Fakulteto taryba

Pirmininkas:
Dr. Rimvydas Jasinavičius, Ekonomikos ir verslo fakulteto partnerystės profesorius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos garbės prezidentas, Vilniaus miesto verslininkų darbdavių konfederacijos prezidentas. 

Fakulteto tarybos sekretorius:
Dr. Marius Laurinaitis, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentas.

Nariai: 

  • Dr. Gintaras Černius, Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanas, profesorius;
  • Dr. Irena Mačerinskienė,  Ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanė, profesorė;  
  • Dr. Artūras Balkevičius, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentas;
  • Dr. Rima Tamošiūnienė,  Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorė;
  • Dr. Irmantas Rotomskis, Ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanas, profesorius;
  • Dr. Lukas Giriūnas, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentas, pirmosios pakopos studijų programos "Tarptautinė apskaita ir auditas" vadovas;
  • Teresa Bartoševič, MRU Studentų savivaldos atstovė.