Prenumeruojamos duomenų bazės
PRISIJUNGIMO PRIE DB INFORMACIJA 
Rekomenduojama naudotis Google Chrome arba Mozilla Firefox naršyklėmis

Elektroninės knygos duomenų bazėse

Duomenų bazių palyginimo įrankis
Elektroninių žurnalų duomenų bazėse paieška


A B C E F G H I J K L M N O P R S T V W

Duomenų bazės pavadinimas

Duomenų bazės
aprašymas

Dokumentų tipas

Papildoma informacija

Academic Search Complete
(per EBSCOhost)

Visatekstė universali anglų k. 

Temos: 
viešasis administravimas, vadyba, 
teisė, ekonomika, socialinis 
darbas, psichologija, sociologija, 
politologija, filosofija, kompiuterija, 
švietimas, medicina, sveikatos 
apsauga ir kt.

Moksliniai žurnalai, konferencijų medžiaga 

Paieškos vadovas (lietuvių k.) 

Pagalba vartotojui
(anglų k.)

(per EBSCOhost) 


Visatekstė anglų ir ispanų k. 

Tema:
farmacija 
Informaciniai lapeliai

Paieškos vadovas (lietuvių k.) 

Pagalba vartotojui
(anglų k.)

(per EBSCOhost) 

Visatekstė anglų k. 

Temos:
ekonomika, vadyba, rinkodara, 
finansų apskaita

Moksliniai žurnalai, konferencijų medžiaga, 
informaciniai leidiniai, 
mokslinių tyrimų ataskaitos, rinkos tyrimų ataskaitos, finansiniai duomenys 
ir kt.

Paieškos vadovas (lietuvių k.) 

Pagalba vartotojui
(anglų k.)

(Humanities and Social Sciences)
(Archyvas)

Prieiga prie žurnalų, 
išleistų iki 2015 m.
Visatekstė anglų k. 

Temos: 
istorija, filosofija, sociologija, 
politikos mokslai, teisė ir kt.
Moksliniai žurnalai
(iki 2015 m.)

Pagalba vartotojui
(anglų k.) 

„Humanities and Social Sciences“ kolekcijos 
Education Source 
(per EBSCOhost)


Visatekstė anglų k.

Tema:
švietimas

Moksliniai žurnalai, knygos, knygų recenzijos, konferencijų medžiaga

Paieškos vadovas
(lietuvių k.) 

Pagalba vartotojui
(anglų k.)

(Academic Сollection) 

Visatekstė universali 

Temos:
teisė, švietimas, ekonomika, vadyba, kompiuterija, lingvistika, filosofija, psichologija, politologija, socialiniai 
mokslai ir kt.

Knygos

Paieškos vadovas (lietuvių k.) 

Pagalba vartotojui
(anglų k.)

Emerald Management eJournals Collection 


 

Visatekstė anglų k. 

Temos: 
vadyba, finansų apskaita, verslo 
etika, ekonomika, tarptautinis 
verslas, turizmas ir kt.

Moksliniai žurnalai

Paieškos vadovas
(lietuvių k.)

Pagalba vartotojui
(anglų k.) 

Žurnalų sąrašas

(per EBSCOhost)

Bibliografinė su nuorodomis 
į visateksčius dokumentus, 
anglų k. 

Tema: 
švietimas

Žurnalai, laikraščiai, ataskaitos, informaciniai leidiniai,
nuostatai bei 
istoriniai dokumentai

Paieškos vadovas (lietuvių k.) 

Pagalba vartotojui
(anglų k.)

(per EBSCOhost) 

Bibliografinė anglų k. 

Tema:
istorija
Knygos
Paieškos vadovas
(lietuvių k.) 

Pagalba vartotojui
(anglų k.)

(per HeinOnline)

Visatekstė anglų k. 

Tema:
teisė

Tęstiniai leidiniai, tarptautinių 
tribunolų sprendimai

Paieškos vadovas (lietuvių k.)

Pagalba vartotojui
(anglų k.) 

Leidinių sąrašas

(per EBSCOhost) 


Bibliografinė anglų k. 

Tema:
aplinkos apsauga

Žurnalai

Paieškos vadovas (lietuvių k.) 

Pagalba vartotojui
(anglų k.)

(per EBSCOhost)

Visatekstė anglų k. 

Tema:
medicina (populiari)

Žurnalai, laikraščiai, ataskaitos, informacija iš populiariųjų periodinių leidinių

Paieškos vadovas (lietuvių k.) 

Pagalba vartotojui
(anglų k.)

(per EBSCOhost)

Visatekstė anglų k. 

Temos: 
medicina, slauga

Moksliniai žurnalai

Paieškos vadovas (lietuvių k.) 

Pagalba vartotojui
(anglų k.)

HEDBIB

Bibliografinė anglų k. 

Temos: 
aukštasis mokslas
Bibliografinė informacija, nuorodos į visateksčius 
dokumentus

Paieškos vadovas

(lietuvių k.) 


Pagalba vartotojui
(anglų k.) 


Prisijungimo informacija

HeinOnline

Visatekstė anglų k. 

Tema:
teisė

Moksliniai žurnalai

Paieškos vadovas
(lietuvių k.)

Pagalba vartotojui
(anglų k.)

ICPSR

Visatekstė universali anglų k. 

Temos: 
politologija, ekonomika, sociologija, edukologija, kriminalistika, 
psichologija, istorija ir kt. 

Duomenų rinkiniai, tyrimų duomenų rinkiniai


Paieškos vadovas
(lietuvių k.)

Pagalba vartotojui
(anglų k.) 

Duomenų rinkinių 
teminių kategorijų 
sąrašas (anglų k.)

INFOLEX.Praktika

Visatekstė lietuvių k. 

Tema: 
teisė 

Lietuvos teismų nutarimai, 
nutartys, sprendimai, apžvalgos
ir kt. LR įstatymai,
Vyriausybės  nutarimai 
ir kiti teisės aktai

(matoma tik MRU kompiuterių tinklo 
vartotojams) 

Visatekstė universali anglų k. 

Temos:
ekonomika, verslas, politika, teisė, 
sociologija, ekologija, psichologija, 
viešas administravimas, švietimas, 
matematika, statistika bei kt.

Moksliniai žurnalai

Paieškos vadovas
(lietuvių k.)

Pagalba vartotojui
(anglų k.) 

Arts&Sciences I leidinių sąrašas

Arts&Sciences II leidinių sąrašas

Arts&Sciences IV leidinių sąrašas

Arts&Sciences VI leidinių sąrašas

(per HeinOnline)

Visatekstė anglų k. 

Tema: 
teisė

Moksliniai žurnalai

(taikomas 4 m. prieigos
ribojimas)

Paieškos vadovas (lietuvių k.)

Pagalba vartotojui
(anglų k.) 

Leidinių sąrašas

Visatekstė lietuvių k. 

Temos: 
ekonomika, finansai, statistika, vadyba ir 
administravimas, politika, sociologija, 
psichologija, filosofija, komunikacija, 
energetika, aplinkosauga, informatika, 
ir kt.
KnygosKnygų sąrašas 

Prisijungimo informacija
(matoma tik MRU kompiuterių tinklo
vartotojams)

(per EBSCOhost)

Bibliografinė anglų k. 

Tema:
informacijos mokslai

Moksliniai žurnalai, knygos, mokslinės ataskaitos,
konferencijų pranešimai

Paieškos vadovas (lietuvių k.) 

Pagalba vartotojui
(anglų k.)

(per EBSCOhost) 

Visatekstė universali anglų k. 

Temos:
viešasis administravimas, vadyba, 
teisė, ekonomika, socialinis darbas, 
psichologija, sociologija, politologija, 
kompiuterija, švietimas ir kt.

Žurnalai, informaciniai leidiniai, biografijos, populiarieji periodiniai 
leidiniai

Paieškos vadovas (lietuvių k.) 

Pagalba vartotojui
(anglų k.)

(per EBSCOhost)


Bibliografinė su nuorodomis į visateksčius 
dokumentus, anglų k. 

Temos:
medicina, sveikatos apsaugos 
sistema

Moksliniai žurnalai

Paieškos vadovas (lietuvių k.) 

Pagalba vartotojui
(anglų k.)

(MRU e. knygos) 

Visatekstė universali lietuvių k. 

Temos: 
aplinkos apsauga ir kraštotvarka, 
ekonomika, filosofija, matematika, 
politika, socialinė politika, švietimas, 
teisė, transporto organizavimas, vadyba 
ir administravimas, verslas ir kt.

Knygos
Paieškos vadovas
(lietuvių k.) 

naudojantiems iPad 
MRU mokslo žurnalai
Temos:
teisė, ekonomika, vadyba ir 
administravimas, edukologija, 
socialinis darbas, aplinkosauga, 
filologija, filosofija, kultūros studijos ir kt.
Atviros prieigos 
moksliniai žurnalai

(per EBSCOhost)

Visatekstė anglų k. 

Temos:
straipsniai iš regioninių, nacionalinių 
JAV ir tarptautinių dienraščių, 
naujienų agentūrų

Laikraščiai, TV ir radijo 
naujienų stenogramos

Paieškos vadovas (lietuvių k.) 

Pagalba vartotojui
(anglų k.)

       
Visatekstė universali anglų k. 

Temos: 
teisė, politologija, psichologija, 
socialinis darbas, sociologija, 
filosofija, statistika, ekologija, 
medicina ir kt.
Moksliniai žurnalai, 
nuo 1996 m.
Paieškos vadovas
(lietuvių k.) 

Žurnalų sąrašas

(per EBSCOhost) 

Visatekstė anglų k. 

Tema: 
psichologija

Moksliniai žurnalai

Paieškos vadovas (lietuvių k.) 

Pagalba vartotojui
(anglų k.)

(per EBSCOhost)

Visatekstė anglų k. 

Tema:
verslo informacija

Žurnalai, laikraščiai

Paieškos vadovas (lietuvių k.) 

Pagalba vartotojui
(anglų k.)

Visatekstė universali anglų k. 

Temos:
kriminologija, politologija, vadyba, 
psichologija, sociologija, 
komunikacija, sveikatos apsauga 
ir kt.

Moksliniai žurnalai, 
nuo 1999 m.

Paieškos vadovas (lietuvių k.) 

Pagalba vartotojui
(anglų k.) 

Žurnalų sąrašas

Visatekstė anglų k. 

Temos: 
mokslinių tyrimų metodai, 
informacija apie juos

Knygų, enciklopedijų, 
žodynų, žurnalų turinys, video 
medžiaga

Pagalba vartotojui
(anglų k.)

Visatekstė universali anglų k. 

Temos: 
ekonomika, vadyba, psichologija, 
socialiniai mokslai, sveikatos mokslai 
ir kt.

Knygos
Pagalba vartotojui
(anglų k.) 

(Freedom Collection) 

Visatekstė universali anglų k. 

Temos: 
teisė, sociologija, politologija, 
sveikatos apsauga, švietimas, 
psichologija, ekonomika, finansai, 
vadyba, turizmas, medicina, 
kompiuterija ir kt.

Moksliniai žurnalai, 
nuo 2000 m.

Pagalba vartotojui
(anglų k.) 

Žurnalų sąrašas 

(per EBSCOhost) 


Visatekstė anglų k. 

Temos:
sociologija, socialinis darbas

Moksliniai žurnalai

Paieškos vadovas (lietuvių k.) 

Pagalba vartotojui
(anglų k.)

SpringerLink
(Archyvas)

Prieiga prie žurnalų,
išleistų iki 2015 m.

Visatekstė anglų k. 

Temos: 
ekonomika, aplinkosauga, teisė, 
medicina, matematika, kompiuterija 
ir kt.

Moksliniai žurnalai
(iki 2015 m.)

Paieškos vadovas
(lietuvių k.) 

Leidinių sąrašas

Taylor & Francis Online

 

Visatekstė anglų kalba. 

Temos:
ekonomika, filosofija, istorija, 
literatūra, teisė, sociologija, politika, 
matematika ir kt.

Moksliniai žurnalai, 
nuo 1997 m.

Pagalba vartotojui
(anglų k.) 

Žurnalų sąrašas

(per EBSCOhost)


Bibliografinė anglų k. 

Tema:
švietimas

Žurnalai

Paieškos vadovas (lietuvių k.) 

Pagalba vartotojui
(anglų k.) 

VGTU leidyklos e. knygos

Visatekstė universali lietuvių k. 

Temos: 
ekonomika, vadyba ir administravimas, 
teisė, filosofija, aplinkos apsauga ir 
kraštotvarka, transporto inžinerija, 
matematika ir kt.

Knygos

Paieškos vadovas (lietuvių k.) 

iOffline programos 

Leidinių sąrašas

Thomson Reuters
Westlaw

Visatekstė anglų k. 

Tema:
teisė

Europos, JAV, Kanados ir kt. šalių įstatymai, bylos, reglamentai, 
periodiniai leidiniai

Pagalba vartotojui
(anglų k.) 
Westlaw UK

Visatekstė anglų k.

Tema: 
teisė

Jungtinės Karalystės teisės aktai, teismų praktika, komentarai, 
periodiniai leidiniai, knygos, Europos Sąjungos teisinė medžiaga
Pagalba vartotojui
(anglų k.) 

World Higher
Education Database

Bibliografinė anglų k. 

Temos:
aukštasis mokslas, aukštojo mokslo sistemos, 
aukštojo mokslo institucijos
Bibliografinė informacija
(anglų k.)  


Elektroninės knygos duomenų bazėse

Elektroninių knygų skaitymo sąlygos

Pavadinimas

Kalba

Tema

Dokumento
tipas

Papildoma
informacija

(Academic Collection)
             
AnglųTeisė, švietimas, ekonomika, vadyba, kompiuterija, lingvistika, filosofija, psichologija, politologija, socialiniai mokslai ir kt.

Knygos

Paieškos vadovas
(lietuvių k.) 

Pagalba vartotojui
(anglų k.) 


LietuviųEkonomika, finansai, statistika, vadyba ir administravimas, politika, sociologija, psichologija, filosofija, komunikacija, energetika, aplinkosauga, informatika, ir kt.KnygosKnygų sąrašas 

Prisijungimo informacija
(matoma tik MRU kompiuterių tinklo
vartotojams)
MRU eBooksLietuviųAplinkos apsauga ir kraštotvarka, ekonomika, filosofija, matematika, politika, socialinė politika, švietimas, teisė, transporto organizavimas, vadyba ir administravimas, verslas ir kt.

Knygos

Paieškos
vadovas
(lietuvių k.) 

naudojantiems iPad 
(per EBSCOhost)
AnglųVadyba, ekonomika, švietimas, psichologija, politika ir kt.KnygosKnygų sąrašas

AnglųEkonomika, vadyba, psichologija, socialiniai mokslai, sveikatos mokslai ir kt.Knygos
Pagalba vartotojui
(anglų k.)
VGTU leidyklos e. knygosLietuvių Ekonomika, vadyba ir administravimas, teisė, filosofija, aplinkos apsauga ir kraštotvarka, transporto inžinerija, matematika ir kt.

Knygos

Paieškos vadovas
(lietuvių k.) 

iOffline programos 

Leidinių sąrašas


 

Vykdant projektą vartotojų pagalbai buvo parengtas el. leidinys:
Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis): mokomoji knyga [interaktyvus]. Vilnius, 2010. Prieiga per internetą: http://www.lmba.lt/node/8178. ISBN 978-609-95149-1-8