Naujienos

Oxford Reports on International Law

logo Oxford Reports on International Law (iki gruodžio 26 d.)
Tarptautinės teisės duomenų bazė, kurioje galima rasti informaciją iš tarptautinių teismų ir tribunolų. Duomenų baze galima naudotis iš viso MRU kompiuterių tinklo. Slaptažodžiai nereikalingi.