Karjeros valdymas


 
 
Studijų programos kryptisEdukologija
Valstybinis kodas6211LX024
Suteikiama kvalifikacijaUgdymo mokslų magistras (Edukologijos krypties)
Studijų trukmėIštęstinės studijos  - 2 m.
Užsiėmimų organizavimas Studentams pageidaujant užsiėmimai organizuojami penktadieniais po pietų ir šeštadieniais.
Yra galimybė studijuoti pagal individualųjį studijų planą.
Studijų kalba   
Lietuvių  


      
Mykolo Romerio universiteto (MRU) kartu su leidykla „Šviesa“ pristatoma bendra studijų programa „Edukacinių technologijų valdymas“ yra pirmoji edukologijos krypties programa, sukurta bendradarbiaujant mokslininkams ir edukacinio turinio kūrimo praktikams. Studijų programos tikslas – parengti perspektyvius edukologijos magistrus, kurie gebėtų organizuoti inovatyvaus ugdymo metodus ir sėkmingai taikyti naujausias technologijas.

  • Studijų programos tikslas - plėtoti edukologijos magistrų ugdymo, informavimo ir konsultavimo karjerai kompetencijas siekiant parengti specialistus, gebančius teikti karjeros valdymo pasaugas švietimo ir darbo rinkos segmentuose.

  • Programos išskirtinumas - atliepia šiandienos darbo rinkos aktualijas bei rengiamas naująsias Švietimo įstatymo pataisas – karjeros specialisto pareigybės įvedimą bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose ir kitose karjeros valdymo paslaugas teikiančiose institucijose.

Studijų programos vadovė: doc. dr. Violeta Jegelevičienė el. p. violeta.suboc@mruni.eu
STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS