Studijų programos kryptisSocialinis darbas
Valstybinis kodas628L50002
Suteikiama kvalifikacijaSocialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties)
Studijų trukmėNuolatinės studijos  - 1,5 m.
Studijų kalba   
Anglų  

Studijų programos tikslas - parengti aukštos asmeninės ir profesinės kompetencijos socialinio darbo magistrus, gebančius tarpkultūriniame lygmenyje dirbti su vaikais ir jaunimu, atlikti mokslinius tyrimus, analizuojant vaikų ir jaunimo socialines problemas; organizuoti socialinį darbą ir paslaugų teikimą, taikant naujausių tyrimų rezultatus, ieškant efektyviausių šių problemų sprendimo būdų, nuolat reflektuoti, vertinti savo profesinę veikla ir numatyti šios veiklos tobulinimo galimybes.


Reikalavimai stojantiesiems:
Į socialinio darbo su vaikais ir jaunimu magistrantūros studijas priimami asmenys:
• baigę pirmosios pakopos socialinio darbo universitetines studijas
• geros anglų kalbos žinios, kad galėtų studijuoti anglų kalba, ne žemesnis kaip B2 anglų kalbos žinių lygis
• baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Šiuo atveju studentas privalo papildomai išlaikyti 2 studijų dalykus: Socialinio darbo teorija ir praktika (6 kreditai) ir Socialinio darbo metodika (6 kreditai)
• baigę kolegijas ir pusės metų papildomas (30 kreditų) studijas. Papildomos studijos vyksta prieš magistrantūros studijas, priklausomai nuo baigtos studijų programos dalis studijų dalykų gali būti užskaitomi.

Detalus studijų programos aprašas:
https://stdb.mruni.eu/studiju_programos_aprasas.php?id=10306&l=lt

Informacija apie studentų priėmimą:
http://www.mruni.eu/lt/busimiems_studentams/magistranturos_studijos/pt-magistranturos-studijas-rudens-semestrui/
http://www.mruni.eu/lt/busimiems_studentams/magistranturos_studijos/

Kaip vyksta studijos?
• Intensyvūs kursai vyks abejuose universitetuose:
I semestras Vilniuje (2 savaitės MRU), pradžia rugsėjo 17 d.
II semestras Rygoje (10 dienų RSU), vasario mėn.,
III semestras Vilniuje (1 savaitė MRU), rugsėjo mėn.
• Visi studijų dalykai turi savo elektronines studijų aplinkas:: MRU: (http://moodle.mruni.eu) ir RSU (https://learning.rsu.lv)
• Anksčiau studijuoti tos pačios studijų pakopos studijų dalykai gali būti įskaityti, jei sutampa studijų dalyko apimtis ir turinys
• Esant poreikiui, galima studijuoti pagal individualų studijų grafiką
• Studijų metu yra galimybė išvykti pagal ERASMUS studentų mobilumo programą

Programos išskirtinumas:
• jungtinė tarptautinė, vykdoma kartu su Rygos Stradina universitetu
• studijos vyksta intensyvių kursų būdu, anglų kalba
• vienintelė Lietuvoje socialinio darbo studijų krypties programa, kuri rengia specialistus projektuoti, diegti ir plėtoti šiuolaikines socialinio darbo technologijas dirbant su vaikais ir jaunimu ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse.

Programos absolventai galės dirbti:
Įgiję socialinio darbo su jaunimu jungtinį magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys galės dirbti tiriamąjį ir socialinį darbą su vaikais ir jaunimu visose socialines paslaugas teikiančiose institucijose, gebės projektuoti, diegti ir plėtoti šiuolaikines socialinio darbo strategijas tarptautinėje darbo rinkoje ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Programos absolventai, kaip kvalifikuoti socialinio darbo su vaikais ir jaunimu specialistai, galės realizuoti savo karjeros užduotis:
• vaikų ir jaunimo dienos centruose, ypač kaip dirbantys su vaikais ir jaunimu iš socialinės rizikos šeimų
• nepilnamečių justicijos institucijose, kaip socialinių paslaugų nusikalstantiems vaikams ir jaunimui teikėjai
• įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėse
• gerinant socialinio darbo su migrantais kokybę
• plėtojant profesinio orientavimo paslaugas vaikams ir jaunimui
• plėtojant universalius daugiafunkcinius centrus.
Programos metu įgytos žinios ir įgūdžiai leidžia absolventams spręsti minėtus vaikų ir jaunimo poreikius, ir planuoti, organizuoti, valdyti ir vertinti socialinio darbo procesą skirtingose daugiakultūrinėse aplinkose taip pat tęsti akademinę karjerą aukštosiose mokyklose bei stoti į trečiosios studijų pakopos (doktorantūros) studijas

Studijų programos vadovė
prof. dr. Vida Gudžinskienė
el. p. vida.gudzinskiene@mruni.eu    


Tarptautinių mainų galimybės


STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS