Metraštis

2016 m.

Š. m. lapkričio 26 d. į aštuntųjų Karjeros planavimo akademijos studijų metų atidarymą susirinko gausus Vilniaus regiono gimnazistų būrys. Pradedant naujuosius studijų metus akademijos dėstytojus ir klausytojus pirmiausia pasitiko ir pasveikino MRU A.Noviko vadovaujamas merginų ansamblis, nuteikęs visus įdomiam ir kūrybingam bendram darbui. Karjeros planavimo akademijos prezidentas, Edukologijos ir socialinio darbo instituto doc. dr. R.Prakapas, pasidžiaugė, kad universiteto Karjeros planavimo akademija įvertindama savo gausių lankytojų įvertinimus, šiais metais, šalia tradicinių užsiėmimų – apie savęs pažinimą, karjeros planavimą, profesijų pasaulį, streso valdymą ir pan. – šiais studijų metais vasario mėn. papildomai pasiūlys gimnazijoms netradicinius susitikimus universiteto erdvėse.

Pirmosios sesijos, skirtos savęs pažinimui ir karjeros plano rengimui, metu dr. V.Jegelevičienė ir dokt. A.Katkonienė į interaktyvias veiklas šiemet įtraukė 45 Vilniaus regiono gimnazistai.  

2013 m.

 • MRU Karjeros planavimo akademija organizavo paskaitą mokiniams Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje
MRU Karjeros planavimo akademija organizuoja užsiėmimą mokiniams Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje.
Lapkričio 14 d. Karjeros planavimo akademija, atsižvelgdama į didelius klausytojų srautus ir pageidavimus, Mykolo Romerio universiteto socialinio partnerio – Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos – patalpose organizavo paskaitą mokiniams.
Į Karjeros planavimo akademijos paskaitą tema „Studijų įvairovė ir pasirinkimo galimybės“ užsiregistravo apie 70 Trakų savivaldybės įvairių gimnazijų baigiamųjų klasių gimnazistų.
Paskaitą gimnazistams ir jų karjeros koordinatoriams vedė MRU Priėmimo ir diplomų skyriaus vedėjas Saulius Bugailiškis, Edukologijos instituto docentai dr. Odeta Merfeldaitė ir dr. Romas Prakapas.
 • Kovo 27 dieną Mykolo Romerio universitete vyko Socialinės politikos fakulteto Karjeros planavimo akademijos studijų metų uždarymas, kurio metu aktyviems Karjeros planavimo akademijos dalyviams buvo įteikti pažymėjimai.

2009 m.

 • 2009 m. gruodžio 18 d. įvyko Karjeros planavimo akademijos užsiėmimas Telšių Ateities vidurinės mokyklos moksleiviams. Karjeros planavimo akademijos veiklą pristatė Socialinės politikos fakulteto prodekanė doc. dr. Irena Žemaitaitytė, paskaitą apie studijų programas ir stojimo galimybes skaitė Priėmimo komisijos atsakingas sekretorius Saulius Bugailiškis, paskaitą apie karjeros planavimo etapus skaitė Psichologijos katedros lektorė Laura Ustinavičiūtė ir paskaitą apie stresą ir jo valdymą skaitė Socialinio darbo katedros lektorė Agata Katkonienė.
 • 2009 m. gruodžio 9 d. įvyko Karjeros planavimo akademijos užsiėmimas Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokyklos moksleiviams. Karjeros planavimo akademijos veiklą karjeros planavimo etapus pristatė Psichologijos katedros lektorė Laura Ustinavičiūtė, paskaitą apie studijų programas ir stojimo galimybes skaitė Priėmimo komisijos atsakingas sekretorius Saulius Bugailiškis ir paskaitą apie stresą ir jo valdymą skaitė Socialinio darbo katedros lektorė Agata Katkonienė.
  Lapkričio 21 d. įvyko antrasis Karjeros planavimo akademijos susitikimas "STUDIJŲ GALIMYBĖS IR PROFESIJOS".
 • Spalio 17 d. Mykolo Romerio universitete įvyko Socialinės politikos fakulteto Karjeros planavimo akademijos mokslo metų atidarymas.
  Į Karjeros planavimo akademiją buvo kviečiami visos Lietuvos gimnazijų ir vidurinių mokyklų vyresnių klasių mokiniai ir mokytojai. Susirinkusius sveikino Socialinės politikos fakulteto dekanė prof. Leta Dromantienė, Karjeros planavimo akademijos prezidentas dr. Algirdas Monkevičius, Karjeros centro direktorius Edmundas Sakalauskas, Socialinės politikos fakulteto prodekanė doc. dr. Irena
  Žemaitaitytė.Mykolo Romerio universiteto Profesoriume (Ateities g. 20) Socialinės politikos fakulteto dekanė prof. Leta Dromantienė pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus J. Basanavičiaus vidurinės mokyklos, Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos ir Kauno K. Griniaus vidurinės mokyklos įgaliotais atstovais.Bendradarbiavimo sutarčių tarp Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto ir minėtų bendrojo lavinimo mokyklų pasirašymas įteisins partnerių bendradarbiavimą vykdant edukacinę veiklą, organizuojant edukacinius ir mokslinius tyrimus, projektus, keičiantis informacija, prisidės prie sėkmingos Karjeros planavimo akademijos veiklos.
 • Sutarčių pasirašymo ceremonijoje dalyvavo Vilniaus J.Basanavičiaus vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja Virginija Pranskietytė, socialinė pedagogė Vilma Šikšninė, Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos socialinė pedagogė Virginija Matiukienė, psichologė Rasa Bubnienė, Kauno K. Griniaus vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Nijolė Rimkevičienė, mokytoja, atsakinga už mokyklos PIT veiklą Janina Prosevičienė, socialinė pedagogė Aušra Gylytė, psichologė Rasa Kinaitienė, Karjeros planavimo akademijos prezidentas doc. dr. Algirdas Monkevičius, akademijos veiklą kuruojantys Socialinės politikos fakulteto dėstytojai, studentai, universiteto bendruomenės atstovai. Paskaitą apie profesinį orientavimą skaitė Socialinės politikos fakulteto Psichologijos katedros dėstytojos: doc. Rūta Pukinskaitė, lekt. Laura Ustinavičiūtė ir lekt. Natalija Norvilė.
 • Karjeros planavimo akademijos mokslo metų uždarymo šventė. Mokslo metų uždaryme dalyvavo Karjeros planavimo akademijos prezidentas, Socialinės politikos katedros docentas dr. Algirdas Monkevičius, Psichologinės tarnybos vadovė dr. Rita Pukinskaitė, Socialinės politikos fakulteto dėstytojai ir studentai bei Vilniaus apskrities gimnazijų ir vidurinių mokyklų vyresnių klasių mokiniai ir mokytojai.
  Karjeros planavimo akademijos mokslo metų uždarymo šventė Balandžio 25 d. Mykolo Romerio universitete vyko moksleiviams skirtos Socialinės politikos fakulteto Karjeros planavimo akademijos mokslo metų uždarymas. Aktyviai akademijos užsiėmimuose dalyvavusiems moksleiviams buvo įteikti pažymėjimai. Mokslo metų uždaryme dalyvavo Karjeros planavimo akademijos prezidentas, Socialinės politikos katedros docentas dr. Algirdas Monkevičius, Psichologinės tarnybos vadovė dr. Rita Pukinskaitė, Socialinės politikos fakulteto dėstytojai ir studentai bei Vilniaus apskrities gimnazijų ir vidurinių mokyklų vyresnių klasių mokiniai ir mokytojai.
 • Bendravimo įgūdžių lavinimas. Balandžio 25 d. įvyko ketvirtasis Socialinės politikos fakulteto Karjeros planavimo akademijos susitikimas. Edukacinės veiklos katedros docentas dr. Romas Prakapas skaitė paskaitą "Bendravimo etika". Taip pat Socialinio darbo katedros lektorė Agata Katkonienė skaitė paskaitą "Bendravimo įgūdžių lavinimas: stresas ir jo valdymas".
 • Specialistų poreikiai ir tendencijos Lietuvos darbo rinkoje. Kovo 21 d. įvyko trečiasis Socialinės politikos fakulteto Karjeros planavimo akademijos susitikimas. Karjeros planavimo akademijos prezidentas doc. dr. Algirdas Monkevičius skaitė paskaitą "Specialistų poreikiai ir tendencijos Lietuvos darbo rinkoje". Mykolo Romerio universiteto Karjeros centro karjeros konsultantė Brigita Paulikienė analizavo darboviečių spektrą po studijų baigimo. Socialinio darbo katedros lektorė Aistė Bartkevičienė kalbėjo apie projektų vaidmenį darbo rinkoje. Socialinio darbo katedros dėstytoja dr. Alina Petrauskienė kalbėjo apie savanorystę. Taip pat Socialinio darbo II kurso studentai bei moksleiviai aktyviai diskutavo apie lyčių nelygybę Lietuvos darbo rinkoje.
 • Studijų galimybės ir profesijos. Vasario 28 d. įvyko antrasis Socialinės politikos fakulteto Karjeros planavimo akademijos susitikimas. Lietuvos vidurinių mokiniams apie Lietuvos universtetuose studijų teikiamas galimybes ir populiariausias profesijas pasakojo Mykolo Romerio universiteto Karjeros centro direktorius Edmundas Sakalauskas, o su Priėmimo į Lietuvos universitetus tvarka ir stojimo taisyklėmis supažindino Universiteto Priėmimo komisijos atsakingas sekretorius Saulius Bugailiškis. Taip pat su mokiniais Universiteto Socialinės Politikos fakulteto Psichologijos katedros lektorius Arvydas Kuzinas diskutavo tema „Ką daryti, jeigu pasirinkai profesiją, kuri tau nepatinka?“. Moksleivių aktyvus dalyvavimas diskusijose ir susidomėjimas karjeros planavimo klausimais džiugina universiteto bendruomenę.
 • Profesinis orientavimas. Vasario 7 d. įvyko pirmasis Socialinės politikos fakulteto Karjeros planavimo akademijos susitikimas. Psichologijos katedros doc. dr. Rūta Pukinskaitė, lekt. Laura Ustinavičiūtė, lekt. Natalija Kliamko kalbėjo apie profesinį orientavimą, karjeros plano formavimą, savęs pažinimą, pomėgių, vertybių, norų ir gebėjimų įvertinimą.
  Karjeros planavimo akademijos atidarymo šventė X br /> X br /> Vasario 7 d. Mykolo Romerio universitete vyko Socialinės politikos fakulteto Karjeros planavimo akademijos atidarymas, į kurį susirinko virš 100 Vilniaus apskrities gimnazijų ir vidurinių mokyklų vyresnių klasių mokinių ir mokytojų, akademinės bendruomenės narių. Susirinkusius sveikino Socialinės politikos fakulteto dekanė prof. Leta Dromantienė, Karjeros planavimo akademijos prezidentas dr. Algirdas Monkevičius, Karjeros centro direktorius Edmundas Sakalauskas. Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto dekanė prof. Leta Dromantienė pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija bei Pagirių gimnazija.
  Karjeros planavimo akademijos prezidentas doc. dr. Algirdas Monkevičius pabrėžė, kad pagrindinis akademijos tikslas - padėti atskleisti gebėjimus, pažadinti talentus ir pasirinkti teisingą karjeros kelią. Karjeros planavimo akademijos dėstytojai ir studentai padės įvertinti gebėjimus, informuos karjeros tikslų planavimo klausimais, suteiks reikalingą informaciją apie profesijas, studijų ir mokymosi galimybes. Jis taip pat akcentavo savalaikio profesinio orientavimo, talentų atradimo ir pažadinimo svarbą renkantis profesiją.
  „Labai džiaugiamės, kad tiek daug Jūsų susirinko į šią gražią šventę – Karjeros planavimo akademijos atidarymą Mykolo Romerio universitete. Tai byloja, kad tikrai domitės kuo tapsite baigę mokyklą, koks bus Jūsų profesinio gyvenimo kelias, kaip jį modeliuosite, kokios yra Jūsų galimybės“, - kreipdamasi į susirinkusius moksleivius kalbėjo Socialinės politikos fakulteto dekanė prof. Leta Dromantienė.
  Mykolo Romerio universiteto Karjeros centro direktorius papasakojo apie universiteto absolventų įsidarbinimo, atlyginimų statistiką, atliekamus tyrimus, karjeros galimybes. „Nepamirškite, kinų patarlė teigia, kad tūkstančio mylių kelionė prasideda visada pirmu žingsniu. Tik reikia turėti drąsos jį žengti“, – sakė jis, kreipdamasis į susirinkusius moksleivius.