Studijos pedagogo kvalifikaciją turintiems asmenims


SOCIALINĖS PEDAGOGIKOS BAKALAURO LAIPSNIS, TURINTIEMS AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ IR PEDAGOGO KVALIFIKACIJĄ 

KAS TAI? 

Studijų programa skirta rengti kvalifikuotus socialinius pedagogus, gebančius teikti socialinę pedagoginę pagalbą. 

KOKIAS  ŽINIAS IR GEBĖJIMUS ĮGYSITE?

Studijų metu Jūs:

· įgysite žinių, būtinų socialiniam konsultavimui, tad gebėsite padėti sau, vaikui ir vaiko šeimai, pedagogams, gebėsite spręsti kylančius konfliktus bei taikyti inovatyviausias pagalbos strategijas;

· gebėsite burti bendruomenę komandiniam darbui ir efektyvios socialinės pedagoginės pagalbos teikimui; 

· gebėsite rengti ir įgyvendinti socialioedukacinius projektus, kas padės užsitikrinti savarankišką darbo vietą; 

· gebėsite planuoti savo ir kitų karjerą, išsigryninti karjeros tikslus, taikyti koučingo strategijas.

KAS GALI STUDIJUOTI? 

Studijos skirtos asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją arba jam prilygintą.

KAS PO TO? 

Papildomai įgyta kvalifikacija suteiks jums galimybes dirbti socialiniu pedagogu ir teikti socialinę pedagoginę pagalbą šeimos paramos, švietimo (įvairaus tipo bendrojo ugdymo mokyklose, profesinėse mokyklose, ikimokyklinėse įstaigose ir kt.) įstaigose, socialines paslaugas teikiančiose įstaigose (dienos centruose ir kt.),  pedagoginėse-psichologinėse tarnybose, kurti savo verslą.

KOKIA STUDIJŲ TRUKMĖ IR ORGANIZAVIMAS?

2 metų (4 semestrai). Studijų trukmė priklauso nuo įskaitytų dalykų kreditų skaičiaus (Užskaičius studijuotus dalykus ir įvykdžius 210 kreditų programos studijas suteikiamas socialinės pedagogikos bakalauro laipsnis).

Studijos vyksta sesijomis, sudaromos galimybės derinti darbą ir studijas.

PLANUOJAMA STUDIJŲ PRADŽIA: 2019 metų spalio mėn.

SEMESTRO STUDIJŲ KAINA:  900 Eur

IKI KADA PATEIKTI DOKUMENTUS?

Dokumentai pateikiami IV-201 kabinete, Ateities g. 20, arba skanuoti (PDF formatu) el.paštu: priemim@mruni.eu

KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI?

- prašymą; 

- aukštojo išsilavinimo diplomą ir jo priedo kopijas ir/ar pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;

- stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvitą arba atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopiją;

- dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kopijos įteikiamos);

- paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją* (kopija įteikiama);

- asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas* (smulkesnė informacija www.skvc.lt) (kopija įteikiama).

Informacijos apie priėmimą teiraukitės: Tel. (85)2714704 arba el.paštu: priemim@mruni.eu

Informacijos apie studijų programą teiraukitės: Tel. +37068611644 arba el.paštu: o.merfeldaite@mruni.eu

Visus, turinčius papildomus klausimų dėl studijų, kviečiame 2018 m. sausio 5 dieną 15.00 val. atvykti  į Mykolo Romerio universitetą Edukologijos ir Socialinio darbo institutą (Ateities g. 20, V-254 kab.).


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747