Metodiniai nurodymai

  • Šaltinių ir literatūros citavimo PRIVALOMA tvarka- APA standartai (American Psychological Association)
  • Magistro baigiamojo darbo medotiniai nurodymai (patvirtinti BMS Tarybos nutarimu) 
  • Sąžiningumo deklacijos forma (PRIVALOMA pateikti kartu su baigiamuoju darbu) 
  • Informacija apie darbų teikimą į elektroninę duomenų bazę