Magistro baigiamieji darbai


Pavasario semestro magistro baigiamųjų darbų gynimai numatyti 2019 m. gegužės 15-18 dienomis.

Primename, jog remiantis Studijų rezultatų vertinimo tvarka (Patvirtinta Senato 2012 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 1SN-30), parengtą baigiamąjį darbą studentas įteikia vadovui ne vėliau kaip likus mėnesiui iki studijų grafike nurodyto baigiamųjų darbų gynimo termino pradžios. Vadovui aprobavus parengtą baigiamąjį darbą, studentas jį ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki gynimo privalo įkelti į Universiteto IS "Studijos", o vadovas sistemoje pažymėti savo sutikimą, kad darbas būtų ginamas. Ginami tik formaliąją antiblagiato patikrą praėję baigiamieji darbai. Kaip įkelti darbus, galite rasti darbų talpinimo į studijų knygelę instrukcijoje.

Į Edukologijos ir socialinio darbo institutą (V-252 kab.) iki 2019 m. balandžio 26 d. (15.00 val.)  turi būti pristatyti 2 įrišti baigiamojo darbo egzemplioriai, iš kurių viename turi būti įdėta deklaracija apie savarankiškai atliktą darbą.


2019 M. BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMŲ GRAFIKAS

Prašymas tyrimo atlikimui (rašomas darbo vadovo vardu)


Išsamesnę informaciją dėl magistro baigiamųjų darbų talpinimo tvarkos studentai ras bibliotekos tinklalapyje: https://www.mruni.eu/lt/universitetas/biblioteka/elaba/