Naujienos

Užprenumeruota duomenų bazė ISI Web of Knowledge

thomsonreuters




Biblioteka kviečia naudotis naujai prenumeruojama citavimo informacijos duomenų baze Web of Science, kurioje pateikiama straipsnių citavimo ir bibliografinė informacija bei santraukos iš pasaulyje pripažintų mokslinių leidinių.

MRU vartotojams prieinamos šios Web of Science dalys: