Title

 

LIKS Konferencijos "Kompiuterininkų dienos-2015" atgarsiai

liks
Konferencijos metu vyko:
    XVII tarptautinė mokslinė kompiuterininkų konferencija – pristatomi mokslinių tyrimų rezultatai bei praktiniai technologiniai sprendimai;
    XII mokyklinės informatikos konferencija – dalijamasi informacinių technologijų mokymo(-si), jų vartojimo mokykloje bei integruoto mokymo patirtimi, pristatomos naujos kompiuterinės mokymo priemonės, aptariami informacinių technologijų mokymą reglamentuojantys dokumentai;
    Konferencija „E. mokymasis ir išmaniosios technologijos“;
    VII Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Operacijų tyrimas ir taikymai“;
    Informacinės visuomenės plėtros seminaras – įvertinti informacinės visuomenės bei žinių ekonomikos plėtros situaciją Lietuvoje kviečiami politikai ir informacinių technologijų specialistai;
    Mokomieji seminarai informatikos mokytojams, doktorantams, studentams;
    XIV Lietuvos kompiuterininkų sąjungos suvažiavimas;
    Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos konferencija;
    ECDL įgaliotųjų testavimo centrų atstovų susitikimas.
Su mokslinių tyrimų straipsniais galima susipažinti išleistame „Informacijos mokslų“ leidinyje adresu: http://www.liks.lt/kodi2015/InformacijosMokslai-2015-73-maketas-SPAUDAI.pdf
Buvo pristatyta daug įdomių mokslinių pranešimų, pateikusių reikšmingų tyrimų rezultatus, kaip pavyzdžiui: darbai susiję su lietuvių kalbos skaitmenizavimo uždaviniais, leituvių kalbos skaitymo kompiuterinis įgarsinimas, taisyklingesnio vertimo sistemų pristatymas, išmanaus daiktų interneto technologiniai sprendimai, geografinių žemėlapių panaudojimo išmaniosioms paslaugoms teikti tyrimų rezultatai ir kt.
Vienas iš svarbesnių klausimų keliamų Lietuvos Kompiuterininkų Sąjungos LIKS suvažiavime ir konferencijoje „Kompiuterinikų dienos-2015“ - tai Lietuvos gyventojų kompiuterinio raštingumo švietimo klausimas. Eurostat‘o duomenys rodo, kad apie 50% Lietuvos gyventojų turi labai prastas IRT žinias ir įgūdžius arba visai jų neturi. Situacija galėtų pagerėti, jei ECDL sertifikavimas padėtų įrodyti turimų žinių lygį ir padėtų įveikti skaitmeninio atsilikimo Lietuvoje spragas.
Taip pat svarbu suprasti, kad jaunimas turi tik laisvalaikiui reikalingus IRT įgūdžius, o darbui - prastus... Jokiu būdu negalima atsisakyti informatikos dalykų mokyklose ir aukštosiose mokyklose, taip pat mokyklose turi būti mokoma apie e-saugą, tas yra ypač aktualu šiuolaikinei visuomenei.
Yra svarbu, kad tiek visuomenė, tiek studentai ir dėstytojai sužinotų apie ECDL, jo galimybes. Negalime numoti ranka į ECDL sklaidą. Reiktų, kad būtų skinamas kelias kompiuterinio raštingumo ugdymui per valstybės institucijas, Seimą ir, kad tai nebūtų eilinis padiskutavimas - ką reiktų daryti, kad "padaryti"... Kiekvienas išmanantis informatiką ir suvokiantis IRT svarbą galėtų palaikyti ECDL ir realiais darbais prisidėti prie kompiuterinio raštingumo kėlimo Lietuvoje.
KODI'2015 metu buvo pateiktas TEO pristatymas apie kibernetinę saugą ir parodomos tendencijos atakų ne tik per personalinius kompiuterius, bet ir per išmaniuosius įrenginius, ir kad kiekvienas taikus Lietuvos pilietis gali tapti nusikaltimo dalyviu ar nusikaltėlių auka. Konferencijos metu buvo nemažai diskutuojama ir e. saugos klausimais.
Jei kalbame su IT specialistu arba, kuris yra šiek tiek  susipažinęs su IRT ir įsivaizduoja, kad viską moka ir žino, kad jei jis moka naudotis IRT priemonėmis, žino apie e-saugą, tai pagal nutylėjimą ir visas jo personalas tą patį moka ir žino. Tačiau yra padaryta daugybė tyrimų, kurie parodo, kad darbuotojai įmonėse dėl nemokėjimo profesionaliai naudotis programomis neatlieka darbų laiku arba juos atlieka neprofesionaliai.
(Parengė - Dalė Dzemydienė)

2015-10-05
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747