Fakulteto naujienos

MENTORYSTĖS PROGRAMA

MRU mentorystės programa – karjeros ir profesinio tobulėjimo programa, kurios tikslas – sudaryti sąlygas MRU studentų sklandžiai integracijai į profesinę bendruomenę, didinti jų motyvaciją kryptingai siekti ir planuoti profesinę karjerą, o MRU alumnams - sudaryti galimybes plėtoti profesinę lyderystę ir prisidėti prie naujos profesionalų kartos ugdymo ir jų sklandaus įsiliejimo į profesinę rinką.
Studentams programa suteiks galimybę susipažinti ir išplėtoti ryšius su profesinio lauko atstovais – praktikais, praktiniais profesinės karjeros iššūkiais. Programa taip pat padės studentui atsakyti sau į klausimus dėl tolimesnės karjeros, ugdyti būtinas asmenines savybes bei profesinius gebėjimus, vystyti profesinius kontaktus.
Mentorystė šios programos tikslais suprantama kaip MRU studento kuravimo, pagalbos jam forma už studijų proceso ribų, kurią vykdo MRU alumnai. Mentorius – Universitetą baigęs asmuo, kuriam nuoširdžiai rūpi MRU studento studijų ir karjeros sėkmė ir kuris gali su studentu pasidalinti asmenine ir profesine patirtimi bei ekspertinėmis žiniomis.

Programos vertė MRU studentams – tai galimybė:
Užmegzti ir plėtoti ryšius su praktikais, dar studijų metu suformuoti asmeninį profesinį tinklą;
Gauti praktikų patarimus ir pagalbą orientuojantis profesiniame lauke;
Susipažinti su praktiniais profesinės karjeros iššūkiais, su alumno pagalba mokytis juos įveikti;
Būti pastebėtais savo sričių profesionalų, gauti rekomendaciją ar bilietą į svajonių darbą.

Programos vertė MRU alumnams – tai galimybė:
Plėtoti profesinę lyderystę realizuojant save naujame vaidmenyje;
Prisidėti prie Alma Mater rengiamų specialistų sėkmės ir sklandaus įsitraukimo į profesinę rinką;
Pastebėti ir užmegzti profesinį kontaktą su didelį potencialą turinčiais studentais;
Užmegzti naujus ir atnaujinti turėtus ryšius su akademinės bendruomenės nariais, MRU alumnais;    Dalyvauti Universiteto rengiamuose mokymuose, pasinaudoti Universiteto infrastruktūra mentorystės programos tikslais.

Norintys dalyvauti Mentorystės programoje studentai, kviečiami užpildyti registracijos anketą:

https://apklausa.lt/f/mentorystes-programoje-dalyvio-registracijos-anketa-c79khyp/answers/new.iframe

Programos koordinavimas
Mentorystės programą Edukologijos ir socialinio darbo institute koordinuoja lekt. Asta Januškevičiūtė, kontaktai: astjan@mruni.eu.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747