Title

 

LATINA POST IT mokymai bibliotekininkams ir tyrėjams

latinaill05

2013 m. gegužės 23-birželio 1 dienomis Socialinių technologijų fakultetas kartu su MRU biblioteka ir partneriais iš Oslo ir Akershus taikomųjų mokslų universiteto koledžo LATINA Lab iš Norvegijos organizuoja mokymus bibliotekininkams ir tyrėjams LATINA POST IT apie socialinių technologijų taikymą.
2013 m. mokymų Vilniuje pagrindinis tikslas vystyti mokslininkų, bibliotekininkų ir studentų kompetencijas bei įgūdžius naudoti socialines technologijas edukacijos, tyrimų ir administravimo procesuose ir plėsti tokias kompetencijas turinčių specialistų tinklą Lietuvoje perimant šiaurės šalių patirtį.
Seminaras susideda iš trijų modulių. Pirmoji – A dalis – apima trijų dienų mokymus apie metodologiją, akademinį verslumą bei skaitmeninį saugojimą (ang. digital curation) ir naujausius elektroninio mokymo iššūkius. Per šias tris dienas bus pravesta keletas trumpų paskaitų ir demonstracijų, kurios derinamos su trumpomis praktinėmis užduotimis, kad dalyviai galėtų iškart praktiškai išbandyti teoriškai gautas žinias. B dalies metu vyks giluminiai A dalies metu pristatytomis temomis seminarai bei mokymasis-darant, t..y. įgyvendinami ilgesni projektai, kurie bus pristatomi trečio modulio metu. Trečioji ciklo dalis skirta tyrėjams, kurie atlieka mokslinius tyrimus bibliotekininkystės ir komunikacijos mokslų srityje. Šio seminaro metu bus pristatoma akademinis rašymas, dirbama su straipsnių juodraščiais.
Plačiau programa pristatoma http://akkordio.net/postit/?page_id=7217

Mokymų nuoraukos čia

Mokymuose užsiregistravę dalyvauti bibliotekininkai bei tyrėjai iš Lietuvos, Norvegijos, Belgijos, Švedijos, Ispanijos, Kinijos bei Ugandos.

Plačiau apie partnerius: Oslo ir Akershus Universiteto koledžas (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences) yra mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos profesinėse ir su ja susijusiose srityse lyderis.
Viena iš prioritetinių tyrimo sričių - mokymo, mokslo ir technologijų sąsajos, kurios apima komunikacijos, informacijos, inžinerijos technologijų ir duomenų, ekonomikos ir vadybos studijas. Universiteto koledže vykdomos taikomųjų kompiuterių mokslų, informacijos, kompiuterinės inžinerijos, Elektronikos ir informacinių technologijų administravimo ir vadybos bakalauro lygmens studijos bei IKT paremto mokymo, tinklų ir sistemų administravimo, Verslo administravimo magistro lygmens studijos.
Nuo 2008 m. Universiteto koledže įsteigta LATINA LAB (LATINA (ang. learning and teaching in digital world – lt. mokymo ir mokymosi skaitmeniniame pasaulyje) mokslinių tyrimų centras – laboratorija.
Šio centro darbas organizuojamas taip, kad moksliniai tyrimai iš vienos pusės apimtų švietimo ir bibliotekos (komunikacijos mokslų) sąveikas, iš kitos pusės – orientuoti į virtualių ir fizinių organizacijų sąveikas. Laboratorijai vadovauja Švietimo plėtotės centro docentas Helge Høivik, jo pavaduotojas Mokslo centro direktorius Lars Egeland. Laboratorijos vienas iš tikslų supažindinti dėstytojus, studentus ir profesionalus su techniniais, socialiniais ir konceptualiais įrankiais, kuriais galėtų naudotis skaitmeninėje eroje. Laboratorijos tyrėjai vysto, demonstruoja ir teikia mokymų paslaugas IKT grįstų sprendimų taikymo švietimui srityje. Institucija teikia pirmenybę bendradarbiavimui su institucijomis orientuotomis į strateginį vystymą, projektinę veiklą. LATINA LAB vykdė daugiau nei dešimt tarptautinių projektų, jų organizuojami mokymai vedami skirtinguose žemynuose kelis kartus per metus.
Plačiau http://lab.latina.pedit.hio.no/


2013-06-03
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747