Mokslinė veikla

 

DĖSTYTOJŲ DALYVAVAVIMAS KONFERENCIJOSE, MOKSLINIUOSE-METODINIUOSE SEMINARUOSE IR VIEŠŲJŲ PASKAITŲ SKAITYMAS

2016 m. spalio 6 d. docentas dr. Askoldas Podviezko dalyvavo tarptautinėje konferencijoje “Наука и образование: опыт, современное состояние, перспективы, ЯрГУ, Ярославль”, kurioje skaitė pranešimus “ Многокритериальные методы оптимизации: основы, применение, задачи”, “Критерии количественной оценки финансовой стабильности коммерческих банков”, “Реформы финансовой либеразизации в странах с переходной экономикой”.

2016 m. rugsėjo 27-30 d. 20-je Eurazijos verslo ir ekonomikos asociacijos (EBES) konferencijoje Vienoje (Austrija) prof. hab. dr. Ona Gražina Rakauskienė skaitė pranešimą „Socialinė ekonominė nelygybė – grėsmė ekonomikos augimui ir gyvenimo kokybei“ ir dr. Eglė Krinickienė skaitė pranešimą „Socialinė ekonominė nelygybė – lyčių aspektas“.

2016 m. birželio 30 d. įgyvendinant nacionalinį projektą LMTSocialinė ekonominė nelygybė: veiksniai, pasekmės gyvenimo kokybei ir mažinimo būdai“ Nr. GER-15055, MRU LAB įvyko apvalus stalas „Kokia iš tikrųjų nelygybė Lietuvoje?“, pranešimą padarė LMA narys korespondentas prof. hab. dr. Romas Lazutka, diskusijoje dalyvavo Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos Statistikos departamento atstovai, pasisakė profesoriai O. G. Rakauskienė, V. Pranulis, V. Justickis. Diskusijoje dalyvavo MRU prorektorė I. Žalėnienė.

2016 m. gegužės 12-13 d. docentas dr. Askoldas Podviezko dalyvavo tarptautinėje  mokslinėje konferencijoje  9th International Scientific Conference  “Business and Management 2016,” Vilnius, Lithuania”, skaitė pranešimą “On multiple dimensions of criteria representing financial globalisation”.

2016 m. kovo 18 d. LR Seime įvyko mokslo studijos „Gyvenimo kokybės matavimo rodiklių sistema ir vertinimo modelis“  prezentacija, dalyvaujant  autoriams A. Monkevičiui, O. G. Rakauskienei, V. Servetkienei, S. Puškoriui, A. Diržytei, D. Štreimikienei, A. Laurinavičiui, E. Krinickienei. Prezentacijoje  dalyvavo  LR Seimo nariai, kolegos iš MRU ir kitų universitetų.

2016 m. kovo 8 d. prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė dalyvavo Lietuvos moterų nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovių susitikime su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi, kalbėjosi apie vyrų ir moterų lygias galimybes, lyčių lygybės principo stiprinimą visuomenėje, buvo aptartos aktualios problemos Lietuvos moterims.

2016 m. vasario 26 d. – kovo 1 d. prof. hab. dr. Ona Gražina Rakauskienė skaitė paskaitas „Europos Sąjungos viešųjų finansų politika“  Torūnės aukštojoje bankininkystės mokykloje (Lenkija).  

2016 m. sausio 18-20 d. prof. hab. dr. Ona Gražina Rakauskienė dalyvavo vykdomo tarptautinio projekto „ Baltijos jūros regiono socialinė įtrauktis per ekologinius ūkius ir  bendruomenes“ (SIBREC — Social Inclusion in the Baltic Sea Region through Ecovillages and Communities, pareiškėjas Swedish Institute Baltic Sea Unit, partneriai Lietuva (MRU), Estija, Latvija, 2015-2017, finansuojamo Norvegijos Ministrų tarybos) dalyvių susitikime Rygoje, kur buvo aptarti projekto esmės ir turinio bei darbo pasiskirstymo klausimai.

2016 m. sausio 5 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko mokslo studijos „Gyvenimo kokybės matavimo rodiklių sistema ir vertinimo modelis“  pristatymas, dalyvaujant  autoriams MRU rektoriui A. Monkevičiui, O. G. Rakauskienei, V. Servetkienei, S. Puškoriui, A. Diržytei, D. Štreimikienei, A. Laurinavičiui, E. Krinickienei, taip pat MRU prorektorei I. Žalėnienei.

2015 m. gruodžio 8 d. vyko prof. dr. Ligitos Gasparėnienės ir doc. dr. Ritos Remeikienės kartu su Vyriausybės Kanceliarija organizuotas renginys "Šešėlinės ekonomikos vertinimo metodai ir naujausių tyrimų rezultatai". Pranešimą "Kaip skaičiuojama šešėlinė ekonomika ir naujausios tendencijos" skaitė Linzo Johano Keplerio universiteto (Austrija) profesorius Friedrich Schneider.

2015 m. rugsėjo 15-19 d. doc. Danutė Adomavičiūtė  skaitė mokslinį pranešimą 8-oje metinėje EUROMED Verslo akademijos konferencijoje Veronos universitete (Italija). Komandiruotės metu vykdytos veiklos, pasiekti rezultatai: Konferencijoje metu dalyvauta diskusijose ir skaitytas mokslinis pranešimas tema „Tiekimo grandinės valdymas muitinės logistikoje“. Buvau paskirta konferencijos metu pirmininkauti vienai iš mokslinių sekcijų. Neatvykus paskirtam diskusantui, teko šioje sekcijoje pravesti ir mokslines diskusijas nagrinėjama tematika. Tai buvo naudinga patirtis keliant mokslinę, pedagoginę kvalifikaciją. Taip pat konferencijos metu dalyvauta mokslinių tyrimų veiklų ir tarptautiniu mastu pripažintų leidėjų atstovų susitikimuose. Skaityto pranešimo santrauka publikuota konferencijos mokslo leidinyje, kuris bus įtrauktas į duomenų bazę Web of Science (Conference Proceedings Citation Index). Pagal darytą pranešimą parengtas straipsnio projektas publikavimui. 

2015 m. birželio 20 d. docentas dr. Askoldas Podviezko tarptautinėje konferencijoje “15th German-Lithuanian-Polish colloquium and Meeting of EURO working group OR  in Sustainable Development and Civil Engineering, Poznan, Poland” skaitė pranešimus “Influence of data transformation on multicriteria evaluation result” bei “Processing digital images for crack localization in reinforced concrete members.”

2015 m. birželio 18-25 d. profesorė Rima Tamošiūnienė skaitė mokslinį pranešimą tarptautinėje konferencijoje "Besidalijančių paslaugų centrų įtaka organizacijų efektyvumui". Konferencija vyko Sofijoje (Bulgarijos Respublika).

2015 m. sausio 7-11 d. docentė Danutė Adomavičiūtė skaitė paskaitas Lisabonos universitete (Portugalija) Komandiruotės tikslas: Skaityti pranešimą Eurazijos verslo ir ekonominės bendrijos 15-oje konferencijoje. Komandiruotės metu vykdytos veiklos, pasiekti rezultatai: Dalyvauta Eurazijos verslo ir ekonominės bendrijos 15-oje konferencijos (15th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference) pranešimų diskusijose. Konferencijos metu darytas pranešimas ,,ES muitinės logistika užtikrinant prekybos supaprastinimą ir tiekimo grandinės saugumą”. Pranešimo santrauka publikuota konferencijos leidinyje.  Parengtas straipsnis publikuotas konferencijos mokslo darbų medžiagoje (CD). Atrinkti  straipsniai bus skelbiami Eurasian Business Review, Eurasian Economic Review arba EBES 2015 Anthology žurnaluose.  

2014 m. spalio 16 d. mokslinis seminaras tema „Pasaulio prekybos organizacijos poveikis ekonomikai”. Pranešėja doc. dr. Eglė Malinauskienė.

Nuo 2014 m. spalio 23 d. MRU ir Korėjos Karaliaus Sedžiongo institutas pradėjo 9 savaičių paskaitų ciklą „Korėjos ekonomika ir politika“. Paskaitas skaito Ekonomikos ir verslo instituto docentas dr. Jusif Seiranov (lietuvių kalba), Politikos mokslų instituto lektorius dr. Konstantinas Andrijauskas (anglų kalba) bei Daewoo Elektronics atstovybės Lietuvoje atstovas p. Sung Eun Kang (lietuvių kalba).

2014 m. spalio 28 d. 15 val. (profesoriume) mokslo kavinėje  pristatomas pranešimas „Verslo plėtros galimybės  Lietuvoje“, pranešėjas lektorius Mangirdas Morkūnas.

  

2014 m. rugsėjo 11-13 d. docentas dr. Askoldas Podviezko tarptautinėje konferencijoje  Prahoje “International Days of Statistics and Economics” skaitė pranešimą “Trademarks, trade names and brands as a measure of local, regional and global competition”.

2014 m. rugsėjo 5 d. docentas dr. Askoldas Podviezko dalyvavo 7-ojoje tarptautinėje mokslinėje ir techninėje konferencijoje "Logistics systems theory & practice: Innovative solutions in transport as a chance for modern logistics", (Lidzbark Warmiński, Poland), kurioje skaitė pranešimą “Scientific  applications  of  the  AHP  method  in transport problems”.

2014 m. balandžio 8 d. Ekonomikos ir finansų valdymo fakultete įvyko studentų bei fakulteto darbuotojų susitikimas su  Vilniaus apskrities Verslo darbdavių konfederacijos verslininkais. Susitikimo metu verslo atstovai skaitė pranešimus šalies verslo aplinkos, verslumo, jaunimo įsidarbinimo klausimais. Vyko akademinės bendruomenės bei verslo atstovų diskusija studentų verslumo bei aktyvaus įsitraukimo į darbo rinką tema. Svečiai atsakė į studentus dominančius klausimus, konsultavo karjeros projektavimo, specialybės pasirinkimo, savisamdos temomis.    

     

   

Doc. dr. R. Jasinavičiaus iniciatyva buvo pakviesti verslininkai iš Vilniaus ir Marijampolės, kurie pristatė savo įmonių veiklą bei patirtį jas plėtojant. Susitikimo metu Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekanė prof. dr. R.Žitkienė skaitė pranešimą remiantis fakulteto darbuotojų atliktais moksliniais-praktiniais tyrimais, apie verslininkui būtinas žinias ir kompetencijas, EFVF studentų praktikos vietas bei jų nuomonę, apie būtinas savybes ir gebėjimus, kuriuos galima įgyti studijų metu. Diskusijoje dalyvavo prof. dr. R.Tamošiūnienė, doc. dr. Ž.Karazijienė, atsakinga už studentų verslumo kompetencijų ir įgūdžių vertinimo tyrimą; dokt.M.Morkūnas, atsakingas už studentų praktikų tyrimus; lekt.dr. V.Azbainis, konsultuojantis studentus norinčius pradėti savo verslą; doc. dr. E.Malinauskienė bei kiti fakulteto darbuotojai.

2013 m. spalio 16 - 22 d. Mykolo Romerio universitete vieši profesorius dr. Gulshan Sachdeva. Prof. dr. Gulshan Sachdeva yra Europos studijų centro Tarptautinių studijų mokyklos Jawaharlal Nehru universitete (Naujasis Delis, Indija) profesorius. Profesorius skaitė paskaitas Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Tarptautinės prekybos magistrantūros studijų studentams:
• Spalio 16 d. - „India‘s Role in Post - 2014 Afghanistan“;
• Spalio 18 d. - „India - EU Relations“;
• Spalio 21 d. - ,,The International Development Cooperation: Evolving Architecture". 

                                        

Profesoriaus vizitą inicijavo jau antrus metus MRU dirbantis Kalkutos universiteto (Indija) profesorius dr. Raj Sekhar Basu. Profesoriaus vizitą kuruoja MRU Ekonomikos ir verslo instituto lektorius, aktyviai dalyvaujantis Azijos centro veiklose, dr. Jusif Seiranov.

2013 m. spalio 10-11 d doc. Vijeikis Juozas dalyvavo Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Edukologijos mokslas globalaus identiteto paieškose“: Lietuva, Vilnius LEU. Skaitė pranešimą tema: „Edukologinio profilio verslumo ugdymo specialistų rengimas Lietuvos aukštosiose mokyklose“.

2013 m. spalio 12-13 d. doc. Vijeikis Juozas dalyvavo Tarptautinėje mokslų konferencijoje “Socialinis regionų vystymas 2013”, Daugpilis, Latvija. Skaitė pranešimą tema - “Verslumo ugdymo problemos Lietuvosšvietimo sistemoje”.

2013 m. birželio 13 d  doc. Vijeikis Juozas dalyvavo  Nacionalinėje konferencijoje “Verslumo ugdymo ir konkurencingumo didinimo problemos“ Vilniuje: LEU. Skaitė pranešimą tema: „Lietuvos švietimo sistema ir verslumo ugdymo problemos bei jų sprendimo būdai“.

2013 m. gegužė 13-15 d. doc. Vijeikis Juozas dalyvavo Tarptautinėje socialinių mokslų konferencijoje „Ekonominės ir socialinės strategijos ekonomikos finansinės krizės sąlygomis“ Lenkijoje (Liublinas). Skaitė pranešimą tema “Verslumo sistemos vertinimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose“. 

2013 m. gegužės 24- 25 dienomis lekt. doktoranė Miglė Eleonora  Černikovaitė dalyvavo tarpautinėje konferencijoje "Advancing socio-economic research”.  Buhareštas, (Rumunija). Komandiruotės tikslas: pristatyti mokslinio tyrimo, vykdomo pagal LMT finansuojamą mokslinį projektą SIN-12005 "Piliečių ir vartotojų socialinio ekonominio teisingumo suvokimo formavimo gairės", rezultatus

2013 m. liepos 1-12 dienomis lekt. doktoranė Miglė  Eleonora  Černikovaitė stažavosi vasaros mokykloje Ispanijoje, Barcelona Graduate school of economics - Microeconometrics Summer School (Mikroekonometrikos vasaros mokykla). Komandiruotės tikslas – dalyvauti  doktorantams skirtame seminare/ mokymuose. Studijuoti dalykai: 1. Econometrics of  Corss section Data with Applications. 2. Panel Data Linear Analysis pas vieną garsiausių ekspertų dr. Badi Baltagi.

               

2013 m. liepos 1-12 dienomis lekt. doktorantė Daiva Rapcevičienė stažavosi vasaros mokykloje Ispanijoje, Barcelona Graduate school of economics - Microeconometrics Summer School (Mikroekonometrikos vasaros mokykla). Komandiruotės tikslas – dalyvauti  doktorantams skirtame seminare/ mokymuose. Studijuoti dalykai: 1. Dynamic and Non-linear Panel Data Models. 2. Quantitative Methods for Public Policy Evaluation  3. Panel Data Linear Analysis pas vieną garsiausių ekspertų dr. Badi Baltagi.

              

2013 m. rugpjūčio 04-25 dienomis  doktorantės lekt. Daiva Rapcevičienė, lekt. Miglė Eleonora Černikovaitė  ir lekt. Laura Aidukienė stažavosi  Kipre, Cyprus University - Erasmus intensive program - Reconfiguring values and knowledge for sustainable communities. Komandiruotės tikslas – dalyvauti  doktorantams skirtame seminare/ mokymuose bendradarbiaujant trims universitetams MRU, Cyprus University ir Queen's University Belfast. . Stovyklos programa.

     

 2013 m. vasario 27- kovo 1 dienomis doktorantė lekt. Ilona Bartuševičienė dalyvavo Briuselyje (Belgijos Karalystė) Vrije universiteto organizuotame dviejų dienų praktiniame seminare "Projektų valdymas". Seminaro metu lektrius Tom Jacobs pristatė naujausias projektų rengimo, valdymo ir įguvendinimo koncepcijas, naujų technologijų ir programų pritaikymo galimybes projektų valdyme.Seminaras organizuotas grupinio drabo ir simuliacinių žaidimų pagrindu sąlygojo seminaro dalyvių gerosios patirties sklaidą ir aktualių problemų aptarimą tarptautiniame kontekste. Mokymų pabaigoje įteikti pažymėjimai.

Dalyvavimas Erasmus dėstymo programoje:

2013 m. kovo 18-22 d. prof. Rima Tamošiūnienė dalyvavo pagal Erasmus dėstymo programą Valensijos technikos universitete ir skaitė paskaitas Vadybos ir verslo administravimo fakultete;

2013 m. birželio 22-27 d. prof. Rima Tamošiūnienė dalyvavo pagal Erasmus dėstymo programą Sofijos technikos universitete ir skaitė paskaitas Vadybos fakultete.

2012 m. rugsėjo 4-9 d.  prof. Rima Tamošiūnienė dalyvavo pagal Erasmus dėstymo programą Sofijos technikos universitete ir skaitė paskaitas Vadybos fakultete;

2012 m. lapkričio 14-19 d. prof. Rima Tamošiūnienė dalyvavo pagal Erasmus dėstymo programą Gabrovo technikos universitete ir skaitė paskaitas Vadybos fakultete;

2012 m. birželio 15 d. prof. Gediminas Černiauskas dalyvavo konferencijoje "Sveikatos reforma - kitu kampu" su pranešimu "Lietuvos gyventojų sveikata: mitai, pasiekimai, netektys/galimybės". Dalyviai Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Seimo, Ministerijos, Sveikatos įstaigų atstovai. Konferencijos vieta viešbutis "BEST WESTRN".

2012 m. kovo 1 d. prof. Gediminas Černiauskas davė interviu "Panoramai". Pasisakymai tema "Lietuvos sveikatos programa 2020".

2012 m. kovo 1 d. prof. Gediminas Černiauskas   dalyvavo  "Artis" konferencijų centre su prezentaciniu pranešimu  "Sveikatos reformos Lietuvoje". Dalyvavo Seimo, Ministerijos, Sveikatos įstaigų atstovai. Kovo 8 d. medžiaga paskelbta SAM svetainėje.

2012 m. kovo 9 d. prof. Gediminas Černiauskas dalyvavo  "Artis" konferencijų centre su pranešimu "Sveikatos reformos vertinimo sociologiniai tyrimai". Organizatoriai SAM. Dalyvavimas viešojoje diskusijoje.

2012 m.vasario 9 d. prof. Gediminas Černiauskas dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijoje su pagrindiniu pranešimu "Lietuvos sveikatos programa 2020" . Dalyvaujant ministerijos ir nacionalinės sveikatos tarybos prie LR Seimo atstovais, prezidentūros atstovais.

2011 m. vasario 24 d.  dr. Jusif Seiranov pravedė viešą paskaitą  MRU „Ar surastas priešnuodis krizei? - Kinijos ekonominė politika” I dalis

2011 m. kovo 10 d. dr. Jusif Seiranov pravedė viešą paskaitą MRU „Ar surastas priešnuodis krizei? - Kinijos ekonominė politika” II dalis

2011 birželio 20 d. Vilnius. LR URM ir IBPR seminaras „Atrask Indiją: neribotos galimybės Indijos rinkoje (perspektyvos ir pavojai)“. Doc. dr. Jusif Seiranov, Pranešimas “Kylantis kontinentas. Indijos ekonomikos apžvalga” http://www.urm.lt/index.php?-1085498984

2011 m. spalio 27 d. dr. Jusif Seiranov, Viešoji paskaita MRU „Indijos ekonomikos mozaika“ -  EFVF Ekonomikos katedros ir Indijos studijų centro renginys. http://www.mruni.eu/lt/naujienos/detail.php?el=113818 

2011 12 01 dr. Jusif Seiranov  dalyvavo “India. Horizons of Culture” (MRU India Stusdies Center). Prof. G. Mačio “India, China and World Economy” paskaitos pristatymas, diskusijos moderavimas http://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/naujienos/2011/11/indija_kulturos_horizontai_progrm2.pdf 

2011 12 02 dr. Jusif Seiranov dalyvavo “India. Horizons of Culture” (MRU India Stusdies Center). Prof. Raj Sekhar Basu “Perspectives of Indian History” paskaitos pristatymas, diskusijos moderavimas http://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/naujienos/2011/11/indija_kulturos_horizontai_progrm2.pdf

2011 m. kovo 31 d.  prof. dr. Gediminas Davulis perskaitė viešą paskaitą MRU „Ekonominė krizė: jos priežastys bei poveikis Lietuvos ekonomikai“.

2011 m. lapkričio 3 d., doc. Gedimino Mačio viešoji paskaita "Indija ir Kinija: Du nauji pasaulio ekonomikos sunkiasvoriai“ - "India and China: Two New Heavyweights of World Economy" (G. Mačys, EK ir Indijos studijų centras);

2012 m. vasario 9 d. doc. Algio Dobravolsko mokslinis seminaras „Socialinio draudimo perspektyva“ MRU;

2010 m. gruodžio 9 d.   doc. dr. Gediminas Černiauskas pravedė mokslinį seminarą MRU „Lietuvos BVP dinamika 1990-2010 metais. Ką išlošėm ir ką praradome per pirmuosius 20 nepriklausomybės metų?“.

2011 03 17 doc.Gediminas Mačys dalyvavo LR Užsienio reikalų ministerijoje susitikime Lietuvos –Brazilijos diplomatinių santykių 20- mečiui paminėti. Pagrindinis pranešimas „Neatrastoji Brazilija – iššūkiai ir galimybės Lietuvos verslui“. Dalyvavo Kopenhagoje rez. Brazilijos ambasadorius, LR URM darbuotojai, diplomatinio  korpuso nariai, LR Seimo nariai, LVK, žurnalistai 

2011 05 04 doc. Gediminas Mačys pravedė  seminarą Valstybės tarnybos darbuotojams „Lyderystė ir efektyvus vadovavimas valstybinėse įmonėse“ UAB „Mokesčių srautas“ užsakymu.

2011 05 18 doc. Gediminas Mačys pravedė seminarą Šiaulių raj. Tarybos nariams, savivaldybės administracijos darbuotojams „Paslaugų kokybės tobulinimas viešėjame sektoriuje“ Šiaulių regiono plėtros agentūros užsakymu.

2011 11 14 doc. Gediminas Mačys dalyvavo Kinijos ir Lietuvos forume su pranešimu „Kinija ir Indija – sunkiasvoriai globaliose rinkose“ forume „Lietuvos ir Kinijos santykių 20-metis: naujasis santykių etapas“.

2011 12 01 doc. Gediminas Mačys dalyvavo MRU Indijos studijų centro organizuotame viešajame seminare su pranešimu" Kinija ir Indija globaliose rinkose"

 2011m. Socialinės komunikacijos institutas inicijavo projekto „Lyderių laikas“  konferenciją,  kurioje lekt. Dalė Andreikėnienė buvo dalyvė, bei pranešėja. 

2011 m. Lietuvos mokslų akademija ir partneriai inicijavo projekto „Lyčių lygybės moksle skatinimas“ forumą.  Lekt. Dalė Andreikėnienė buvo dalyvė, bei pranešėja.

2011 m. Lietuvos kultūros  politikos instituto  ir Lietuvos mokslų akademijos organizavo forumą, kuriame lekt. Dalė Andreikėnienė buvo dalyvė, bei pranešėja dalyvė bei pranešėja. Forumas baigtas rezoliucija,  kurioje pasirašė kaip Mykolo Romerio universiteto lektorė.

2011 11 05 doc. Algis Dobravolskas dalyvavimas projekto ”Vidaus valdymo tobulinimas MRU” vykdyme ir mokymuose (išduotas pažymėjimas).

2011 11 05 doc. Gediminas Černiauskas dalyvavimas projekto ”Vidaus valdymo tobulinimas MRU”vykdyme ir mokymuose (išduotas pažymėjimas).