MRU leidiniai kompaktiniuose diskuose

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas

MRU Centrinių rūmų bibliotekos Prof. P. Leono skaitykloje (C III-147 kab.) ir Pirmų rūmų bibliotekos Interneto skaitykloje (P I-304) saugomi Universiteto leidiniai kompaktiniuose diskuose:  
Dambrauskienė, Genovaitė;. Tarptautinė darbo organizacija ir Lietuva [Kompaktinis diskas] : konvencijų priėmimas, ratifikavimas, vykdymas : monografija / Genovaitė Dambrauskienė, Ingrida Mačernytė-Panomariovienė ; Lietuvos teisės universitetas. Vilnius: LTU Leidybos centras, 2001 . 1 CD-ROM : lent. Text in lit. – CD 95
Darbo teisė/ Vadovėliai aukštosioms mokykloms

Dzemydienė, Dalė. Informatikos pagrindai. Šiuolaikiniai teksto tvarkymo būdai [Kompaktinis diskas] : vadovėlis / Dalė Švanytė-Dzemydienė, Ramutė Naujikienė ; Lietuvos teisės universitetas. Vilnius: LTU Leidybos centras, 2001 . 1 CD-ROM. Text in lit. – CD 98 
Teksto tvarkymas kompiuteriais/ Vadovėliai aukštosioms mokykloms

Globalizacija [Kompaktinis diskas] : monografija / [sudarytoja ir atsakingoji redaktorė Jūratė Morkūnienė] ; Lietuvos teisės universitetas. Vilnius: LTU Leidybos centras, 2003 . 1 CD-ROM. Text in lit., eng. – CD 93
Globalizacija/ Socialinė kultūra/ Socialinė etika/ Kultūra

Informacinių technologijų visuomenė [Kompaktinis diskas] : humanitarinės interpretacijos : monografija / Lietuvos teisės universitetas ; [autoriai: Bronius Deksnys ... [et al.]. Vilnius: LTU Leidybos centras, 2002 . 1 CD-ROM. Text in lit. – CD 88 
Informacinė visuomenė

Justickis, Viktoras. Bendroji ir teisės psichologija [Kompaktinis diskas] : vadovėlis / Viktoras Justickis ; Lietuvos teisės universitetas. Vilnius: LTU Leidybos centras, 2003 . 1 CD-ROM. Text in lit. – CD 100 
Psichologija/ Teismo psichologija/ Vadovėliai aukštosioms mokykloms

Justickis, Viktoras. Kriminologija [Kompaktinis diskas] : vadovėlis . D. 1 / Viktoras Justickis ; Lietuvos teisės universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. Vilnius: LTU Leidybos centras, 2001 . 1 CD-ROM. Text in lit. – CD 87
Kriminologija/ Lietuva/ Vadovėliai aukštosioms mokykloms

Konstitucingumas ir pilietinė visuomenė [Kompaktinis diskas] : monografija / [Autoriai: Alvydas Pumputis ... [et al.] ; Lietuvos teisės universitetas. Vilnius: LTU Leidybos centras, 2003 . 1 CD-ROM. Text in lit. – CD 89
Konstitucinė teisė/ Pilietinė visuomenė/ Lietuva/ Europa

Kraujutaitytė, Linutė. Aukštojo mokslo demokratiškumo pagrindai [Kompaktinis diskas] : monografija / Linutė Kraujutaitytė ; Lietuvos teisės universitetas. Vilnius: LTU Leidybos centras, 2003 . 1 CD-ROM. Text in lit. – CD 83
Aukštasis mokslas/ Aukštasis mokslas ir valstybė/ Studentų savivalda

Lapė, Juvencijus. Psichologijos įvadas [Kompaktinis diskas] : vadovėlis / Juvencijus Lapė, Gediminas Navikas ; Lietuvos teisės universitetas. Vilnius: LTU Leidybos centras, 2003 . 1 CD-ROM. Text in lit. – CD 97
Psichologija/ Vadovėliai aukštosioms mokykloms

Lietuvos konstitucinė teisė [Kompaktinis diskas] : vadovėlis / Toma Birmontienė ... [et al.] ; Lietuvos teisės universitetas. Vilnius: LTU Leidybos centras, 2002 . 1 CD-ROM. Text in lit. – CD 85
Konstitucinė teisė/ Vadovėliai aukštosioms mokykloms

Logika [Kompaktinis diskas] : vadovėlis / Rimgaudas Bubelis, Virginija Jakimenko ; Lietuvos teisės universitetas . Vilnius: LTU Leidybos centras, 2003-. d. Dvireikšmė teiginių logika, argumentacijos teorija. , 2003 . 1 CD-ROM : schem., lent. Text in lit. – CD 99
Logika/ Vadovėliai aukštosioms mokykloms

Morkūnienė, Jūratė. Socialinė filosofija [Kompaktinis diskas] : vadovėlis / Jūratė Morkūnienė ; Lietuvos teisės universitetas. Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2002 . 1 CD-ROM. Text in lit. – CD 92
Socialinė filosofija/ Vadovėliai aukštosioms mokykloms

Nusikalstamumo ir kitų nepageidautinų socialinių procesų prevencijos problemos bei jų sprendimas Europos valstybėse [Kompaktinis diskas] : monografija / atsakingoji mokslinė redaktorė Genovaitė Babachinaitė ; Lietuvos teisės universitetas. Vilnius: LTU Leidybos centras, 2003 . 1CD-ROM. Text in lit. – CD 82 
Nusikalstamumo prevencija/ Organizuotas nusikalstamumas/ Intelektinė nuosavybė/ Baudžiamosios teisės normos/ Nelegalūs migrantai/ Nusikaltimų aukos/ Europa

Paulikas, Vygandas. Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika ir administravimas [Kompaktinis diskas] : monografija / Vygandas Paulikas ; Lietuvos teisės universitetas. Vilnius: LTU leidybos centras, 2002 . 1 CD-ROM. Text in lit. – CD 94
Žemės ūkis/ Ekonominė politika/ Europos Sąjungos šalys/ Europa

Puškorius, Stasys. Sprendimų priėmimo teorija [Kompaktinis diskas] : kiekybiniai metodai / Stasys Puškorius ; Lietuvos teisės universitetas : vadovėlis. Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2001 . 1 CD-ROM. Text in lit. – CD 96
Valstybinis valdymas/ Sprendimų priėmimas/ Tiesinis programavimas/ Matematiniai metodai/ Viešasis administravimas/ Vadovėliai aukštosioms mokykloms

Sinkevičius, Edvardas. Neteisėtas banko kredito gavimas arba panaudojimas ir jų kvalifikavimas [Kompaktinis diskas] : monografija / Edvardas Sinkevičius ; Lietuvos teisės universitetas. Vilnius: LTU Leidybos centras, 2002 . 1 CD-ROM. Text in lit. – CD 86
Baudžiamoji teisė/ Turtiniai nusikaltimai/ Lietuva

Teisinės minties šventė - 2003 [Kompaktinis diskas] : studentų tarptautinių mokslinių konferencijų medžiaga / Lietuvos teisės universiteto studentų mokslinė draugija. Vilnius: LTU Leidybos centras, 2003 . 1 CD-ROM. Text in lit. – CD 84
Teisė/ Konferencijos, simpoziumai ir kt./ Lietuva

Teisiniai medicininiai smurto aspektai [Kompaktinis diskas] : monografija / [autoriai: Petras Ancelis ... [et al.] ; Lietuvos teisės universitetas. Vilnius: LTU Leidybos centras, 2002 . 1 CD-ROM. Text in lit. – CD 90
Baudžiamoji teisė/ Smurtiniai nusikaltimai

Viešojo sektoriaus institucijų administravimas: monografija/ atsakingasis redaktorius Stasys Puškorius. – Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2002. – 1 CD-ROM. – Text in lit. – CD 80/1, CD 80/2   
Valstybinis valdymas/ Savivalda/ Lietuva

Žilinskas, Justinas. Nusikaltimai žmoniškumui ir genocidas tarptautinėje teisėje bei Lietuvos Respublikos teisėje [Kompaktinis diskas] : monografija / Justinas Žilinskas ; Lietuvos teisės universitetas. Vilnius: LTU Leidybos centras, 2003 . 1CD-ROM. Text in lit. – CD 91 
Baudžiamoji jurisdikcija/ Baudžiamoji teisė/ Nusikaltimai žmonijai/ Genocidas/ Kariniai nusikaltimai