Bakalauro baigiamieji darbai

Bakalauro baigiamojo darbo pateikimo tvarka

  • KOMUNIKACIJOS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ programos nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams gynimai vyks 2020 m. gegužės 4 d. (pirmadienį) 9:00 val. Microsoft Teams sistemoje.
  • TARPTAUTINĖS IR TARPKULTŪRINĖS KOMUNIKACIJOS pogramos nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams gynimai vyks 2020 m. gegužės 5 d. (antradienį) 12:00 val. Microsoft Teams sistemoje.
Informaciją apie baigiamųjų darbų gynimą Jums atsiųsime papildomai.


  • Pagal Studijų rezultatų vertinimo tvarką “ginami tik formaliąją patikrą praėję baigiamieji darbai”. Instrukcija, kaip patalpinti baigiamąjį darbą rasite čia
Iki numatytos dienos priimami tik tie darbai, kurie (1) yra įkelti į elektroninę sistemą per studijų knygelę (2) yra praėję vadovo inicijuojama antiplagiato patikrą (3) turi vadovo žymą LEISTA GINTIS.

Bakalaurantas turi pateikti :

- 2 atspausdinti bakalauro baigiamojo darbo egzempliorius. Bent vienas iš egzempliorių turėtų būti įrištas spirale su permatomu viršeliu. Abu egzemplioriai turi būti su studento parašais darbo gale, po išvadomis. Vieno baigiamojo darbo (įrišto spirale) viršelio vidinėje pusėje (darbo pabaigoje) įklijuojamas 1 vokas (recenzijai) 

- Užpildytą sąžiningumo deklacijos formą 

- Neįrištą A4 formato lapą, kuriame įrašyta: BSBD autoriaus vardas ir pavardė, el.paštas, temos pavadinimas lietuvių bei anglų kalba.

PVZ.: LT: Elektroninio verslo valdymo metodų diegimas šiuolaikinėse organizacijose

EN: Implementation of Management Methods of E-business in Modern Organizations·

- Recenzijas studentai gaus elektroninėje studijų sistemoje ne vėliau kaip 24 val. iki gynimo.
- Gynimo metu, baigiamojo darbo autorius pateikia trumpą savo darbo pristatymą (iki 10 min.), nurodydamas tyrimo problemą, darbo tikslą, uždavinius, hipotezę (jei yra), tyrimo objektą, dalyką, gautus tyrimo rezultatus, taikytus metodus.
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747