MRU institucinė talpykla

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas

MRU institucinė talpykla - tai visateksčių skaitmeninių dokumentų archyvas, kuriame kaupiama ir saugoma Universiteto mokslininkų ir studentų moksliniai bei intelektiniai kūriniai. Institucinę talpyklą sudaro kolekcijos ir rinkiniai. Dauguma dokumentų naudotojams yra prieinami atviros prieigos teise. Autorių teisių įstatymu saugomi kūrinai prieinami tik registruotiems naudotojams. 

Talpykloje saugomus visateksčius dokumentus galima naudoti tik asmeninėms mokslo reikmėms nepažeidžiant autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo. Talpykloje esanti informacija negali būti naudojama komercinėms reikmėms arba platinama internete.

Atviroji prieiga prie Universiteto mokslinių tyrimų rezultatų įprasmina reikšmingų mokslinių tyrimų vykdymą, priartina juos prie visuomenės, išplėsdama jų matomumą ir cituojamumą ne tik nacionalinėje, bet ir globalioje erdvėje. Atvirosios prieigos politika skatina Universiteto tarptautinį bendradarbiavimą, tyrėjų tinklų kūrimą, naujus tarpdisciplininius tyrimus, inovacijų plėtrą, dalijimąsi informacija ir mokslo populiarinimą.

MRU institucinė talpykla bei MRU atvirosios prieigos politiniai nuostatai užregistruoti pasauliniame atvirosios prieigos talpyklų registre ROARMAP (Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies), OpenDOAR ir ROAR atvirosios prieigos talpyklų registruose bei OpenAIRE talpyklų tinkle.

MRU institucinės talpyklos tikslai

 • Naudojant atvirosios prieigos programinę įrangą sukurti Institucinę talpyklą ir palaikyti Universiteto bendruomenės mokslinių darbų ar kitų mokslo produkcijos dokumentų duomenų bazę.
 • Kaupti visatekstę Universiteto mokslo produkciją ir užtikrinti Universiteto mokslininkų publikacijų matomumą, efektyvų panaudojimą, citavimą, nepažeidžiant autorių teises reglamentuojančių teisės aktų.
 • Sisteminti ir pateikti naudotojui Universiteto bendruomenės mokslinius darbus ar kitus mokslo produkcijos elektroninius dokumentus, užtikrinančius ilgalaikį informacijos naudojimą mokslo ir studijų procese.
 • Sudaryti galimybę nemokamai naudotis Universiteto mokslinių tyrimų rezultatų elektroniniais dokumentais, kurie jau buvo finansuoti iš valstybės lėšų, nepažeidžiant autorių teises reglamentuojančių teisės aktų.
 • Siekiant, kad nebūtų prarastas vertingas turinys, užtikrinti Institucinėje talpykloje kaupiamų elektroninių dokumentų kokybišką sklaidą ir ilgalaikį išsaugojimą atsižvelgiant į autorių teises reglamentuojančius teisės aktus. 


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747