Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)


Rektoriaus 2015-05-11 įsakymu Nr. 1I-217 patvirtinta MRU elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą (toliau – eLABa) tvarkatvarkos pakeitimaitvarkos pakeitimai
Magistro baigiamieji darbai 
Remiantis universiteto rektoriaus įsakymu Nr. 1I-217 magistro baigiamieji darbai įvertinti „labai gerai“ ir „puikiai“ turi būti patalpinti į eLABa talpyklą. 
Magistro baigiamieji darbai į eLABa talpyklą talpinami be licencinės sutarties. Licencinė sutartis pasirašoma elektroninėje studento studijų knygelėje adresu: https://stdb.mruni.eu/menu_stud.php  
Magistro baigiamojo darbo licencinės sutarties pasirašymo instrukcija.
  
Daktaro disertacijos
Daktaro disertacijos į eLABa pateikiamos prieš 10 kalendorinių dienų iki gynimo.
Dėl išsamesnės daktaro disertacijų pateikimo į talpyklą tvarkos prašom kreiptis į Socialinių inovacijų doktorantūros mokyklą tel. (85) 271 4469 arba e. paštu phd@mruni.eu


Išsamesnė konsultacija teikiama:
Tel. (85) 271 4709
E. paštu: danguole@mruni.eu