Naujienos

Mokymai MRU dėstytojams: Atvirųjų išteklių teikiamos galimybės

skaitykla Kviečiame Universiteto dėstytojus, dėstančius anglų kalba, dalyvauti bibliotekos rengiamuose mokymuose.
Mokymai vyks ketvirtadienį, vasario 20 d., 14:40 (Centrinių rūmų bibliotekos Tylioji skaitykla I-208).
Mokymų tikslas – supažindinti dėstytojus, dėstančius anglų kalba, su atvirų išteklių teikiamomis galimybėmis sudarant studijų programų dalykų aprašuose esančius literatūros sąrašus. Taip pat bus akcentuojami jau turimi MRU bibliotekos ištekliai anglų kalba bei literatūros užsienio kalba komplektavimo galimybės.