Profesinės studijos

 PEDAGOGIKOS LAIPSNIO NETEIKIANČIOS STUDIJOS

Studijų programos tipas
Profesinės pedagogikos studijos (Ugdymo mokslai)
Valstybinis kodas631X10005
Suteikiama kvalifikacijaPedagogas
Studijų trukmėNuolatinės studijos (studijos vyksta penktadieniais ir šeštadieniais) - 1 m.
Studijų kalba    Lietuvių

KAS TAI?

Studijų programa skirta rengti kvalifikuotus pedagogus, gebančius dirbti šiuolaikinėje švietimo institucijoje savarankiškai, kūrybingai ir atsakingai modeliuojant pedagoginę veiklą, taikant modernias ugdymo technologijas.

Smulkų programos aprašą rasite čia

KAS GALI STUDIJUOTI?

Ketinantys studijuoti Pedagogikos studijų programą privalo turėti aukštąjį išsilavinimą ir turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.

KAS PO TO?

Baigusiajam suteikiama pedagogo profesinė kvalifikacija.

Baigę  Pedagogikos studijų programą, absolventai gali dirbti pedagoginį darbą įvairaus tipo bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose, profesijos mokyklose, švietimo ir kitose viešojo, privataus ar verslo sektoriaus įmonėse bei organizacijose vykdančiose edukacinę veiklą.  Pvz. visose bendrosios (pradinėje, mokykloje – darželyje, pagrindinėje, vidurinėje, gimnazijoje ir profesinėje mokyklose) ir specialiosios (specialiojoje, specialiojoje-metodiniame centre, jaunimo, sanatorijos, ligoninės, socializacijos centro, sporto ir menų mokyklose) paskirties mokyklose.

STUDIJŲ TRUKMĖ?

Studijos trunka metus, o paskaitos vyksta penktadieniais ir šeštadieniais.

KITA INFORMACIJA 2018 m. Priėmimo taisyklės


  Semestro studijų kaina (2017 m.)    Nuolatinės studijos -  1124 eurų

Studijų programos vadovė:

doc. dr. Gintautė Žibėnienė (El.p. zibeniene@mruni.eu)


PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ BAIGIAMOJO DARBO APRAŠAS

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO TVARKARAŠTIS

  BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMŲ GRAFIKAS

Į Edukologijos ir socialinio darbo institutą (V-252 kab.) turi būti pristatyti 2 įrišti baigiamojo darbo egzemplioriai, iš kurių viename turi būti įdėta deklaracija apie savarankiškai atliktą darbą. Darbai Institutui turi būti pateikti gegužės 10  d. (15.00 val.), o į sistemą įkelti ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki darbų gynimo pradžios.

Bakalauro temos gali būti koreguojamos (siaurinamos) iki balandžio 30 d. Jeigu darbo tema keičiama iš esmės, rašomas prašymas dėl darbo temos keitimo (dėl prašymo rašymo kreiptis į studijas kuruojančią metodininkę/vadybininkę).

    DĖMESIO! Baigiamojo darbo pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis įrašomas į diplomo priedėlį, todėl temos formuluotę prašome pateikti tikslią ir be klaidų. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad temos formuluotėje negali būti vartojamos santrumpos (pvz.: ES – Europos Sąjunga. NVO - nevyriausybinės organizacijos ir t.t.).

    SVARBU! Pagal 2012 m. kovo 16 d. Nr 1SN-30 įsigaliojusį MRU Senato nutarimą “Dėl Mykolo Romerio universiteto studijų rezultatų vertinimo tvarkos patvirtinimo“ prieš gynimą Jūsų darbai turi būti patalpinti į studijų knygelę plagiato patikrai. Į Institutą pristatyti, tačiau plagiato patikrai nepateikti darbai, nebus registruojami ir priimami. Kaip įkelti darbus, galite rasti darbų talpinimo į studijų knygelę instrukcijoje.