Title

 

Studentų darbų paroda "Skambanti abstrakcija"

koridorius
  Šio kūrybinio darbo tikslas – išreikšti idėją ar jausmą vizualiai. Jo prasmė – kur kas gilesnė. Tai būdas atverti sau save kitokį – jautresnį, gilesnį, drąsesnį ir brandesnį, galintį kalbėti ir išgirsti, turintį ką pasakyti. Vaizdinė raiška čia traktuojama kaip mąstymo forma, spontaniškas, betarpiškas kūrybos būdas, atspindintis kūrėjo vaizduotės ir jį supančios aplinkos santykį. Tai galimybė atverti ir išreikšti save, siųsti „žinią“ kitokia – vaizdine kalba.
  Meno istorijos filosofas prof. E. Gombrichas  pabrėžia ieškojimų ir eksperimentų svarbą meno raidai, nes bandymai ir netgi klaidos pagerina ir praturtina kūrybą netikėtais meninės minties šuoliais, padeda rasti naujus spontaniškus sprendimus.
Judėjimas apgraibomis, eksperimentavimas laužo nusistovėjusias mąstymo ir kūrybos schemas, iš netvarkingo chaoso sukuria netikėtus kūrinius, turinčius savo vidinę logiką.
Parodoje matome abstrakčius darbus; nuo abstrahuotų realybės vaizdinių iki grynosios abstrakcijos, kur „skamba“ spalva, dėmė, linija, faktūra.
  Dailininkas, abstrakcionistas V.Kandinskis manė, jog esminis dalykas, iš kurio turi kilti tapybos kūrinys, yra vidinė būtinybė. Todėl, V. Kandinskio manymu, meno kūrinys nebeturi priklausyti nuo tokių išorinių modelių kaip gamta. Vietoj to lemiamu veiksniu paveikslui atsirasti turi tapti vidinis menininko balsas, vidinis (muzikalus savo giliausia prigimtimi) skambesys .
Abstraktūs ekspresionistai laikė tapybą tauria emocijų išraiška ir priemone vizualiajai komunikacijai .
Kitas kelias, kuriuo ėjo abstrakcionistai , buvo bandymas atsakyti į klausimą, koks didelis yra spalvos ekspresijos potencialas. Spalva yra esminis paveikslo elementas, o pagrindinė idėja yra jos emocinio poveikio perteikimas. Pats kūrimo procesas yra kruopščiai kontroliuojamas ir nukreiptas į išgyvenimų sukėlimą žiūrovuose. Abstrakcijos forma turėjo išreikšti sublimaciją ir neužbaigtumą.
  Abstraktus menas visada gaubiamas didesne ar mažesne paslaptimi.
  Kas tai?.. Emocija, vizija, transformuota tikrovė ar sielos virpesių ženklai ?...
„Įsiklausykime“ į šių paveikslų „skambesį“  ir gal, atsakysime į klausimą, o gal, paroda taps nauju klausimu...
„Spalvos yra klaviatūra. Akys yra plaktukas. Siela yra rojalis su daugybe stygų“   Vasilijus Kandinskis.

Lektorė, dailininkė,
Edita Dalia Rakauskaitė

2016-02-25
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747