Fakulteto naujienos

Erasmus+ Strateginės partnerystės projekto „Tarpdisciplininiai mokymai plėtojant institucinę vaiko globą“ (Nr. 2018-1-FI01-KA203-047242) pristatymas ir viešoji diskusija.

empowering-mru

Renginio dalyviams sveikinimo žodį tarė ESDI direktorė prof. dr. Valdonė Indrašienė, projektą pristatė doc. dr. Jolanta Pivorienė, pranešimą apie vaiko teisių apsaugą institucinėje vaiko globoje skaitė LR Vaiko teisių apsaugos kontrolierės patarėja Renata Stankevičienė, gyvenimo globos namuose patirtimis dalijosi Patricija Aurylaitė.

Renginio metu dalyviai diskutavo apie institucinės vaikų globos situaciją Lietuvoje, kylančius iššūkius ir galimus problemų sprendimo būdus, akcentavo paslaugų teikėjų profesionalumo būtinybę, aptarė kompetencijas, kurios būtinos vaiko globoje dirbantiems specialistams, bei tų kompetencijų ugdymo galimybes.

Renginį organizavo ir vedė doc. dr. Alina Petrauskienė, doc. dr. Jolanta Pivorienė, dr. Nomeda Gudelienė.

Viešoji diskusija – tai jau antrasis projekto renginys. Kovo mėn. ESDI vyko Intensyvi mokymo programa „Residential child care: competences and practices in Europe“ , kurioje užsienio šalių dalyviai pristatė savo šalių duomenis, susijusius su institucine vaikų ir jaunuolių globa, diskutavo profesionalios pagalbos modelius bei darbuotojams būtinas profesines kompetencijas.

Projektas įgyvendinamas 2018-2021 m., projekto partneriai : Turku taikomųjų mokslų universitetas (Suomija), Kasselio universitetas (Vokietija), Milano Biccoca universitetas (Italija), Oviedo universitetas (Ispanija).

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747