Naujienos

Mokslininkų poreikių tyrimas

apklausa 2013 metų liepos – rugpjūčio mėnesiais Mykolo Romerio universiteto biblioteka atliko mokslininkų poreikių tyrimą, kurio tikslas buvo išsiaiškinti mokslininkų poreikius ir gautų rezultatų pagrindu tobulinti esamas ir diegti naujas bibliotekos paslaugas mokslininkams.
Tyrimo rezultatai