gediminas Technical University. T. Bilevičienė, E. Bilevičiūtė “Influence of active social policy on small and medium business”.

4. Tarptautinė konferencija “Socialinės technologijos '10” 2010 m. lapkričio 25 d. Vilnius, Mykolo Romerio universitetas T. Bilevičienė “Faktorinės ir klasterinės analizės metodų taikymas rinkos tyrimuose”

Doc.J.Vijeikio pranešimai mokslinėse konferencijose 2010 m.

1. Ernesto Galvanausko tarptautinė mokslinė konferencija. Skaitytas pranešimas tema " Konkurencingumo valdymo lygmenys ir veiksniai globalizacijos sąlygomis". Konferencija vyko Šiauliuose lapkričio 18-19 d. Pranešėjui J.Vijeikiui išduotas sertifikatas. Išdavimo data 2010 m. lapkričio 19d.

2. Tarptautinėje konferencijoje Socialinės technologijos' 10 sekcijoje. "Šiuolaikinės informacinės sistemos". Skaitytas pranešimas tama:”Standartizuotos valdymo sistemos tobulinimas MRU fakultete”, Konferencija vyko 2010m. lapkričio 25-26, MRU, Vilnius.

2009 m.

Katedros vedėja, doc.dr.Rima Žitkienė š.m. kovo 26-27 dienomis dalyvavo tęstiniame, 7 – tą kartą Europos verslo ir Belgijos įmonių federacijos organizuotame, Europos verslo viršūnių susitikime (European Business Summit) tema “Dare&Care: sustaining Europe‘s ambitions; Financing, Staffing, Greening“, kuris vyko Briuselyje. Susitikimo programa, jos struktūra (plenarinis ir 18 teminių posėdžių) buvo orientuoti į dabartinės situacijos analizę pažymint, kad ekonominei krizei įveikti Europos verslas turi būti labiau antrepreneriškas ir besirūpinantis žmonėmis bei planetos išlikimu. Todėl visose sekcijose ir diskusijose buvo akcentuojama apie nuoseklumą, paremtą trimis pagrindiniais aspektais: stipria ekonomika, ekologine apsauga ir socialiniu dinamiškumu. Posėdyje “Universities and companies: getting brains in business” buvo pabrėžta, kad verslas vystosi sparčiau nei mokslas, todėl ir universitetų studijų programos turi būti kuriamos ar pertvarkomos, atsižvelgiant į situaciją ir ugdant naujos kokybės, antrepreneriško mentaliteto, inovatyvius absolventus. Universitetai turi taikyti daugiau ir įvairesnių mokymo metodų, labiau bendradarbiauti su verslo kompanijomis.


2009 m. rugsėjo 6-8 dienomis Verslo ekonomikos katedros vedėja doc.dr.Rima Žitkienė buvo išvykusi į Europos vadybos ir verslo administravimo doktorantūros studijų asociacijos (EDAMBA) metinį susitikimą ir Bendrąją Asamblėją, kuri vyko Varšuvos ekonomikos aukštojoje mokykloje ( Warsaw School of Economics).
Metinio susitikimo programa, jo struktūra buvo orientuota į doktorantūros studijų internacionalizaciją ir tarptautinę kooperaciją tarp EDAMBA narių. Vykdomojo komiteto nariai pristatė metinę – finansinę asociacijos veiklos ataskaitą, buvo įteikti pažymėjimai ir piniginės premijos už geriausias 2008 metų disertacijas.
Varšuvos ekonomikos aukštosios mokyklos prorektorė prof. E.Kawecka -Wyrzykowska, pristatė mokyklos doktorantūros programas, prof. E.Chmielecka pasisakė apie Bolonijos procesą Lenkijos doktorantūros studijose, o ekonomikos katedros vedėjas prof. perskaitė pranešimą apie Lenkijos ekonomikos transformaciją.
Europos Universitetų Asociaciją (EUA) atstovaujantis dr. Thomas Jorgensenas, akcentavo, kad Europos aukštajame moksle ypatingas dėmesys turi būti skiriamas doktorantūros studijoms, tyrimams ir nežiūrint skirtingų modelių, konkurencijos bei politikos principų, būtina skatinti regioninę kooperaciją tiek Europoje, tiek pasauliniu mąstu. Susitikimo metu buvo daug diskutuojama buvo apie vadybos ir verslo administravimo doktorantūros studijas, jų plėtrą tarptautiniame kontekste, kokybę ir sąsajas su verslo įmonėmis.
Iš trijų universitetų, pretenduojančių įsijungti į tarptautinį EDAMBA tinklą pristatymo ir diskusijų, Bendrosios Asamblėjos posėdyje buvo nutarta pritarti ekspertų nuomonei ir priimti tikruoju nariu tik Mykolo Romerio Universitetą.

Docentas dr. Juozas Vijeikis lapkričio 19 d. dalyvavo Šiaulių universitete surengtoje Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, skirtai E.Galvanausko atminimui ir nagrinėjusiai Vadybos ir ekonomikos problemas.


2012 m. spalio 25 - 26 d. Mykolo Romerio universiteto mokslo dienose “Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos” dalyvavo TPMK dėstytojai. Plenarinėje sesijoje prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė skaitė pranešimą tema "Quality of Life of Population – Indicator of the Efficiency of Economic Policy", paralelinėse sesijose pranešimus skaitė: doc. dr. Juozas Radžiukynas tema "The Application of Social Innovation Methodology in the Implementation of an Innovative Teaching/Learning Method and a Distance-Learning System", doc. dr. Vladas Rimkus - "Lietuvos užsienio prekybos partnerių struktūros pokyčiai", prof. dr. Dalia Štreimikienė, dokt. Dalia Karlaitė, lekt. Ilona Ališauskaitė-Šeškienė - "Social Responsibility of Business and Use of Renewable Energy Sources – Important Factors Determining Welfare of Future Generations", lekt. Vaida Servetkienė - "Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės pokyčiai: statistika ir realybė".

2012 m. spalio 9 d. katedros vedėjas prof. dr. Alfonsas Laurinavičius ir lekt. Stanislava Sarapinienė dalyvavo Muitinės mokymo centro organizuojame renginyje "20 mūsų ir Jūsų veiklos metų"

2012 m. birželio 6 d.
MRU SA Doktorantų draugijos organizuotoje jaunųjų tyrėjų konferencijoje "Socialinių transformacijų raiška" dalyvavo dokt. Dalia Karlaitė ir skaitė pranešimą tema "Verslo socialinė atsakomybė ir maisto sauga Lietuvoje".

2012 m. gegužės 25 d. projekto "Vartai: įmonių socialinės ir aplinkosauginės inovacijos" renginyje "Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) pavyzdinės mokymo programos pristatymas" dalyvavo dokt. Dalia Karlaitė

2012 m. gegužės 17 - 18 d.
Švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centru organizuotoje tarptautinėje konferencijoje Aukštojo mokslo ateities scenarijai dalyvavo lekt. M. Stračinskij. Konferencijoje aptartos galimos Lietuvos aukštojo mokslo raidos kryptys, dabartinė sistema ir vaidmuo visuomenėje, diskutuota, kaip tapti konkurencingais tarptautinėje erdvėje.

2012 m. gegužės 3 d. vykusioje tarptautinėje tarpdisciplininėje mokslo konferencijoje „Socialinės medijos: iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui“ dalyvavo dr. Danutė Adomavičiūtė ir magistrė Agna Balcevič ir skaitė pranešimą tema „Mokesčių mokėtojų švietimo ir konsultavimo problemos ir sprendimai

2012 m. balandžio 26 d. vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Practice and Research in Private and Public Sector – 2012prof. dr. Dalia Štreimikienė skaitė pranešimą tema „The Impact of Electricity Market Reform on Investments in Renewables in Lithuania“ plenarinėje konferencijos dalyje, dokt. Lina Jasutienė skaitė pranešimą temą „United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea – a Clear and Reasonable Advance for Modern Trade“. Konferencijoje dalyvavo ir kiti katedros dėstytojai.

2012 m. balandžio 18 d. lankęsis Kauno mokykloje lekt. Marius Stračinskij susitiko su 8-12 klasių mokiniais ir pristatė Teisės ir muitinės veiklos bakaluro studijų programą Mykolo Romerio universitete

2011 m. gruodžio 20 d. įvyko Muitinės konsultacinis posėdis (jungtinis Tarptautinės prekybos ir muitų katedros ir Muitinės departamento), skirtas personalo mokymo klausimams. TPMK vedėjas prof. dr. A. Laurinavičius skaitė pranešimą tema "Studijos ir mokymai įgyjant naujų kompetencijų", A. Pievaitienė kalbėjo apie "Kvalifikacijos tobulinimą EFVF", bei Teisės ir muitinės veiklos studijų krypties III kurso studentas E. Šiugžda pristatė pranešimą temą "Studijų ir praktikos santykis siekiant norimos kvalifikacijos". Diskusijoje dalyvavo TPMK dėstytojai: doc. dr. A. Jablonskis, doc. dr. J. J. Gurevičienė, doc. dr. D. Adomavičiūtė, lekt. S. Sarapinienė, lekt. K. D. Povilauskienė.


2011 m. spalio 28 d. lekt. dokt. Dalia Karlaitė dalyvavo informaciniame renginyje „Lifelong learning“, skirtame supažindinti projektų rengėjus su 2012 m. kvietimo teikti paraiškas prioritetais ir taisyklėmis.

2011 m. spalio 14 d. lekt. dokt. Dalia Karlaitė dalyvavo informaciniame renginyje "7BP ir COST", skirtame informuoti apie galimybes teikti paraiškas įvairiose mokslo srityse.

2011 m. rugsėjo 22-23 d. katedros vedėjas prof. dr. Alfonsas Laurinavičius dalyvavo ir skaitė pranešimą 2-oje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje "Baltarusijos, Kazachstano ir Rusijos muitų sąjunga: dabartis ir perspektyvos", kuri vyko Minske, Baltarusijoje. Be to, davė interviu Baltarusijos valstybinės televizijos žinių laidai, taip pat Baltarusijos telegrafo agentūrai (BELTA), tekstas pridedamas .

2011 m. balandžio 19-20 d. prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje "Tarptautiniai ir vidiniai viešųjų finansų plėtros veiksniai", kuri vyko Aukštojoje Turunės bankininkystės mokykloje, Lenkijoje. Prof. hab.dr. Ona Gražina Rakauskienė skaitė pranešimą plenariniame posedyje tema "ES viešųjų finansų politikos iššūkiai".

2011 m. sausio 27 d. prof. dr. Alfonsas Laurinavičius, doc. dr. Jūratė Gurevičienė, doc. dr. Alvydas Jablonskis, doc. dr. Juozas Radžiukynas, lekt. Stanislava Sarapinienė, lekt. Danguolė Povilauskienė dalyvavo Muitinės konsultacinio komiteto posedyje tema "Rusijos - Baltarusijos - Kazachstano muitų sąjunga", kuris vyko Mykolo Romerio universitete. Jo metu buvo aptarta Rusijos - Baltarusijos - Kazachstano muitų sąjunga, muitinės procedūrų pokyčiai ir jų įtaka verslui (pranešėjai - Rusijos valstybinės muitinės tarnybos atstovai). Taip pat - išankstinis informacijos pateikimas Baltarusijos muitinei (pranešėjai - Baltarusijos valstybinio muitinės komiteto atstovai). Be to prof. dr. Alfonsui Laurinavičiui bei doc. dr. Jūratei Gurevičienei buvo įteikti Pasaulio muitinių organizacijų sertifikatai.

2010 m. gruodžio mėn. lekt. Stanislava Sarapinienė dalyvavo seminare ,,Išankstinio duomenų apie importuojamas ir eksportuojamas prekes pateikimo tvarka ir skaitė pranešimus šia tema.

2010 m. lapkričio 30 d. doc. dr. Tautvydas Banelis organizavo ir vedė studijų vizitą muitinės informacinės sistemos klausimais Azerbaidžano muitinės pareigūnams, Vilniuje. Skaitytas pranešimas: „Integruota muitinės informacinė sistema“ („Интегрированная информационная система таможни“).

2010 m. lapkričio 24 d. lekt. Ainė Lučinskienė dalyvavo Mykolo Romerio universiteto organizuotoje paskaitoje-mokymuose An insider’s guide to getting published in research journals“. Renginio tikslas – pateikti informaciją ir praktinius patarimus kaip parengti straipsnį, kad jis patektų į prestižinius mokslo žurnalus.

2010 m. lapkričio 17-19 d. Europos Sąjungos muitinių administracijų ir Europos Komisijos seminare Informacijos mainų tarp Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių perspektyvos (Seminar on Perspectives for the Exchange of Customs Information between the European Union and Third Countries), vykusiame Vilniuje, doc.dr. Tautvydas Banelis skaitė pranešimą „Questionnaire on data exchange between the EU and third countries“.

2010 m. lapkričio 12 d. prof. A. Laurinavičius, doc. dr. J.Gurevičienė, doc. dr. J. Reklaitis, doc. dr. T. Banelis ir lekt. S. Sarapininė dalyvavo Muitinės mokymo centre vykusiame išplėstiniame Muitinės konsultacinio komiteto posėdyje - seminare. Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato atstovai pristatė Europos muitinių informacinį portalą, elektronines duomenų bazes, e-mokymų modulius.

2010 m. spalio mėn. stažuotės Vienos ekonomikos ir verslo administravimo universiteto Austrijos ir tarptautinės mokesčių teisės institute metu lekt. Ainė Lučinskienė išklausė Europos mokesčių teisės paskaitų kursą, kurį vedė prof. P. Pistone.

2010 m. spalio 26-27 d. doc. dr. Tautvydas Banelis organizavo ir vedė studijų vizitą muitinės informacinės sistemos klausimais Makedonijos muitinės pareigūnams Į paslaugas orientuotos architektūros principų taikymas Lietuvos muitinės informacinėse sistemose (Application of Service Oriented Architecture (SOA) principles in Lithuanian Customs Information Systems), kuris vyko Vilniuje. Skaityti pranešimai: „Lietuvos muitinės informacinės sistemos architektūra“ („General view of the Lithuanian Customs Information Systems architecture“), Lietuvos e-muitinės programos valdymo struktūra“ (“Management structure of the e-Customs programme in Lithuanian Customs“).

2010 m. spalio 10 - 15 d. lekt. Marius Stračinskij dalyvavo moksliniame praktiniame seminare tarptautinės prekybos politikos klausimais, tema - "Mokymo planų rengimo tobulinimas tarptautinės prekybos tematika" (Le développement de curricula de formation en matière de commerce international) Ekonomikos mokslų akademijoje Bukarešte (Rumunija).

Konferencijos organizatoriai: Tarptautinė Frankofonijos organizacija (OIF), Pasaulio prekybos organizacija (OMC), Frankofoniškasis Administravimo ir valdymo institutas (IFAG), Ekonomikos mokslų akademija (Rumunija, Bukareštas).

Seminaro metu pirmosiomis dienomis organizatoriai supažindino dalyvius su pagrindiniais tarptautinės prekybos (komercijos) politikos formavimo aspektais, Pasaulio prekybos organizacijos veikla bei išdėstė metodologines rekomendacijas dėl mokymo planų rengimo. Antrąją seminaro dalį aukštųjų ekonomikos mokslų mokyklų atstovai pristatė jų universitetuose dėstomų dalykų, susijusių su tarptautinės prekybos politika, programas. Dalyviai buvo supažindinti ir su mūsų universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto „Tarptautinės prekybos“ magistro studijų programa, buvo atsakyta į juos dominusius klausimus. Trečiojoje dalyje komandinio darbo pagrindu mokslininkai kartu su praktikos atstovais atsižvelgdami į pateiktas metodines rekomendacijas turėjo parengti pavyzdinių mokymo programų ar jų dalies projektus bei juos pateikti seminaro dalyviams.

Įsimintiniausios akimirkos iš konferencijos:

2010 m. liepos 7-8 d. doc.dr. Tautvydas Banelis organizavo ir vedė studijų vizitą Tadžikistano muitinės tarnybos pareigūnams apie muitinės informacinių sistemų diegimą ir naudojimą Vilniuje. Skaitytas pranešimas „Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema Lietuvos muitinės integruotos informacinės sistemos kontekste“ („MDAS в контексте интегрированной информационной системы таможни Литовской Республики“).

2010 m. liepos mėn. lekt. Stanislava Sarapinienė dalyvavo seminare ,,Muitinės formalumai ir iškylančios problemos vykdant tarptautinius pervežimus į NVS šalis”.

2010 m. birželio 28-30 d. doc.dr. Tautvydas Banelis buvo vienas iš organizatorių ir vedė studijų vizitą muitinės informacinės sistemos klausimais Bosnijos ir Hercegovinos muitinės pareigūnams Vilniuje. Skaityti pranešimai: „Lietuvos muitinės integracijos į ES muitų sąjungą strategija, funkcinė ir techninė integruotos muitinės informacinės sistemos architektūra“ („Presentation of the Lithuanian Customs accession into the EU Customs Union strategy, functional and technical architecture of the integrated Customs Information System“), „Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos ateities planai“ (“Plans for the future state of the CDPS“), „Elektroninės muitinės daugiametis strateginis planas (MASP) – naujas iššūkis ES muitinių administracijoms“ („Presentation of the Electronic Customs Multi-Annual Plan (MASP) – new challenge for the EU customs administrations“).

2010 m. gegužės 27-28 d. Baltijos Tarybos seminare ES muitinės ir verslo dienos („EU Customs and Trade day“) Kaliningrade (Rusijos Federacija) doc.dr. Tautvydas Banelis skaitytė pranešimą tema „Elektroninės muitinės iniciatyva“ („Инициатива Электронной таможни“).

2010 m. gegužės 25-26 d. doc. dr. Tautvydas Banelis buvo vienas iš organizatorių ir vedė seminarą Lenkijos muitinės pareigūnams Į paslaugas orientuotos architektūros principų taikymas Lietuvos muitinės informacinėse sistemose (Application of Service Oriented Architecture (SOA) principles in Lithuanian Customs Information Systems) Vilniuje. Skaityti pranešimai: „Lietuvos muitinės informacinės sistemos architektūra“ („General view of the Lithuanian Customs Information Systems architecture“), "Lietuvos e-muitinės programos valdymo struktūra“ (“Management structure of the e-Customs programme in Lithuanian Customs“).

2010 m. gegužės 18 d. Lietuvos muitinės konsultacinio komiteto apskritojo stalo diskusijoje Žvilgsnis į ateitį (Vilnius) mūsų katedros docentas dr. Tautvydas Banelis skaitytė pranešimą „Nepopierinė muitinės ir verslo aplinka – optimalių sprendimų paieška“.

2010 m. gegužės 7 d. tryliktojoje respublikinėje doktorantų ir magistrantų mokslinėje konferencijoje Europos Sąjungos ūkio procesai ir tendencijos“, kuri vyko Vytauto Didžiojo universitete lekt. Ainė Lučinskienė skaitė pranešimą tema: „Aktyvių ir pasyvių pajamų dvigubo apmokestinimo panaikinimo tarptautinėmis mokestinėmis sutartimis ypatumai“.

2010 m. gegužės mėn. lekt. Stanislava Sarapinienė dalyvavo seminare ,,Nauji muitinės formalumai ir senos bėdos ir skaitė pranešimą tema „Naujosios muitinės tarpininkų veiklos taisyklės“.

2010 m. balandžio 13 d. lekt. Ainė Lučinskienė dalyvavo Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros organizuotuose mokymuose 7-oji bendroji programa – kaip sėkmingai dalyvauti“. Renginio tikslas – pristatyti ir apžvelgti pagrindinius aspektus, svarbius tinkamai ir sėkmingai pasinaudoti 7-osios bendrosios programos bei kitų finansavimo schemų (ERA-NET) teikiamomis galimybėmis.

2010 m. kovo 2 d. lekt. Ainė Lučinskienė dalyvavo tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros organizuotuose mokymuose 7-osios bendrosios programos specifinė programa „Žmonės“. Renginio tikslas – suteikti žinių apie programą „Žmonės“ ir ugdyti jų gebėjimus rengti ir administruoti ES tarptautinių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programų projektus.

2010 m. sausio mėn. lekt. Stanislava Sarapinienė dalyvavo Muitinės departamento organizuotame seminare ,,Rusijos, Baltarusijos ir Kazachstano muitų sąjunga”, vykusiame Vilniuje.

2009 m. spalio 30 d. Baltarusijos valstybiniame universitete (Minskas, Baltarusija) vykusioje VIII tarptautinėje konferencijoje "Baltarusija šiuolaikiniame pasaulyje" pranešimą tema "Muitinės specialistų Lietuvoje rengimas: patirtis ir perspektyvos" rusų kalba skaitė prof. dr. Alfonsas Laurinavičius ir doc. dr. Vladas Rimkus.