Apie akademiją


Karjeros planavimo akademija
Adresas: Ateities g. 20 LT-08303 Vilnius
Kab.: V-254
Tel.: (8 5) 271 4710
El. p.: kpa@mruni.eu

Akademijos prezidentas:
Doc. dr. Romas Prakapas, Edukologijos ir socialinio darbo institutas
Kuruojantys asmenys:
Prof. dr. Irena Žemaitaitytė, Edukologijos ir socialinio darbo institutas
Prof. dr. Odeta Merfeldaitė, Edukologijos ir socialinio darbo institutas
Dr. Violeta Jegelevičienė, Edukologijos ir socialinio darbo institutas
Agata Katkonienė, Edukologijos ir socialinio darbo institutas
Doc. dr. Asta Railienė, Edukologijos ir socialinio darbo institutas

Karjeros planavimo akademija (KPA) yra neformalaus ugdymo centras Mykolo Romerio universitete. Ji skirta gimnazistams arba vyresnių klasių vidurinių mokyklų mokiniams.

Karjeros planavimo akademijos nariu verta tapti bent dėl trijų priežasčių:

Karjeros planavimo akademija nesiorientuoja į vienos profesijos ar specialybės pristatymą. Akademijos tikslas – padėti moksleiviams pasirenkant savo profesinės veiklos kelią.

KPA dėstytojai – ilgametę karjeros konsultavimo patirtį turintys specialistai bei universiteto studentai, būsimieji karjeros konsultantai – betarpiškai bendraudami su moksleiviais padeda jiems ne tik įsivertinti savo gebėjimus, susidaryti savo asmeninės karjeros planą, bet ir suteikia visą aktualiausią informaciją apie profesijų pasaulį, stojamųjų egzaminų dokumentų tvarkymo ypatumus, studijų galimybes, studentiško gyvenimo specifiką, egzaminų baimės įveikimą ir pan.