Naujienos

Profesoriui Bronislovui Kuzmickui 75-eri

bkuzmickas....Rašytas žodis nedaug tegali paveikti objektyviąją gyvenimo eigą, bet gali paveikti žmogaus dvasią, paskatinti jo sąmoningumą ir savižiną, pažadinti dėmesį savo laimei, prasmingam gyvenimui. Savo ruožtu tai veikia ir tikrovę, nes mūsų mintys ir veiksmai yra tikrovės dalis.
Bronius Kuzmickas. „Laimė, asmenybė, vertybės“BRONISLOVAS KUZMICKAS – filosofas, profesorius, habilituotas daktaras, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras

BIOGRAFIJA IR VEIKLA. Gimė 1935 m. lapkričio 10 d. Šilavoto valsčiaus, Marijampolės apskrities, Juodaraisčio kaime, ūkininko šeimoje. Pradėjęs mokytis Prienų gimnazijoje, vidurinį mokslą baigė Kauno 14-oje vidurinėje mokykloje. 1960 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetą. 1963-1966 m. mokėsi aspirantūroje Mokslų Akademijos Filosofijos institute Maskvoje. 1966 m. įgijo filosofijos kandidato (dabar daktaro), 1984 m. - daktaro (dabar habil. daktaro) atitinkamus mokslinius laipsnius, docento, profesoriaus vardus. 1966-1973 m. dėstė filosofiją Vilniaus Gedimino technikos universitete, 1973-1990 m., 1992 - 1996 m. vyresnysis mokslinis bendradarbis, skyriaus vedėjas Lietuvos Mokslų Akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institute. 1995-1996 m. dėstė filosofiją Klaipėdos universitete. Mokslinio darbo tikslais buvo išvykęs į Lenkiją, Prancūziją, Italiją, JAV. Nuo 2000 m. Mykolo Romerio universiteto profesorius.
Atgimimo laikotarpiu buvo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Sąjūdžio Seimo tarybos narys, vienas Lietuvos mokslininkų Sąjungos kūrėjų, 1989-1993 m. Sąjungos pirmininkas, diskusijų klubo "Tauta ir istorija" narys. 1990 m. išrinktas į Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą, buvo Pirmininko pavaduotojas. Tragiškų 1991 m. sausio įvykių dienomis Lietuvos interesams atstovavo Švedijos, Danijos, Austrijos, JAV, Kanados parlamentuose ir vyriausybių institucijose. Priklausė Sąjūdžio laikraščio „Atgimimas“ redakcinei komandai. Rašė straipsnius Lietuvių išeivijos spaudoje pasivadindamas įvairiais slapyvardžiais- Juozas Bočas, Pranas Vytėnas. Dalyvavo pogrindžio spaudoje, taip pat ir Vatikano radijo lietuviškose laidose. 1996–2000 m. Seimo narys. Seimo delegacijų ET Parlamentinėje Asamblėjoje ir V. Europos Sąjungos Asamblėjoje vadovas. Tapo pirmuoju Tėvynės Sąjungos senjorų bendruomenės pirmininku. Žurnalo „Problemos“ leidinių redakcinės kolegijos narys.

Lietuvos tarybinė enciklopedija 6 t.
Lietuvos enciklopedija 13t.