Naujienos

Oxford Reports on International Law

oril Biblioteka atnaujino Oxford Law Online duomenų bazės „Oxford Reports on International Law“ (OPIL) prenumeratą. Šioje duomenų bazėje pateikiama informacija iš tarptautinių teismų, tribunolų ir nacionalinių teismų, taip pat aktualūs straipsniai tarptautinės baudžiamosios teisės, žmogaus teisių ir kitais teisės klausimais.