Naujienos

Spalio 1-oji - pasaulinė muzikos diena

x-062

Kviečiame į knygų parodą mūsų bibliotekos Didžiojoje skaitykloje.

„Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas“. (M.K.Čiurlionis)

Parodą parengė bibliotekininkė Gražina Rozancevaitė