Naujienos

The Maastricht Journal of European and Comparative Law

mastrixt

El. žurnalas teisės tematika. Žurnalo turinį apima straipsniai, analizuojantys Europos Bendrijos ir tarptautinės teisės problemas, atliekantys lyginamąsias analizes, nagrinėjantys pokyčius Europos šalių teisinėje sistemoje, taip pat pastabos dėl Europos Bendrijos ir taptautinių sprendimų, knygų apžvalgos lyginamosios, Europos Bendrijos teisės srityse.

Prieiga: http://www.maastrichtjournal.eu/

Kviečiame naudotis!