Magistro baigiamieji darbai

Magistro baigiamojo darbo pateikimo tvarka

  • VIEŠŲJŲ RYŠIŲ VADYBOS ir KOMUNIKACIJOS IR KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ programų magistrantūros studijų studentams gynimai vyks 2020 m. gegužės 5 d. (antradienį) 9:00 val. Microsoft Teams sistemoje.
Informaciją apie baigiamųjų darbų gynimą Jums atsiųsime papildomai.


  • Pagal Studijų rezultatų vertinimo tvarką “ginami tik formaliąją patikrą praėję baigiamieji darbai”. Instrukcija, kaip patalpinti baigiamąjį darbą rasite čia 

Iki numatytos dienos priimami tik tie darbai, kurie (1) yra įkelti į elektroninę sistemą per studijų knygelę (2) yra praėję vadovo inicijuojama antiplagiato patikrą (3) turi vadovo žymą LEISTA GINTIS.

Magistrantas turi pateikti :
- 2 atspausdinti magistro baigiamojo darbo egzempliorius. Bent vienas iš egzempliorių turėtų būti įrištas spirale su permatomu viršeliu. Abu egzemplioriai turi būti su studento parašais darbo gale, po išvadomis. Vieno baigiamojo darbo (įrišto spirale) viršelio vidinėje pusėje (darbo pabaigoje) įklijuojamas 1 vokas (recenzijai) 

- Užpildytą sąžiningumo deklacijos formą (formą rasite čia )

- Neįrištą A4 formato lapą, kuriame įrašyta: MBD autoriaus vardas ir pavardė, el. paštas, temos pavadinimas lietuvių bei anglų kalba.

PVZ.: LT: Elektroninio verslo valdymo metodų diegimas šiuolaikinėse organizacijose

EN: Implementation of Management Methods of E-business in Modern Organizations

- Darbo recenziją ne vėliau kaip 24 val. iki gynimo gausite elektroninėje studijų sistemoje

- Gynimo metu, baigiamojo darbo autorius pateikia trumpą savo darbo pristatymą (iki 10 min.), nurodydamas tyrimo problemą, darbo tikslą, uždavinius, hipotezę (jei yra), tyrimo objektą, dalyką, gautus tyrimo rezultatus, taikytų metodų.


DĖMESIO: INFORMACIJA MAGISTRANTAMS

Studentų, apsigynusių darbus "labai gerai" ir "puikiai" dėmesiui!

º Remiantis universiteto rektoriaus įsakymu Nr. 1I-217 magistro baigiamieji darbai

įvertinti „labai gerai“ ir „puikiai“ turi būti patalpinti į eLABa talpyklą.


º Studentui talpinti darbo į eLABa talpyklą nereikia, jis turi tik pasirašyti licencinę sutartį.


º Licencinė sutartis pasirašoma elektroninėje studento studijų knygelėje

adresu: https://stdb.mruni.eu/menu_stud.php


º Magistro baigiamojo darbo licencinės sutarties pasirašymo https://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/biblioteka/pdf/MBD_sutarties_instrukcija.pdf


Išsamesnė konsultacija teikiama:

Tel. (8-5) 2714 709

E. paštu: danguole@mruni.eu

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747