Title

 

Gauta parama atlikti tyrimams apie Socialinių technologijų įtaka kolektyvinio intelekto vystymui tinklo visuomenėje

kla
Socialinių technologijų fakulteto dekanės prof. Dr. Aelitos Skaržauskienės vadovaujama mokslininkų grupė pateikė paraišką ir gavo visuotinę dotaciją projekto „Socialinių technologijų įtaka kolektyvinio intelekto vystymui tinklo visuomenėje“ įgyvendinimui pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioritetą Tyrėjų gebėjimų stiprinimas.
Projekto idėja atspindi Europos Komisijos rekomendacijas, išdėstytas 2013 m. programoje "Informacinių ir komunikacinių technologijų plėtra". Moksliškai pagrįstų socialinių technologijų (ST) poreikis visuomenėje auga ir jų vystymas daro poveikį politikai, skatinamas ekonominis vystymasis bei teigiami socialiniai pokyčiai, todėl projekto tikslas yra pasiūlyti vadybinius, organizacinius ir teisinius sprendimus bei priemones, kurios stimuliuotų, paremtų inovatyvių socialinių technologijų pagrindu veikiančius tinklus (platformas), tam kad būtų plėtojamas ir skatinamas modernios visuomenės kolektyvinis intelektas (KI) ir sąmoningumas, būtų sudaromos prielaidos socialiniams pokyčiams tinklo visuomenėje įgyvendinti.
Projekto metu bus sukurtas konceptualus dinaminis kolektyvinio intelekto (KI) sistemos kompiuterinis modelis, kuris padės sisteminiu požiūriu suprasti kolektyvinio intelekto funkcionavimo ir vystymosi proceso ypatumus ir sukurta KI indekso skaičiavimo metodika, paremta projekto metu atliktų kiekybinių ir kokybinių bei eksperimentinių empirinių tyrimų rezultatais. Kaip projekto rezultatas bus sukurta virtuali mokslinė terpė, kurioje bus pritaikoma kolektyvinio intelekto stebėsenos metodika, ir tokiu būdu užtikrintas mokslinių tyrimų tęstinumas, kaupiant mokslinius įrodymus, patvirtinančius kolektyvinio intelekto įtaką socialinių inovacijų kūrimui ir potencialą kompleksiškai spręsti visuomenės socialines problemas

2013-04-25
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747