Skaitytojo identifikavimas elektroniniame kataloge


Prisijunkite prie bibliotekos katalogo http://mru.library.lt. Meniu juostoje pasirinkite "Prisijungti" ir įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį.

Prie savo el. formuliaro studentai jungiasi kaip prie paskyros „Mano studijos", darbuotojai jungiasi su MRU el. pašto vartotojo vardu ir slaptažodžiu. 

Užsiregistravus sistemoje norint peržiūrėti elektroninį formuliarą meniu juostoje pasirinkite „Mano paskyra". 

Baigę darbą būtinai atsijunkite nuo sistemos, kad Jūsų duomenimis negalėtų naudotis kitas vartotojas. Meniu eilutėje spragtelėkite „Atsijungti“ ir  funkciją „Vykdyti”.