Naujienos

SciVerse (Science Direct) eBooks

sciverse

Kviečiame naudotis SciVerse (Science Direct) eBooks knygomis ekonomikos, vadybos, psichologijos, socialinių mokslų, sveikatos mokslų ir kitomis temomis.
Knygų tekstą galima kopijuoti, išsaugoti, spausdinti.