Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)


Magistro baigiamojo darbo prieigos sąlygos
Nurodant baigiamojo darbo prieigos sąlygas licencinėje sutartyje galite rinktis vieną iš šių variantų:
1. Magistro baigiamasis darbas laisvai prieinamas internete; 
2. Magistro baigiamasis darbas prieinamas tik institucijos intranete*; 
3. Magistro baigiamasis darbas neprieinamas, vartotojai galės matyti tik darbo metaduomenis:
antraštę, santrauką ir raktinius žodžius*
*Renkantis 2 arba 3 variantą būtina nurodyti darbo prieigos ribojimo laikotarpį. Maksimalus baigiamojo darbo prieigos ribojimo laikotarpis – 3 metai. Pasibaigus licencinėje sutartyje numatytam prieigos ribojimo laikotarpiui magistro baigiamasis darbas automatiškai tampa laisvai prieinamas internete.

Daktaro disertacijos


Išsamesnė konsultacija teikiama:
Tel. (85) 271 4709
E. paštu: danguole@mruni.eu