Magistro baigiamieji darbai

Magistro baigiamojo darbo pateikimo tvarka

Gynimai numatomi tokiomis datomis:

 • Magistro baigiamuosius darbus KOMUNIKACIJA IR KŪRYBINĖS TECHNOLOGIJOS studijų studentams į KI privaloma pristatyti iki  iki BALANDŽIO 23 D. (imtinai). Gynimai vyks 2019 m. gegužės 9 d. 13:30 III-213 aud.
 • Magistro baigiamuosius darbus VIEŠŲJŲ RYŠIŲ VADYBA studijų studentams į KI privaloma pristatyti iki  iki BALANDŽIO 23 D. (imtinai). Gynimai vyks 2019 m. gegužės 9 d. 13:30  III-213 aud.
    
 • Pagal Studijų rezultatų vertinimo tvarką “ginami tik formaliąją patikrą praėję baigiamieji darbai”. Instrukcija, kaip patalpinti baigiamąjį darbą rasite čia 

Iki numatytos dienos priimami tik tie darbai, kurie (1) yra įkelti į elektroninę sistemą per studijų knygelę (2) yra praėję vadovo inicijuojama antiplagiato patikrą (3) turi vadovo žymą LEISTA GINTIS.

Magistrantas turi pateikti :
- 2 atspausdinti magistro baigiamojo darbo egzempliorius. Bent vienas iš egzempliorių turėtų būti įrištas spirale su permatomu viršeliu. Abu egzemplioriai turi būti su studento parašais darbo gale, po išvadomis. Vieno baigiamojo darbo (įrišto spirale) viršelio vidinėje pusėje (darbo pabaigoje) įklijuojamas 1 vokas (recenzijai) 

- Užpildytą sąžiningumo deklacijos formą (formą rasite čia )

- Neįrištą A4 formato lapą, kuriame įrašyta: MBD autoriaus vardas ir pavardė, el. paštas, temos pavadinimas lietuvių bei anglų kalba.

PVZ.: LT: Elektroninio verslo valdymo metodų diegimas šiuolaikinėse organizacijose

EN: Implementation of Management Methods of E-business in Modern Organizations

- Darbo recenziją ne vėliau kaip 24 val. iki gynimo gausite elektroninėje studijų sistemoje

- Gynimo metu, baigiamojo darbo autorius pateikia trumpą savo darbo pristatymą (iki 10 min.), nurodydamas tyrimo problemą, darbo tikslą, uždavinius, hipotezę (jei yra), tyrimo objektą, dalyką, gautus tyrimo rezultatus, taikytų metodų.


DĖMESIO: INFORMACIJA MAGISTRANTAMS

Rektoriaus 2015-05-11 įsakymu Nr. 1I-217 patvirtinta MRU elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą (toliau – eLABa) tvarka.

Magistro baigiamieji darbai

Magistrantai, kurių baigiamieji darbai įvertinti „labai gerai“ ir „puikiai“, per 3 darbo dienas po gynimo, savo darbą turi pateikti į eLABa.talpyklą.

Norėdami įkelti magistro baigiamąjį darbą prisijunkite eLABa talpykloje adresu http://talpykla.elaba.lt:

 • Pasirinkite instituciją – Mykolo Romerio universitetas.
 • Įveskite MRU informacinėje sistemoje naudojamą vardą (MRU e. pašto vartotojo vardas) ir slaptažodį (MRU e. pašto slaptažodis).
 • Spauskite „Prisijungti“.
 • Spauskite „Naujas dokumentas“ ir įveskite duomenis.
 • Darbo pateikimo į eLABa instrukcijas pdf ir video formatu rasite eLABa svetainės skiltyje Pagalba / Instrukcijos.

Svarbu! Prašome rinktis tik elektroninės licencinės sutarties tipą

Maksimali galima embargo laikotarpio trukmė ne ilgesnė kaip 3 metai

Išsamesnė konsultacija teikiama:

Tel. (8-5) 2714 709

E. paštu: danguole@mruni.eu


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747