Magistro baigiamieji darbai

Magistro baigiamojo darbo pateikimo tvarka

Gynimai numatomi tokiomis datomis:

  • Magistro baigiamuosius darbus KOMUNIKACIJA IR KŪRYBINĖS TECHNOLOGIJOS studijų studentams į KI privaloma pristatyti iki  iki BALANDŽIO 11 D. (imtinai). Gynimai vyks 2018 m.  gegužės 11 d. 9:00 III-216 aud.
  • Magistro baigiamuosius darbus VIEŠŲJŲ RYŠIŲ VADYBA studijų studentams studentams į KI privaloma pristatyti iki BALANDŽIO 11 D. (imtinai). Gynimai vyks 2018 m. gegužės 11 d. 9:00 III-216 aud.


  • Pagal Studijų rezultatų vertinimo tvarką “ginami tik formaliąją patikrą praėję baigiamieji darbai”. Instrukcija, kaip patalpinti baigiamąjį darbą rasite čia 

Magistrantas turi pateikti :

2 MBD egzempliorius (vieną įrištą spirale, kitą įrištą kietu viršeliu). Abu egzemplioriai turi būti su vadovo, konsultanto (jei toks yra) – tituliniame lape, magistranto parašais (magistrantas pasirašo darbo gale, po išvadomis). Baigiamojo darbo kietojo viršelio vidinėje pusėje (darbo pabaigoje) įklijuojami 2 vokai (pirmas vokas – recenzijai; antras vokas - CD (kuriame turi būti įrašytas baigiamasis darbas Word ir PDF failais, ant CD reikia užrašyti V.Pavardę ir studijų programą);

· Užpildytą sąžiningumo deklacijos formą (formą rasite čia );

· Neįrištą A4 formato lapą, kuriame įrašyta: MBD autoriaus vardas ir pavardė, el. paštas, temos pavadinimas lietuvių bei anglų kalba.

PVZ.: LT: Elektroninio verslo valdymo metodų diegimas šiuolaikinėse organizacijose

EN: Implementation of Management Methods of E-business in Modern Organizations

Gynimo metu, baigiamojo darbo autorius pateikia trumpą savo darbo pristatymą (iki 10 min.), nurodydamas tyrimo problemą, darbo tikslą, uždavinius, hipotezę (jei yra), tyrimo objektą, dalyką, gautus tyrimo rezultatus, taikytų metodų.


DĖMESIO: INFORMACIJA MAGISTRANTAMS

Rektoriaus 2015-05-11 įsakymu Nr. 1I-217 patvirtinta MRU elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą (toliau – eLABa) tvarka.

Magistro baigiamieji darbai

Magistrantai, kurių baigiamieji darbai įvertinti „labai gerai“ ir „puikiai“, per 3 darbo dienas po gynimo, savo darbą turi pateikti į eLABa.talpyklą.

Norėdami įkelti magistro baigiamąjį darbą prisijunkite eLABa talpykloje adresu http://talpykla.elaba.lt:

  • Pasirinkite instituciją – Mykolo Romerio universitetas.
  • Įveskite MRU informacinėje sistemoje naudojamą vardą (MRU e. pašto vartotojo vardas) ir slaptažodį (MRU e. pašto slaptažodis).
  • Spauskite „Prisijungti“.
  • Spauskite „Naujas dokumentas“ ir įveskite duomenis.
  • Darbo pateikimo į eLABa instrukcijas pdf ir video formatu rasite eLABa svetainės skiltyje Pagalba / Instrukcijos.

Svarbu! Prašome rinktis tik elektroninės licencinės sutarties tipą

Maksimali galima embargo laikotarpio trukmė ne ilgesnė kaip 3 metai

Išsamesnė konsultacija teikiama:

Tel. (8-5) 2714 709

E. paštu: danguole@mruni.eu