Mokslinių tyrimų kryptys


Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:        

 • Ekonominio konkurencingumo, verslumo, socialinio ir intelektinio kapitalo plėtra per žinių ir
 • technologijų konvergenciją
 • Elektroninės erdvės ir naujų technologijų teisinis reguliavimas
 • Socio-teisiniai naujų technologijų aspektai ir technologijų taikymas teisės sistemoje
 • Elektroninė valdžia ir elektroninė demokratija
 • Elektroniniai ir technologijomis grįsti verslo modeliai bei jų ypatumai
 • Technologinių įmonių plėtra ir strateginis valdymas
 • Technologinės inovacijos, mokslo ir verslo bendradarbiavimas, technologijų perdavimas
 • Intelektinės nuosavybės kūrimas ir komercinimas, inovacijų skatinimas ir jų socio-teisiniai aspektai
 • Tehnologinių ir kompetencinių klasterių viešoji politika
 • Technologinė komunikacija ir naujos medijos
 • Žiniomis grįstos ir kuriančios bendruomenės ir ekonomikos
 • Elektroninis ir technologijomis grįstas strateginių pokyčių valdymas
 • Technologinis verslumas
 • Elektroniniai pinigai ir alternatyvios mokėjimų sistemos
 • Nusikaltimai elektroninėje erdvėje
 • Elektroninio saugumo sistemos
 • Verslo valdymo informacinių sistemų ir technologinės infrastruktūros palyginamieji tyrimai.
 • Dirbtinio intelekto metodų taikomieji tyrimai ir žinių valdymo komponentų integravimas sprendimų paramos sistemų kūrimui kai tokios sistemos tampa patariamosiomis, paslaugas teikiančiomis sistemomis dinaminiuose procesuose (pavojingų krovinių transportavime, intelektualios gyvenamosios aplinkos valdyme, neįgaliųjų būklės nustatyme ir valdyme).
 • Darnaus vystymo ir rizikos komponentų tyrimo metodai, monitoringo sistemos ir duomenų analizės metodikos.