Mokslinių tyrimų kryptys


Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:        

  • Socialinės technologijos ateities visuomenei
    Socialinių technologijų poveikis viešojo ir privačiojo sektoriaus inovatyvumui
    Socialinės technologijos inovatyviam  mokslui, mokymui ir mokymuisi