Bakalauro baigiamieji darbai

Primename, jog remiantis Studijų rezultatų vertinimo tvarka (Patvirtinta Senato 2012 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 1SN-30), parengtą baigiamąjį darbą studentas įteikia vadovui ne vėliau kaip likus mėnesiui iki studijų grafike nurodyto baigiamųjų darbų gynimo termino pradžios.

Į Edukologijos ir socialinio darbo institutą (V-252 kab.) turi būti pristatyti 2 įrišti baigiamojo darbo egzemplioriai, iš kurių viename turi būti įdėta deklaracija apie savarankiškai atliktą darbą. Darbai Institutui turi būti pateikti iki 2018 m. gruodžio 10 d. 15.00 val., o į sistemą įkelti ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki darbų gynimo pradžios.

Bakalauro temos gali būti koreguojamos (siaurinamos) iki 2018 m. gruodžio 10 d. 

DĖMESIO! Baigiamojo darbo pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis įrašomas į diplomo priedėlį, todėl temos formuluotę prašome pateikti tikslią ir be klaidų. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad temos formuluotėje negali būti vartojamos santrumpos (pvz.: ES – Europos Sąjunga. NVO - nevyriausybinės organizacijos ir t.t.). ATNEŠDAMI ĮRIŠTUS BAIGIAMUOSIUS DARBUS PASITIKRINKITE AR TURITE TAISYKLINGAI IŠVERSTĄ DARBO PAVADINIMĄ Į ANGLŲ KALBĄ.

SVARBU! Pagal 2012 m. kovo 16 d. Nr 1SN-30 įsigaliojusį MRU Senato nutarimą “Dėl Mykolo Romerio universiteto studijų rezultatų vertinimo tvarkos patvirtinimo“ prieš gynimą Jūsų darbai turi būti patalpinti į studijų knygelę plagiato patikrai. Į Institutą pristatyti, tačiau plagiato patikrai nepateikti darbai, nebus registruojami ir priimami. Kaip įkelti darbus, galite rasti darbų talpinimo į studijų knygelę instrukcijoje.