Magistro baigiamieji darbai

Pavasario semestro magistro baigiamųjų darbų gynimai numatyti 2020 m. gegužės 11-24 dienomis.

Aktuali informacija dėl baigiamųjų darbų pateikimo ir gynimo karantino metu

Baigiamųjų darbų pateikimo ir gynimo terminas

Baigiamųjų darbų gynimas MRU nėra atidedamas ir vyks nustatytu laiku pagal patvirtintus studijų grafikus. Todėl studentai turi laikytis MRU studijų rezultatų vertinimo tvarkoje numatytų baigiamojo darbo pateikimo vadovui ir įkėlimo į IS Studijos terminų.

Jeigu egzistuoja objektyvios priežastys (pavyzdžiui, dėl karantino padėties įvestų apribojimų, studentas negalėjo laiku baigti rašyti baigiamojo darbo), studentas gali kreiptis į akademinio padalinio vadovą (fakulteto dekaną / instituto direktorių), prašydamas atidėti baigiamojo darbo gynimą. Prie prašymo turėtų būti pridedama baigiamojo darbo vadovo rekomendacija, kurioje vadovas išreikštų pritarimą atidėti studento baigiamojo darbo gynimą dėl objektyvių priežasčių. Dekanas, įvertinęs studento prašyme ir baigiamojo darbo vadovo rekomendacijoje išdėstytas aplinkybes, gali priimti sprendimą atidėti baigiamojo darbo gynimo terminą. Dėl procedūros kreipkitės tel. 869094125 arba rašykite el. paštu urtek@mruni.eu

Ar reikės baigiamuosius darbus pristatyti fiziškai karantino metu?

Karantino metu nebus taikomas MRU studijų rezultatų vertinimo tvarkos 58 punktas, pagal kurį studentas turi pristatyti du įrištus baigiamojo darbo egzempliorius, pasirašytus autoriaus ir vadovo. Baigiamasis darbas, kaip numatyta MRU studijų rezultatų vertinimo tvarkos 57 punkte, turės būti įkeltas į IS Studijos ne vėliau kaip 10 dienų iki gynimų (gynimai prasideda 2020 m. gegužės 11 d.). Darbus reikia įkelti iki 2020 m. balandžio 27 d. 15.00 val. Įkėlus (el. paštu urtek@mruni.eu arba tel. 869094125) praneškite, kad jau įkėlėte.

Kodėl nuspręsta neatidėti baigiamųjų darbų gynimo termino?

Sprendimas nenukelti baigiamųjų darbų gynimo vėlesniam terminui priimtas,  atsižvelgiant į tai, kad studijų procesas Universitete nei vienai dienai nebuvo sustabdytas ir nuo kovo 16 d. vyksta nuotoliniu būdu. Nėra jokių kliūčių studentų bendravimui su baigiamojo darbo vadovu: konsultacijos, pastabų pateikimas gali vykti tiek el. paštu, tiek naudojant kitas nuotolinio bendravimo platformas. Studentai taip pat gali naudotis  nuotoliniu būdu teikiamomis Bibliotekos paslaugomis: konsultavimas el. paštu ir per Skype, prieiga prie duomenų bazių, bibliotekoje esančių leidinių puslapių kopijos ir kt.

Kaip vyks baigiamųjų darbų gynimas, jei karantinas bus pratęstas?

Jei numatytu laiku situacija valstybėje nebūtų pasikeitusi ir karantinas būtų pratęstas, baigiamųjų darbų gynimas vyktų nuotoliniu būdu. Studentai būtų informuojami ir konsultuojami apie baigiamojo darbo nuotoliniu būdu gynimo technines sąlygas ir organizavimo tvarką. Universitetas jau turi nuotolinio baigiamųjų darbų gynimo patirties jungtinėse studijų programose, todėl tikime, kad procesai turėtų vykti sklandžiai.


EDUKOLOGIJOS IR SOCIALINIO DARBO INSTITUTO 2020 M. GEGUŽĖS MĖNESIO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMŲ GRAFIKAS

Prašymas tyrimo atlikimui (rašomas darbo vadovo vardu)


Išsamesnę informaciją dėl magistro baigiamųjų darbų talpinimo tvarkos studentai ras bibliotekos tinklalapyje: https://www.mruni.eu/lt/universitetas/biblioteka/elaba/
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747