Profesinės studijos

 PROFESINĖS PEDAGOGIKOS STUDIJOS

Studijų programos tipas
Profesinės pedagogikos studijos (Ugdymo mokslai)
Valstybinis kodas631X10005
Suteikiama kvalifikacijaPedagogas
Studijų trukmėNuolatinės studijos (studijos vyksta penktadieniais ir šeštadieniais) - 1 m.
Studijų kalba    Lietuvių

KAS TAI?

Studijų programa skirta rengti kvalifikuotus pedagogus, gebančius dirbti šiuolaikinėje švietimo institucijoje savarankiškai, kūrybingai ir atsakingai modeliuojant pedagoginę veiklą, taikant modernias ugdymo technologijas.

Smulkų programos aprašą rasite čia

KAS GALI STUDIJUOTI?

Ketinantys studijuoti Pedagogikos studijų programą privalo turėti aukštąjį išsilavinimą ir turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.

KAS PO TO?

Baigusiajam suteikiama pedagogo profesinė kvalifikacija.

Baigę  Pedagogikos studijų programą, absolventai gali dirbti pedagoginį darbą įvairaus tipo bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose, profesijos mokyklose, švietimo ir kitose viešojo, privataus ar verslo sektoriaus įmonėse bei organizacijose vykdančiose edukacinę veiklą.  Pvz. visose bendrosios (pradinėje, mokykloje – darželyje, pagrindinėje, vidurinėje, gimnazijoje ir profesinėje mokyklose) ir specialiosios (specialiojoje, specialiojoje-metodiniame centre, jaunimo, sanatorijos, ligoninės, socializacijos centro, sporto ir menų mokyklose) paskirties mokyklose.

STUDIJŲ TRUKMĖ?

Studijos trunka metus, o paskaitos vyksta penktadieniais ir šeštadieniais.

KITA INFORMACIJA 2018 m. Priėmimo taisyklės


  Semestro studijų kaina (2017 m.)    Nuolatinės studijos -  1124 eurų

Studijų programos vadovė:

doc. dr. Gintautė Žibėnienė (El.p. zibeniene@mruni.eu)


PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ BAIGIAMOJO DARBO APRAŠAS

Pedagogikos profesinių studijų baigiamųjų darbų gynimai numatyti 2019 m. gegužės 23-24 dienomis.

Primename, jog remiantis Studijų rezultatų vertinimo tvarka (Patvirtinta Senato 2012 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 1SN-30), parengtą baigiamąjį darbą studentas įteikia vadovui ne vėliau kaip likus mėnesiui iki studijų grafike nurodyto baigiamųjų darbų gynimo termino pradžios. Vadovui aprobavus parengtą baigiamąjį darbą, studentas jį ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki gynimo privalo įkelti į Universiteto IS „Studijos“, o vadovas sistemoje pažymėti savo sutikimą, kad darbas būtų ginamas. Ginami tik formaliąją antiplagiato patikrą praėję baigiamieji darbai. Kaip įkelti darbus, galite rasti darbų talpinimo į studijų knygelę instrukcijoje.

Į Edukologijos ir socialinio darbo institutą (V-252 kab.) iki 2019 m. gegužės 7 d. turi būti pristatyti 2 įrišti baigiamojo darbo egzemplioriai, iš kurių viename turi būti įdėta deklaracija apie savarankiškai atliktą darbą.