Informacija stojantiesiems

Būsimų studentų dėmesiui :

Edukologijos ir socialinio darbo institutas kviečia rinktis šias studijų programas:

BAKALAURO STUDIJOS

Pedagogikos studijų kryptis

 • Socialinės pedagogikos studijų programa

Naujiena! Kviečiame rinktis dvi naujas socialinės pedagogikos bakalauro studijų programos specializacijas: mokyklinė mediacija ir laisvalaikio pedagogika.

SPECIALIZACIJA „MOKYKLINĖ MEDIACIJA“

Konfliktai ugdymo įstaigose neišvengiami, tačiau pastaruoju metu vis daugiau jų įgyja itin destruktyvų pobūdį (smurtaujama, bylinėjamasi arba net nu(si)žudoma). Siekiant valdyti konfliktus ugdymo institucijoje būtina tobulinti jos narių konfliktų sprendimo kompetenciją. Socialinis pedagogas, įgijęs mediatoriaus (kompetentingo tarpininko) kvalifikaciją gebės valdyti mokyklinius konfliktus padėdamas konstruktyviai juos spręsti, ugdydamas mokinių ir kolegų konfliktų srendimo įgūdžius. Mokyklinė mediacija skirta padėti mokiniams, tėvams, pedagogams ieškoti abipusiai priimtino sprendimo gerbiant skirtingus požiūrius.

Kodėl naudinga rinktis mokyklinės mediacijos specializaciją? Absolventai gebės:

 • analizuoti konfliktinę situaciją remiantis objektyviais kriterijais;

 • valdyti konfliktus;

 • efektyviai veikti kritinėse situacijose.

SPECIALIZACIJA „LAISVALAIKIO PEDAGOGIKA“

Nepakankamas moksleivių užimtumas lemia jų nusikalstamumo, žalingų įpročių plitimą tarp vaikų ir jaunimo. Socialinis pedagogas įgyjęs laisvalaikio organizavimo kompetenciją gebės plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes, užtikrinant edukacinių veiklų prieinamumą ir įvairovę. Pasirinkusieji šią specializaciją mokysis taikyti įvairias pramogų ir informacines technologijas, siekiant užtikrinti vaikų ir jaunimo užimtumą ugdymo institucijose.

Kodėl naudinga rinktis mokyklinės mediacijos specializaciją? Absolventai gebės:

 • organizuoti edukacinius ir pramoginius renginius;

 • įgyvendinti socioedukacinius projektus;

 • naudoti šiuolaikines pedagogines ir informacines komunikacines technologijas vaikų ir jaunimo užimtumui.


Švietimo ir ugdymo studijų kryptis

 • Laisvalaikio ir pramogų edukacijos studijų programa (nuolatinės studijos)

Socialinio darbo studijų kryptis

Sociologijos studijų kryptis

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Edukologijos studijų kryptis

Socialinio darbo studijų kryptis

Sociologijos studijų kryptis

DOKTORANTŪROS STUDIJOS

 • Edukologija (nuolatinės studijos ištęstinės studijos)

LAIPSNIO NETEIKIANČIOS STUDIJOS

 • Pedagogika (nuolatinės studijos)


 • Jungtinė magistrantūros studijų programa „Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu“

  Kviečiame visus, kurie nori studijuoti tarptautinėje studentų grupėje ir įgyti socialinio darbo su vaikais ir jaunimu praktinių bei mokslinio tiriamojo darbo kompetencijų, stoti į jungtinę magistrantūros studijų programą „Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu“ (Joint Study Programme Social Work with Children and Youth). Jungtinė magistrantūros studijų programa „Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu“ bus vykdoma su Rygos Stradina universitetu, todėl Jūs turėsite unikalią galimybę semtis patirties iš užsienio šalių dėstytojų, atlikti praktiką Europos Sąjungos šalyse (Latvija, Portugalija, Ispanija ir kt.) ir perimti tų šalių socialinio darbo su vaikais ir jaunimu gerąją patirtį. Baigus šią studijų programą suteikiamas socialinio darbo magistro laipsnis, gaunami Mykolo Romerio universiteto ir Rygos Stradina universiteto diplomai.

  Šias studijas verta rinktis, nes Jūs įgysite tarpkultūrinės komunikacijos, konsultavimo karjeros klausimais, mediacijos, darbo tarptautinėje specialistų komandoje ir kitų gebėjimų, įgalinančių teikti socialines paslaugas skirtingoms vaikų ir jaunimo grupėms.

  Studijų organizavimas. Studijų trukmė 1,5 metų (90 ECTS kreditų). Studijos vyksta anglų kalba intensyvių kursų būdu (auditoriniai užsiėmimai vyksta du kartus po 10 dienų per semestrą). Pirmąjį ir trečiąjį semestrus studentai praleis studijuodami Mykolo Romerio universitete. Antrojo semestro metu dalis studijų vyks Rygos Stradina universitete ir turės galimybę atlikti praktiką kitose Europos Sąjungos šalyse.

  Karjeros galimybės. Baigę studijas, asmenys galės dirbti tiriamąjį ir socialinį darbą su vaikais ir jaunimu visose socialines paslaugas teikiančiose institucijose, gebės projektuoti, diegti ir plėtoti šiuolaikines socialinio darbo strategijas tarptautinėje darbo rinkoje ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Absolventai gali tęsti studijas doktorantūroje ir siekti akademinės karjeros nacionaliniuose ar užsienio universitetuose ir mokslinių tyrimų institucijose.

  Studijų vietų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, paskirstymas. Studentas, stojantis į jungtinės magistrantūros studijų programos „Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu“ valstybės nefinansuojamą vietą, gali pretenduoti į aukščiau minėtos programos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą studijų vietą. Studijų vietų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, paskirstymas bus vykdomas tokia tvarka:

  1. Į Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą vietą gali pretenduoti 10 studentų, stojančių į valstybės nefinansuojamą vietą.

  2. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamoje vietoje sutinkantis studijuoti studentas turės mokėti nustatytą studijų kainą (įmoką), kuri bus grąžinama, jei studentas gaus teigiamą semestro įvertinimą (t.y. semestrą baigia be akademinių skolų).

  3. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamoje vietoje studentas gali studijuoti du semestrus ir turi galimybę susigrąžinti studijų kainą (įmoką) už du semestrus, o pasibaigus Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamų studijų laikotarpiui studentas už likusį semestrą moka Universiteto nustatytą studijų kainą (įmoką), kuri nėra grąžinama.

  Dėl išsamesnės informacijos prašau kreiptis į Mykolo Romerio universiteto Socialinių technologijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorę prof. dr. Valdonę Indrašienę, mob. tel.: (8-612) 13956, el. p.: v.indrasiene@mruni.eu.