Kaip prasitęsti naudojimosi leidiniais terminą


Prisijunkite prie bibliotekos katalogo (http://mru.library.lt) ir atsidarykite savo elektroninį formuliarą.
Pasirinkę nuorodą „Išduoti leidiniai/pratęsimas” galėsite pamatyti detalią informaciją apie išduotas knygas bei prasitęsti naudojimosi jomis terminą.
Sistema neleis prasitęsti naudojimosi knyga termino: