Gerovės sociologija

    2017 metais priėmimas neorganizuojamas
  • Kryptis – Sociologija
  • Trukmė – 1,5 metų nuolatinės studijos
  • Suteikiamas laipsnis – Sociolinių mokslų magistro laipsnis

Detalus studijų programos aprašas
Informacija apie studentų priėmimą (rasite čia)
__________________________________________________________________________________

Studijų programos tikslas - rengti kvalifikuotus sociologijos specialistus, gebančius analizuoti visuomenės reiškinius ir identifikuoti socialines problemas, surasti bei pagrįsti mokslinius tų problemų sprendimo būdus, rengti ir įgyvendinti socialinius projektus bei programas įvairiuose lygmenyse, vadovaujantis konceptualiomis aktyvios socialinės gerovės valstybės nuostatomis.

Programos absolventai galės dirbti - visų pakopų Lietuvos viešojo administravimo institucijose, socialinių paslaugų sferos įstaigose, visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų kompanijose bei įvairiose privačiose firmose, nevyriausybinėse/nepelno siekiančiose organizacijose. Specifinė užimtumo sritis apima žmogiškuosius išteklius, socialinių projektų ir programų priemonių rengimą, įgyvendinimą ir vertinimą, viešuosius ryšius ir kt. Baigusieji gerovės sociologijos magistrantūros studijas gali tęsti studijas doktorantūroje, siekti akademinės karjeros šalies ir užsienio universitetuose bei mokslo įstaigose.

Studijų programos vadovė

Prof. dr. Sarmitė Mikulionienė
el. p. sarmite@mruni.eu