Metodiniai nurodymai

  • Šaltinių ir literatūros citavimo PRIVALOMA tvarka - APA standartai (American Psychological Association)
  • Bakalauro baigiamojo darbo metodiniai nurodymai (patvirtinti BMS Tarybos nutarimu)
  • Sąžiningumo deklacijos forma (PRIVALOMA pateikti kartu su baigiamuoju darbu)