Mokslo žurnalai


Registruotis į Socialinių technologijų mokslininkų tinklą galite čia 


                                                                         

,,Socialinės technologijos’’ yra periodinis mokslo darbų žurnalas leidžiamas du kartus per metus. Žurnale spausdinami recenzuoti, originalūs ir anksčiau neskelbti moksliniai straipsniai.

 

Spausdinamų straipsnių tematika apima socialinių technologijų taikymą verslo sistemose ir procesuose, viešajame sektoriuje, mokymo ir mokymosi procese, socialinių technologijų teisinę aplinką ir socialinių procesų modeliavimą bei visuomenės vystymosi scenarijų analizę.

 

Pagrindiniai žurnalo tikslai yra:

- atskleisti socialinių technologijų taikymo socialinėse sferose plėtros galimybes, turinį, mastą, tendencijas, siūlyti strategijas, formuluoti ir spręsti aktualius uždavinius, pateikti rekomendacijas, kaip socialinės technologijos įgalintų transformuoti įvairias visuomenės sritis keliant gyvenimo kokybę;

- plėtoti tarpdisciplininius matematikos, informatikos, elektronikos, naujų technologijų, vadybos, psichologijos, viešojo administravimo, ekonomikos ir kitų mokslų krypčių tyrimus;

- skatinti mokslinius tyrimus ieškant naujų teorinių ir praktinių sprendimų formuojant socialinių technologijų kūrimą ir taikymą darniam visuomenės vystymuisi;

- užtikrinti mokslo žinių sklaidą ir populiarinimą.

 

Mokslo darbų leidinio „Socialinės technologijos“ partneriai - Johannes Kepler Universitetas Lince (Austrija),  Santaremos Politechnikos instituto Aukštoji vadybos ir technologijų mokykla (Portugalija), Zagrebo universiteto Organizacijos ir informatikos fakultetas (Kroatija) .

 

Mokslo darbų leidinys „Socialinės technologijos“ yra priimtas į:

EBSCO (Academic Search Research and Developement) [nuo pirmojo numerio]

Index Copernicus Journals Master List

DOAJ

 

Žurnalo adresas internete: http://soctech.mruni.eu


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747