MRU institucinė talpykla

MRU institucinė talpykla - tai visateksčių skaitmeninių dokumentų archyvas, kuriame kaupiama ir saugoma Universiteto mokslininkų ir studentų moksliniai bei intelektiniai kūriniai. Institucinę talpyklą sudaro kolekcijos ir rinkiniai. Dauguma dokumentų naudotojams yra prieinami atviros prieigos teise. Autorių teisių įstatymu saugomi kūrinai prieinami tik registruotiems naudotojams. 

Talpykloje saugomus visateksčius dokumentus galima naudoti tik asmeninėms mokslo reikmėms nepažeidžiant autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo. Talpykloje esanti informacija negali būti naudojama komercinėms reikmėms arba platinama internete.

Atviroji prieiga prie Universiteto mokslinių tyrimų rezultatų įprasmina reikšmingų mokslinių tyrimų vykdymą, priartina juos prie visuomenės, išplėsdama jų matomumą ir cituojamumą ne tik nacionalinėje, bet ir globalioje erdvėje. Atvirosios prieigos politika skatina Universiteto tarptautinį bendradarbiavimą, tyrėjų tinklų kūrimą, naujus tarpdisciplininius tyrimus, inovacijų plėtrą, dalijimąsi informacija ir mokslo populiarinimą.

MRU institucinė talpykla bei MRU atvirosios prieigos politiniai nuostatai užregistruoti pasauliniame atvirosios prieigos talpyklų registre ROARMAP (Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies), OpenDOAR ir ROAR atvirosios prieigos talpyklų registruose bei OpenAIRE talpyklų tinkle.

MRU institucinės talpyklos tikslai