Naujienos

„Prieš 95-erius metus atkurta Lietuvos valstybė”

dsc0001Sveikindami visus su Nepriklausomybės dienos švente maloniai kviečiame į knygų parodą Didžiojoje skaitykloje „Prieš 95-erius metus atkurta Lietuvos valstybė”.


Savarankiškos Lietuvos valstybės idėja XIX a. stiprino lietuviškumo idėją, kuri peraugo į tautinės valstybės idėją, ir buvo įgyvendinta 1918 m. vasario 16 d.
1928 m. Vasario 16-oji paskelbta valstybine švente.
Atėję okupantai uždraudė Nepriklausomybės dienos šventę.
Nors už šios datos minėjimą žmonės buvo baudžiami, tautos šventė – Vasario 16-oji tapo Lietuvos valstybingumo simboliu – po ilgų okupacijos metų pirmą kartą viešai paminėta 1989 m. Tada mūsų tautos poetas Justinas Marcinkevičius parašė eilėraštį „Diena atrištom akim”.    Diena atrištom akim.
    Tauta iš kapo pakilus.
    Viešpatie, leisk jai atkimt.
    Tebūnie jos žodžiai kilnūs.

    Pašauk ją, pašauk atsitiest
    ir laisvę išskleist – kaip esmę.
    Štai mes – ir mūsų tik tiek,
    Kiek b u v o m ir kiek e s a m e.

    Kiek b ū s i m šioje dienoje
    sudygę augimui ir brandai,
    ant žemės gyvi ir po ja,
    paženklinti lietuvybės randais.

    Prie savo kalbos prikalti,
    prie istorijos prirakinti.
    Žmonės, jūs nekalti.
    Jūs tik labai iškankinti.

    Bet jau atrištom akim.
    Ir kaip vėliava jau – pakilūs.
    Lietuva, leisk mums atkimt.
    Tebūnie mūs polėkiai kilnūs.


Parodą parengė bibliotekininkė Gražina Rozancevaitė