Teisės edukologija


Studijų programos kryptisEdukologija
Valstybinis kodas621X20019
Suteikiama kvalifikacijaUgdymo mokslų magistras (Edukologijos krypties)
Studijų trukmėIštęstinės studijos  - 2 m.
Studijų kalba   
Lietuvių  


Studijų programos tikslas -
parengti edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius edukologus, galėsiančius dėstyti teisės pagrindus mokyklose bei vykdyti visuomenės bei įvairių socialinių grupių teisinį švietimą.

Studijų programa skirta rengti teisinio švietimo specialistus, gebančius skleisti teisines žinias visuomenėje: supažindinti vaikus, jaunuolius bei suaugusius su praktine teise, su kuria jie susiduria kasdieniniame gyvenime; padėti jiems pažinti ir suprasti, kaip valstybėje galiojantys įstatymai daro įtaką žmonių kasdieniam gyvenimui bei mokyti prisiimti atsakomybę už savo teises ir pareigas.

Programos absolventai galės dirbti - ugdomąjį, metodinį, organizacinį darbą, rengti ir įgyvendinti socioedukacinius projektus vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ugdymo įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, tęsti akademinę karjerą šalies ir užsienio universitetuose bei kitose mokslo įstaigose.

Studijų programos vadovas

doc. dr. Romas Prakapas

El. p. prakapas@mruni.euSTUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS