Ekspertinė veikla

prof. dr. Rima Tamošiūnienė  

 • prof. Rima Tamošiūnienė dalyvavo, kaip tarptautinė ekspertė Latvijos aukštojo mokslo tarybos organizuotame aukštųjų mokyklų studijų programų vertinime (pagal Europos socialinių fondų projektą „Evaluation of Higher Education Study programmes and Proposals for Improvement of Quality“ Agreement No 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1./11/IPIA/VIAA/001).
 • Ekonomikos krypties studijų programų vertinime 2012 m. kovo 6-11 d.;
 • Vadybos ir administravimo bei nekilnojamojo turto vadybos krypties studijų programų vertinime 2012 m. kovo 26 - balandžio 1 d.
 • prof. Rima Tamošiūnienė dalyvavo, kaip tarptautinė ekspertė parengtiems trims moksliniams projektams Latvijos Mokslų Tarybos prašymu. Ekspertuotų mokslinių projektų temos: The Use of Financial Instruments to Involve Local Resources in the Development of Production; Enhancing Latvian Citizens' Securitability through Development of the Financial Literacy; Comparative analysis of the efficiency indices of the operation of the big ports of Latvia.

doc. Žaneta Karazijienė         

 • Darbo grupės narė, atliekanti mokslinius-praktinius tyrimus, taikomųjų tyrimų paieškos koordinatorė bendradarbiaujant su Vilniaus apskrities Verslo darbdavių konfederacija. Tyrimo rezultatai buvo pristatyti 2014-04-08 d. vykusiame Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto organizuotame studentų bei darbuotojų susitikime su Vilniaus apsk. Verslo darbdavių konfederacijos verslininkais.
 • 2014 m. vasarą parengti 2 doktorantai (A.Jurgeliavičius ir D.Rušinskas) stojimui į magistrantūrą, kurie sėkmingai įstojo.
 • Finansų rinkos antrosios pakopos studijų programos, Verslo sistemų ekonomikos, Viešojo sektoriaus antrosios pakopos studijų programų komiteto pirmininkė   

prof. dr. Gediminas Černiauskas   

 • Lietuvos gydytojų sąjungos Tarybos narys
 • Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM)  uzsakymu atliekamas tyrimas " “Lietuvos sveikatos programos rengimas”. Jau pasiekti pirmieji  rezultatai yra skelbiami SAM svetaineje. Laikotarpis 2011 vasaris - 2012 sausis.
 • SAM uzsakymu atliekamas  tyrimas "Sveikatos priežiūros valdymo ir finansavimo reformų vertinimas". Laikptarpis 2011 birzelis - pabaiga 2012 vasaris
 • Valstybinės ligonių kasos užsakymu atliekamas tyrimas „Sveikatos draudimo pajamų ir išlaidų prognozavimas“. Laikotarpis 2011 balandis - 2012 kovas.    
 • Socialinių problemų institutas. Tyrimas "Iššūkiai socialiniam draudimui: kartų, lyčių, ekonominių ir socialinių sluoksnių  sąveika" (registracijos Nr. SIN-10015). Laikotarpis 2010 – 2012 m.
 • Europos socialinio fondo agentūros – SAM – VRM projektas “Lietuvos sveikatos programos vertinimas”. Ekspertas 2011 sausis-gruodis.
 • Europos socialinio fondo agentūros – SAM – VRM projektas “Papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo analizės atlikimas”. Ekspertas 2010 balandis-liepa.
 • Europos Sąjungos komisijos - Conseil Sante Consortium - SEC projektas “Pagalba vystant kompleksinę sveikatos apsaugos strategiją Tadžikijos Respublikoje.” Kompleksinės sveikatos sektoriaus strategijos 2010-2020
  metams vystymas. Vyriausiasis ekspertas. 2009 sausis-gruodis
 • GAVI projektas “Sveikatos sistemos finansų tvarumo (finansų valdymo) vertinimas Azerbaidžane.” Ekspertas. 2009 rugsėjis-lapkritis
 • SEC – Europos Sąjungos komisijos - Tacis projektas “Ligoninių
  pertvarkymo techninės užduoties projekto sukūrimas.”
  Vyriausiasis ekspertas sveikatos sektoriaus reformų klausimais. Ukraina. 2006 vasaris – 2006 birželis
 • GVG/Vokietija/ - Europos Sąjungos komisijos – Tacis projektas “Pirminės sveikatos priežiūros reformos įgyvendinimas Gruzijoje: Sveikatos sistemos finansavimo reforma.” Ekspertas/Projekto vadovas 2005 rugsėjis – 2007 balandis.

dr. Jusif Seiranov

 • nuo 2011 m. Mykolo Romerio universiteto Indijos studijų centro tarybos narys 

doc. dr. Rimvydas Jasinavičius

 • Docentas aktyviai dalyvauja verslininkų ir darbdavių visuomeninėje veikloje:
 • Lietuvos pramonininkų konfederacijos garbės prezidentas;
 • Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos (VVDK) prezidentas.
 • Studijų kokybės vertinimo centro tarybos pirmininko pavaduotojas.
 • LPK Intelektinio kapitalo ugdymo komiteto pirmininkas.
 • Vilniaus apskrities trišalės tarybos pirmininkas.

Gerbiamas docentas dažnai kviečiamas pasisakyti aktualiais klausimais žiniasklaidoje. Žemiau pateikiame 2011 m. įvykusius pasisakymus radijo ir televizijos laidose :

Baltijos TV:

 • 2011-03-28 Žinios, Interviu apie verslumo mokymąsi mokykloje
 • 2011-07-21 Laida Karštas vakaras, tema Kur juda Lietuvos švietimas

Žinių radijas:

 • 2011-06-03 Laida Prie pietų stalo tema, Apribojimo teorijos metodų taikymas lavinime
 • 2011-09-30 Laida Prie pietų stalo, Efektyvių mąstymo metodų taikymas
 • 2011-10-17 Laida Prie pietų stalo, Ar reikia didinti mėnesinę algą?
 • 2011-12-20 Laida Prie pietų stalo, Apribojimų teorijos metodikos taikymas lavinimo įstaigose

Lietuvos radijas:

 • 2011-07-22 Laida Dienos tema, Apribojimo teorijos metodų taikymas lavinime
 • Prof.dr. Rimvydas Jasinavičius neapsiriboja tik elektroninėmis komunikacijos priemonėmis. Didelis dėmesys skiriamas tradicinei spausdintinei žiniasklaidai.

Žurnalas Investuok:

 • NR. 1 Penktasis dėsnis: svetimus pinigus naudokime tik jei svertas teigiamas
 • Nr. 2 Šeštasis dėsnis: finansinėje, ypač investicinėje, veikloje vykdykime dorovingą misiją
 • Nr. 3 Septintasis dėsnis: intelektas kaip priemonė finansinei vertei pakelti
 • Nr. 4 Aštuntasis dėsnis: finansinių veiksmų prioritetas - išsaugoti pinigų ir kapitalo vertę
 • Nr 10 Ko mus moko finansinė krizė?
 • Nr 11 Išlaidų vergovė: kaip iš jos ištrūkti?

Viešos paskaitos:  

 • Vieša paskaita Investavimo į šeimos finansinę ateitį principai 2011-03-01\
 • Seminaras pedagogams Ukmergės švietimo centre Atsakingos jaunos asmenybės lavinimas ugdant finansinį intelektą 2011-03-22
 • Vieša paskaita Šeimos biudžeto sudarymas ir išlaidų valdymas 2011-04-06
 • Vilniaus m. savivaldybė, paskaita Senjorų biudžeto valdymo principai 2011-04-18
 • Vilniaus m. savivaldybė paskaita Senjorų pajamų didinimo galimybės 2011-05-02
 • Vilniaus m. savivaldybė paskaita Senjorų dalyvavimo aktualiausių mūsų visuomenės problemų sprendime galimybės 2011-05-30