Naujienos

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas

Viliui Bražėnui – 100

brazenas Maloniai kviečiame į knygų parodą „Viliui Bražėnui – 100” bibliotekos parodų stenduose prie Ilgosios skaityklos.

Vilius Bražėnas, vienas žymiausių lietuvių publicistų, politologas, antikomunistas tarptautininkas – paskutinis tautos žadintojas ir šauklys, tarsi meteoras švystelėjo Lietuvos padangėje ir perskrodęs tamsą užgeso 2012 m. spalio 3 d. Šių metų balandžio 6 d. jam būtų suėję 100 metų. Liko ryški jo asmenybės šviesa, rodanti tautai kelią į dvasinį atgimimą ir teisingumo atkūrimą mūsų valstybėje. Liko jo knygos, jo mintys ir šviesūs prisiminimai apie bendravimą su juo, mokymąsi iš jo ir jo turtas, paliktas visuomeninėms patriotinėms organizacijoms – žodžiu ir veiksmu.

Vilius Bražėnas gimė 1913 m. balandžio 6 d. Rygoje. Vaiko akimis išgyveno Pirmąjį pasaulinį karą, Spalio revoliuciją, komunistinį perversmą, pilietinį karą, badą, terorą, epidemijas Rusijoje ir Ukrainoje. 1922 m. su tėvais sugrįžo į Lietuvą. 1933 m. baigė Kauno jėzuitų gimnaziją. Studijavo elektrotechniką Vytauto Didžiojo universitete Kaune. 1937 m. baigė Kauno karo mokyklą, jam buvo suteiktas karinis inžinerijos leitenanto laipsnis. Vėliau dirbo Energijos, Verslų ūkio valdybose.

Nuo 1932 m., dar būdamas gimnazistu, pradėjo bendradarbiauti spaudoje, nuo 1936 m. rašė politinius feljetonus Viliaus Bražviliaus slapyvardžiu.

1944 m. dalyvavo Sedos kautynėse, vadovavo savanorių būriui, po jų pasitraukė į Vokietiją, nuo 1949 m. gyveno JAV. 1952 – 1953 m. studijavo Bridgeporto inžinerijos institute. Iki 1976 m. dirbo elektronikos bendrovėse. 1951 – 1971 m. JAV LB veikėjas, 1969 – 1971 m. Konektikuto apygardos pirmininkas. 1974 – 1983 m. vadovavo Lietuvos laisvės forumui Floridoje. 1988 – 1991 m. VLIK valdybos vicepirmininkas informacijai. Nuo 1977 m. su antikomunistinėmis paskaitomis keliskart apvažiavo JAV garsindamas Lietuvos Laisvės bylą. Dar gyvendamas Amerikoje parengė ir išleido politinės publicistikos knygą „Sąmokslas prieš žmoniją” (1975, antras knygos leidimas 1978, trečias – 1997, jau Kaune).

Grįžo į nepriklausomybę atgavusią Lietuvą, pasilikęs JAV pilietybę ir išlaikęs Lietuvos pilietybę, Vilniuje gyveno nuo 2003 m. Lietuvoje paskelbė per 100 straipsnių, parašė ir išleido knygas „Nauja pasaulio santvarka” (2000), „Po dvylika vėliavų” (2005), „Prisiminimai bendražygiams” (2009). Iki pat saulėlydžio rašė dar vieną knygą, kurios užbaigti jau nespėjo.

Lietuvių tremtinių operos Vokietijoje, kvarteto „Aitvarai” solistas (tenoras).

Vilius Bražėnas apdovanotas penkiais garbingais medaliais ir ordinais: Vytauto Didžiojo ordino 3-iojo laipsnio medaliu (1937), Skautų Lelijos ordinu (1938), Vyčio Kryžiaus ordinu (2003), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2005), Atsargos karininkų sąjungos medaliu (2006) ir Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio 1-ojo laipsnio partizanų žvaigžde.


Parodą parengė bibliotekininkė Gražina Rozancevaitė

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747