Naujienos

Visateksčiai straipsniai iš žurnalų ir knygų

moodle

Elektroninėje studijų aplinkoje „Moodle“ pradėti talpinti visateksčiai straipsniai iš žurnalų ir knygų.
Prisijungę prie „Moodle“ sistemos, visateksčius straipsnius rasite rubrikoje „Elektroninė MRU biblioteka“. Šiuo metu sistemoje yra įkeltos filosofijos leidinių ištraukos.

Jungiantis prie „Moodle“ naudojami tie patys prisijungimo duomenys, kaip ir jungiantis prie informacinės sistemos „Studijos“.